Народна Освіта » Харчові технології » Вступ. Предмет, мета і завдання дисципліни Харчові технології

НАРОДНА ОСВІТА

Вступ. Предмет, мета і завдання дисципліни Харчові технології

Дисципліна «Вступ до спеціальності» є однією із дисциплін , які формують спеціаліста харчової галузі.
Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів:

  • Із загальними поняттями про технологію та розвиток харчових виробників;
  • З основним асортиментом та сировиною харчових підприємств, їх складом, рівнем якості та безпеки для суспільства;
  • З поняттями раціонального та адекватного харчування

Завданням дисципліни є:
  • Вивчення основних понять та термінів технологічних процесів харчових виробництв;
  • В доступній формі викласти основи технологічних процесів і принципові технологічні схеми основних харчових виробництв;
  • Розпочати на першому етапі навчання спеціальну підготовку молодих спеціалістів, здатних до активної та творчої трудової діяльності;
  • Створити умови для глибокого опанування технологіями харчових виробництв в межах спеціальних дисциплін.

В результаті успішного засвоєння дисципліни студент повинен знати:
  • Основні поняття та терміни в галузі технології ;
  • Мати уяву про сутність основних технологічних процесів харчових виробництв;
  • Уміти: викласти викласти коротко, але послідовно основні стадії технологічного процесу, дати перелік основних виробів та сировини певного виробництва, виписати основні технологічні параметри, користуючись навчальною літературою в бібліотеці.

Автор: admin от 13-12-2011, 12:36, Переглядів: 5094