Народна Освіта » Мистецтво » Музика бароко (барокова музика)

НАРОДНА ОСВІТА

Музика бароко (барокова музика)

До якої групи музичних інструментів належить орган? Хто писав музику для цього інструмента?

Стиль бароко з його поривом і неспокоєм набув значного розвитку в музиці, він став закономірним продовженням Ренесансу і передував стилю класицизм. Найвищим досягненням цього періоду стала творчість німецьких композиторів Й. С. Баха і Г. Ф. Генделя. Водночас ціла плеяда інших обдарованих митців цього часу зробила помітний внесок у розвиток європейської музики.

 

 

У культурі бароко з-поміж музичних інструментів почала домінувати скрипка. Її дзвінкий і сильний «голос» порівняно з приглушеним звучанням популярної в попередні часи віоли зумовив її вихід на перший план у творчості й виконавстві. Скрипка мала широкі можливості для вираження людських емоцій. Віртуози-скрипалі знаходили нові ефектні прийоми виконавської техніки.

У творчості видатних представників італійського бароко Арканджело Кореллі, Джузеппе Тартіні, Антоніо Вівальді досягли досконалості жанри сонати й концерту. Вони потребували від виконавців оволодіння технічною майстерністю. Італійські композитори стали засновниками програмності в цих жанрах. Наприклад, Дж. Тартіні, який захоплювався поезією Петрарки, знаходив у його віршах епіграфи для своїх сонат.

Пригадайте назву програмного циклу концертів А. Вівальді. Яка роль віршованих епіграфів у цьому циклі?

 

У спадщині Антоніо Вівальді (1678-1741) нараховують 450 сольних концертів, зокрема понад двохсот для скрипки та концерти для багатьох інших інструментів: віолончелі, флейти, гобоя, мандоліни, валторни, органа та різних мішаних складів. З-проміж них є програмні твори: пейзажні замальовки («Буря на морі»), втілення душевного стану людини («Тривожність») тощо.

Два концерти «Ніч» стали першими симфонічними ноктюрнами у світовій музиці, у яких оркестровими засобами втілено різні стани природи — спокій і тривогу (відповідно в мажорі й мінорі).

Зазвичай концерти А. Вівальді написані у формі тричастинного циклу, де перша і третя частини швидкі, а друга повільна. Головна тема-рефрен (тутті) чергується із сольними епізодами в улюбленій композитором формі рондо. Контрасти досягнуто й іншими музичними засобами, насамперед динамічними протиставленнями, тембровими нюансами. Яскрава емоційність, мелодична фантазія та оркестрова палітра А. Вівальді співзвучні з пишністю барокових храмів, щедрим декором палаців і буянням фарб розписів.

Які особливості жанру концерту? Як відбувається розвиток музики у прослуханому творі? Доберіть поетичний епіграф і картину-ілюстрацію до музики.

З історії шедевра

Розквіту скрипкової музики та виконавства сприяли італійські династії знаменитих скрипкових майстрів Андреа Аматі, Джузеппе Гварнері Дель Джезу і Антоніо Страдіварі. Вони виготовляли струнно-смичкові інструменти (переважно скрипки, альти й віолончелі) з красивим звучанням, що було наближене до виразності людського голосу. Страдіварі також виготовляв гітари, арфи, цитри.

Секрети технології неперевершених за досконалістю інструментів ще й досі не розгадані. Хоча час від часу висувають різні версії: особлива деревина, її форма, обробка, лакування тощо.

У Північній Італії в рідному місті Страдіварі Кремоні, де він творив струнно-смичкові шедеври, відкрито музей скрипок.

Унікальні італійські скрипки, яким зараз порад 300 років, звучать сьогодні в престижних концертних залах і філармоніях світу, також їх можна почути в кінофільмах. Наприклад, саундтрек Джона Корильяно з фільму «Червона скрипка», яку виконав Джошуа Белл на інструменті Страдіварі, отримав премію Оскар за кращу оригінальну музику. На основі цієї музики композитор згодом створив скрипковий концерт спеціально для Дж. Белла.

