Народна Освіта » Біологія » Розмноження тварин. Статеві клітини тварин

НАРОДНА ОСВІТА

Розмноження тварин. Статеві клітини тварин

Розмноження — основна властивість живих організмів, відтворення подібних до себе. Завдяки розмноженню забезпечується безперервність і спадкоємність життя. Це один з найскладніших процесів життєдіяльності.

Функції репродуктивної системи

Процеси розмноження тварин забезпечує репродуктивна система. Зазвичай у тваринному організмі є чоловічі й жіночі статеві залози, які утворюють статеві клітини. Однак у разі нестатевого розмноження для створення нових особин можуть використовуватися інші структури організму (наприклад, брунька в гідри).

Форми розмноження у тВарин

У тварин виділяють статеве й нестатеве розмноження. Але кожний із цих видів може здійснюватися кількома різними способами. Докладніше про це подано в таблиці та на мал. 40.1.

Форми розмноження тварин

Форма

розмно

ження

Особливості

У яких тварин спостерігається

Нестатеве

розмно

ження

Це утворення нового організму з однієї або групи клітин материнського організму. При цьому не утворюються статеві клітини й не відбувається статевий процес. У такому розмноженні бере участь тільки одна батьківська особина

Кільчаки,

кишковопо

рожнинні

Бруньку

вання

Форма нестатевого розмноження, під час якого нова особина утворюється як випин на тілі материнського організму

Кишковопо

рожнинні

Фрагмен

тація

Форма нестатевого розмноження, під час якого нові особини утворюються шляхом поділу материнського організму на кілька частин

Кільчаки

Статеве

розмно

ження

Це тип розмноження, за якого утворюються спеціалізовані статеві клітини й відбувається статевий процес. Статеве розмноження зазвичай відбувається за участю двох батьківських організмів (у випадку гермафродитизму статевим шляхом може розмножуватися й одна особина). Під час статевого розмноження відбувається злиття статевих клітин — гамет чоловічого й жіночого організму

Кишковопорожнинні, кільчаки, молюски, членистоногі, хребетні

Поліемб

ріонія

Процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини. Найхарактерніший приклад поліембріонії — це народження близнюків у людини. Як постійне явище поліембріонія трапляється в деяких комах (наприклад, їздців) і ссавців (наприклад, броненосців)

Кільчасті черви, деякі членистоногі, риби та ссавці

Форма

розмно

ження

Особливості

У яких тварин спостерігається

Партено

генез

Це розвиток нового організму з неза-плідненої яйцеклітини. Є організми, у яких партеногенез — єдиний спосіб розмноження (деякі комахи — палични-ки та прямокрилі). У життєвому циклі попелиць і дафній закономірно чергуються покоління, які розмножуються статевим способом і партеногенетично

Деякі комахи й ракоподібні

СтатеВі клітини

Статеве розмноження — це основний спосіб розмноження в багатоклітинних тварин. У ньому беруть участь, як правило, дві особини, які називаються батьківськими. Статеве розмноження відбувається за допомогою статевих клітин. Яйцеклітина (жіноча статева клітина) утворюється в тілі самки (мал. 40.2), а сперматозоїд (чоловіча статева клітина) — у тілі самця (мал. 40.3). Як правило, відбувається злиття статевих клітин — запліднення. У результаті запліднення утворюється новий організм.

Запліднення

Запліднення — це злиття сперматозоїда та яйцеклітини. Біологічне значення цього процесу полягає в тому, що об’єднується генетичний матеріал двох особин — батьківської і материнської, тобто створюється новий організм, який має риси подібності з кожним з батьків і риси відмінності.

Запліднення може відбуватися як у зовнішньому середовищі (зовнішнє запліднення), так і всередині тіла тварини (внутрішнє запліднення). Зовнішнє запліднення властиве двостулковим молюскам, річковим ракам, більшості кісткових риб та амфібій. Внутрішнє — комахам, плазунам, птахам, ссавцям (мал. 40.4).

Запам'ятайте найВажлиВіше

Розмноження — важлива властивість живих організмів. Тваринам притаманні різні способи статевого і нестатевого розмноження. Статеве розмноження розширює різноманітність серед нащадків, що забезпечує краще пристосування виду до умов зовнішнього середовища. Для здійснення статевого розмноження необхідна наявність статевих клітин.

ПереВірте сВої знання

1. Що таке нестатеве розмноження? Які способи нестатевого розмноження характерні для тварин?

2. Що таке статеве розмноження? У чому полягає суть статевого розмноження?

3. У чому полягають особливості статевих клітин?

4*. Чому тварини, які мають зовнішнє запліднення, утворюють

більше яйцеклітин, ніж тварини, у яких запліднення внутрішнє?

5*. Використовуючи матеріали параграфа й додаткові джерела, поясніть, яку роль у життєдіяльності тварин відіграє ця система органів.

 

Це матеріал з підручника Біологія 7 клас Н.В. Запорожець, І.І. Черевань, І.А. Воронцова

 

Категорія: Біологія

Автор: admin от 14-11-2016, 05:40, посмотрело: 6468