Народна Освіта » Українська література » Анатолій Мойсієнко - Жовтень жовті жолуді читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА

Анатолій Мойсієнко - Жовтень жовті жолуді читати онлайн

 

АНАТОЛІЙ МОЙСІЄНКО Народився 1948 р.

Його називають унікальним знавцем і віртуозом слова. У тому, що це насправді так, зараз переконаєтесь і ви.

Анатолій Кирилович Мойсієнко народився 9 липня 1948 р. у с. Бурівці на Чернігівщині. Після закінчення філологічного факультету Ніжинського педагогічного інституту працював журналістом, редактором у видавництві 4Молодь». Нині відомий мовознавець, доктор філології, професор Київського університет.

Окрім наукової, А. Мойсієнка захоплює й поетична творчість. Він автор багатьох збірок: «Сонети і верлібри», «Сім струн», «Спалені камені» та ін. Митець уміло творить і традиційні вірші (наприклад, цикл «Чернігівські сонети»), Та найбільше в його доробку експериментальної поезії різних форм, що демонструє дивовижні можливості нашого слова.

Анатолій Мойсієнко є визнаним .майстром паліндрома.

 

Паліндром (від грецьк. біжу назад) — це віртуозна віршова форма, у якій певні слова або й рядок можна читати зліва направо й навпаки при збереженні змісту.

Поет видав цілу збірку паліндромів -«Віче мечів» (назва — теж паліндром). Один з паліндромів А. Мойсієика «Хижих мечем мирим» художник В. Чуприпіп зобразив графічно. Це зразок зоропоезії мистецького твору, що поєднує літературний текст і елементи живопису чи графіки.

• Злв$лН1і& ос/юв/і&го fufytgt- Якими засобами на зображенні протиставлено чужу, загарбницьку силу й нашу, козацьку. Чи випадково тут зображені мечі й козацька шабля й саме таких розмірів? Як ви зрозуміли авторську ідею цього твору? Чи актуальна вона для сучасної України?

В іншій збірці «Шахопоезія» митець поєднує поетичні рядки з шаховими комбінаціями, асоціативно обігрує шахові фігури й ходи. Зрозуміло, таку поезію зможе оцінити лише знавець гри в шахи.

Віртуозне володіння поета художнім словом яскраво засвідчує і цей вірш.

* * *

Жовтень жовті жолуді На базар несе,

Пише осінь охроюЗолоте есе33 34.

Листопадом, бабиним літом Набиває вітер золотий кисет, злотом люльку креше35, золоті пожежі попасом пасе.

Сонце обережне Золоти ми клей гаям и В золоту' Родощ36 Золотим пожежником Походжає дощ.

• Sarffa/c/i#. ocHofauno furfftit

1.    Які слова, використані у вірші, вам не знайомі? Яку ознаку стилю поета це засвідчує?

2.    Ліричний герой цього твору здивований, захоплений осінню й ніби запрошує читачів у казку. Обґрунтуйте, розгорніть цю думку, використовуючи текст.

3.    Який наскрізний троп використовує автор? З якою метою?

4.    Які образи вірша вас здивували? Чим?

5.    Як ви зрозуміли авторську асоціацію: чому вітер восени пасе золоті пожежі, а дощ — золотий пожежник?

6.    Поезія надзвичайно мелодійна завдяки алітераціям, асонансам і римам. Наведіть інші приклади використання цих художніх засобів у вірші.

Теорія літератури

Алітерйціп (латин, при буква) — зумисно надмірне повторення однакових приголосних звуків з метою створити звуковий образ зображуваного.

Асонанс (від латин, звучу до ладу) — зумисно надмірне повторення однакових голосних звуків для посилення милозвучності мови.

Наприклад, у першому рядку аналізованого вірша «Жовтень жовті жолуді...» тричі повторюється приголосний [ж] — це алітерація, і голосний [о] — асонанс.

Напишіть прозовий етюд чи вірш на тему «Осіння казка», використовуючи образи-персоніфікації вірша «Жовтень жовті жолуді...».

Прочитайте на дозвіллі

1.    Мойсієнко А. Віче мечів. — К.: Задруга, 1999.

2.    Мойсієнко А. 11 Iaxoпоезія. — Париж-Львів-Цвікау, 1997.

3.    Мойсієнко А. Смалені камені. — Вінниця : Нова книга, 2003.

 

Це матеріал з Підручника Українська Література 8 Клас Пахаренко

 

Автор: evg01 от 20-08-2016, 21:34, Переглядів: 2879