Роздивіться картину та назвіть відомі вам музичні інструменти, що зображені на ній.

 

 

Пригадайте, які твори Йогана Себастьяна Баха ви слухали в попередні роки? У яких жанрах і для яких інструментів вони написані?

Світовою вершиною музики й кульмінацією музичного бароко є творчість Йогашіа Себастьяна Баха (1685-1750). Спадщина композитора охоплює найрізноманітніші жанри світської і духовної музики, вокально-хорову й інструментальну сфери. Німецький геній створив 48 прелюдій і фуг «Добре темперованого клавіру », які написані у 12 мажорних і 12 мінорних тональностях. Вони стали справжнім відкриттям у музичній культурі.

Улюбленим інструментом Баха був орган, у майстерності гри й головне імпровізації на ньому він був справжнім віртуозом.

Орган називають королем музичних інструментів, адже він найбільший і один з найдавніших. Він може звучати голосами будь-якого іншого інструмента, адже численні органні труби можуть створювати різноманітні тембри. Кількість труб сучасних органів досягає десятків тисяч. Мистецтво гри на органі потребує від виконавця складних технічних умінь, зокрема координації роботи рук і ніг.

 

У західно-християнських храмах органи вбудовували у внутрішній простір, їхнє урочисте й могутнє звучання гармоніювало з архітектурою і внутрішнім оздобленням релігійних споруд. Найкращі музиканти того часу служили церковними органістами. Вони створювали музику для цього інструмента. У період бароко це була поліфонічна музика, а найдоско-налішим її жанром стата фуга. Зазвичай виконанню складної фуги передує прелюдія або токата чи фантазія імпровізаційного складу. Разом вони утворюють цикл. Токата і фуга ре мінор для органа Й.-С. Баха набула надзвичайного поширення, зокрема і в різному аранжуванні (для фортепіано, баяна, електрогітари, для струнного, естрадно-симфонічного і джазового оркестрів, навіть для хорового виконання а канела).

Охарактеризуйте темброву палітру органа. Простежте за появою теми фуги у різних голосах. На скільки голосів написана фуга? Визначте кульмінацію в її розвитку.

Сучасник Баха німецький композитор і органіст Георг Фрідріх Гендель (1685-1759) близько півстоліття працював у Лондоні. В історію музики він увійшов як блискучий майстер монументальної ораторії, переважно на біблійні сюжети (32 твори, зокрема найвідо-міша у світі «Месія»). Також він автор понад 40 опер та багатьох інструментальних творів. Композитор створив новий тип ораторії, грандіозної за масштабами й демократичної за музичною мовою.

 

Ораторії Генделя, сповнені енергії та світла, репрезентують музику бароко.

«Якщо музика Баха — це храм, то музика Генделя — палац», — зауважував композитор і піаніст Ан-тон Рубінштейн. Бах умів, як ніхто інший, виразити скорботу, глибокий смуток, адже його, як творця, насамперед вабили складні душевні переживання. Генделя цікавили герої-переможці, він тяжів до вираження життестверджуючих почуттів.

Мистецька скарбничка

Аранжування (з фр. arranger— упорядковувати) — перекладання музичного твору для іншого складу виконавців, обробка мелодії для виконання на музичному інструменті або для голосу із супроводом.

Фуга (з лат. «біг») — жанр поліфонічної музики, у якому основою розвитку теми є імітація, яка звучить послідовно в різних голосах.

1. Які жанри музики набули розвитку в епоху бароко?

2. Поясніть, як відбувається поліфонічний розвиток у музиці.

3. Що є основою розвитку жанру концерту? Для яких інструментів композитори писали концерти в епоху бароко?

4. Самостійно дослідіть історію виникнення і поширення органа.

5. У вільний час послухайте оригінали й аранжування органних творів Й.-С. Баха та іншої музики епохи бароко. Поміркуйте, чому ця музика «не старіє» впродовж кількох століть.

 

Це матеріал з підручника Мистецтво 8 клас Масол

 

Категорія: Мистецтво

Автор: admin от 14-11-2016, 23:13, Переглядів: 12480