Народна Освіта » Харчові технології » Тема 1: Загальні поняття і відомості про технологію та розвиток харчових виробництв.

НАРОДНА ОСВІТА

Тема 1: Загальні поняття і відомості про технологію та розвиток харчових виробництв.

Основні технологічні поняття та терміни
Технологія як наука і практична діяльність має свої поняття, терміни та визначення.
Технологічній термінології надається неабияке значення. Вона повинна бути простою, зрозумілою, точною, загальноприйнятою і мати однозначне тлумачення.
Найбільш важливі і широковживані терміни стандартизовані, їх написання та визначення зафіксовані в спеціальних (термінологічних) стандартах.
Розглянемо найбільш вживані термінологічні терміни.
Технологічна операція – це сукупність дій на сировину або кінцевий продукт, яка відбувається на певному місці і за певний час та призводить до передбачуваної зміни характеристик або властивостей (наприклад мийка, стерилізація, пакування тощо).
Технологічний процес – це сукупність операцій, які забезпечують виготовлення з вихідної сировини кінцевого продукту заданої якості і призначення.
Технологічна машина (апарат) – це технічний пристрій, призначений для використання певної технологічної операції.
Технологічний агрегат – сукупність машин(апаратів) для послідовного виконання однієї або кількох суміжних технологічних операцій.
Технологічна лінія – сукупність машин і агрегатів, призначених для виконання технологічного процесу.
Потужність (продуктивність) – кількість сировини або продукції яка оброблюється в машині за одиницю часу.
Потужність лінії – кількість готової продукції яка виробляється на лінії за певний час.
Інтенсивність процесу – це швидкість перетворення продукту при технологічній обробці.
Технологічний режим – сукупність значень основних параметрів робочої зони, в якій виконується конкретна операція.
Матеріальний баланс – рівність маси сировини і матеріалів що поступають на переробку продукту кінцевому , відходам і втратам на виробництві. У харчовому виробництві матеріальний баланс називають продуктовим розрахунком.
Вихід продукту – це відношення фактичного продукту до його вмісту у вихідній сировині. Частіше він визначається у %.
Відходи – це видалені із сировини під час переробки малоцінні або неїстівні частини. Якщо ці відходи в подальшому можна переробити то їх називають вторинним ресурсом.
Втрати – це природне зменшення маси сировини і проміжних продуктів за рахунок випаровування вологи, витікання, розпилювання, прилипання та інших причин.
Якість продукту – ступінь відповідності продукції встановленими до неї вимогами. Вона характеризує досконалість технології.

Автор: admin от 13-12-2011, 15:05, Переглядів: 4307