Народна Освіта » Українська література » Анатолій Мойсієнко - Жовтень жовті жолуді читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА

Анатолій Мойсієнко - Жовтень жовті жолуді читати онлайн

Анатолій МОЙСІЄНКО

 

 

(нар. 1948 р.)

Анатолій Кирилович Мойсієнко народився 9 липня 1948 року в селі Бурівка Городнянського району на Чернігівщині. Батьки - Марія Іванівна та Кирило Іванович - були сільськими трудівниками.

Віршував із дитинства. Закінчивши Бурівську восьмирічку, три роки навчався в Тупичівській середній школі, де вчителював Григорій Кузьмович Лопухівський, який цікавився писаннями юного автора. Одну з порад учителя Анатолій запам'ятав назавжди: «Треба писати так, як ще ніхто не писав». Оригінальність самовираження відзначали й керівники літературної студії в Ніжинському педінституті імені Миколи Гоголя, де Анатолій Мойсієнко навчався на філологічному факультеті.

Райські місця Чернігівщини, на яких сьогодні розташований державний заповідник «Замглай», з раннього дитинства формували й вигранювали поетичну душу вразливої дитини. З юних літ Анатолій дуже багато читав, а вірші виявились його способом розуміння світу. Уже ставши знаним в Україні поетом і науковцем, в інтерв’ю для польського видання «Наше слово» Анатолій Кирилович сказав: «Для мене вся поезія, можна сказати, - нещоденна. Звісно, йдеться про справжню поезію, яка нічого не має спільного з недолугим віршописанням. Отже, віршувати я почав ще в школі, з молодших класів, трохи згодом друкувався в місцевій газеті... Я завжди відчував себе поетом. Зрештою, і сьогодні відчуваю себе більше поетом, аніж професором».

Закінчивши з відзнакою педінститут, упродовж року працював учителем української мови і літератури в Крим)'. Потім служба у війську на Кольському півострові. Після демобілізації Анатолій Мойсієнко працював журналістом Ріпкин-ської райгазети на Чернігівщині, викладачем у рідному педінституті в Ніжині, завідувачем відділу поезії у видавництві «Молодь». Відчувши смак самостійних мовознавчих досліджень, почав серйозно займатися науковою діяльністю. Зараз Анатолій Кирилович Мойсієнко - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського національного університет)' імені Тараса Шевченка, автор багатьох вагомих наукових праць.

Анатолій Кирилович видав поетичні збірки «Приемлю» (1986), «Сонети і верлібри» (1996), «Шахопоезія» (1997), «Сім струн» (1998), «Віче мечів» (1999), «Нові поезії» (2000), «Спалені камені» (2003), «Вибране» (2006), «Мене любов’ю засвітили скрипки» (2006), «З чернігівських садів: нові сонети і верлібри» (2008).

Серед сучасних українських поетів Анатолій Мойсієнко є чи не єдиним визнаним майстром віршів-паліндромів, тобто таких поезій, у яких рядки читаються однаково як зліва направо, так і справа наліво. Наприклад, «Жарт - суму страж» чи «Козакую у казок».

1 Волхв Спововёжа - псевдонім су1-веною українською худож-ника-графіка Володимира Чупр/ніна (нар. 1956 р.).

 

7 Синкретична - така, шо поєднує нібито несумісні, незіставні й не юрівнювальні образи.

 

Паліндромом стала навіть назва однієї з поетичних збірок Анатолія Мойсієн-ка - «Віче мечів». Паліндромні вірші можуть набирати вигляд візуальної (зорової) поезії, яка була дуже популярною ще в давній українській літературі, що охоплювала період від найдавніших часів до кінця XVIII ст. Для увиразнення подібного явища в наш час, звісно, потрібна творча співпраця поета з художником. І такий майстер для оформлення віршів Анатолія Мойсієнка знайшовся! Поет пише: «Графічні образи Волхва Слововежі1 наклалися вже на готові мої тексти. Але до цього, звичайно ж, привело наше спільне бачення синкретичної2 творчості. Співпраця наша лише потім постає зримою - коли на сторінках журналів і книжок, шкільних підручників і антологій з’являються публікації з підписом: паліндром А. Мойсієнка у графіці Волхва Слововежі». Проте придумати один-єдиний паліндромний рядок чи навіть три рядки, звісно, набагато легше, ніж цілу поезію, адже її окремі рядки мусять спільно витворювати певний смисл, змістовну конструкцію. Проте це дивовижно вдається як поетові Анатолію Мойсієнку, так і його співавтору - Волхву Слововежі:

»»»

А та хата -Хата на канатах;

І таланило, коли на латі Будь-де летите. Ледь дуб У гіллі - гу!

У гудінні - дугу Аугує у гуд.

У ву-Хах:

У-гу!

Хата - шум у шатах. Хата - гопака по гатах. Хата - чумакам у чатах. Хата - пракут у Карпатах.

» э »

 

I лукавому - умова кулі.

І лукавому - мова кулі...

Ого, Вакула, лукавого

Унуртував у труну.

Візуальну поезію ще називають курйозною, і нині вона іноді викликає в декого з відомих дослідників іронічну посмішку. Проте такі вірші несуть не тільки елементи штукарства, а й засвідчують оригінальний талант автора,

Анатолій Мойсієнко - тонкий лірик, прекрасний пейзажист, який завжди змальовує природу одухотвореною, бодай частково олюдненою, власне, живою істотою:

Трава траві легенько гладить гриву.

Громи далеко, аж ген-ген з узвищ,

Озвались буркітливо, ніби в вірш Спроквола й довго добирають риму.

«Поезія Анатолія Мойсієнка

відкриває унікальні можливості пізнання естетичної, зображальної, змістової, звукової цілісності поетичного твору».

(Микола Жулинський)

 

1 Геракліт-давньогрецький філософ.

 

Твори Анатолія Мойсієнка перекладено німецькою, англійською, російською, білоруською, польською, угорською, румунською мовами. Митець і сам перекладає з німецької та слов’янських мов. Цей автор -уважний і сумлінний упорядник двотомної антології «Золотий гомін: українська поезія світ)'», що виходила друком двічі (1991, 1997), антології поезії України різними мовами «На нашій, на своїй землі» в трьох книгах (також два видання: 1995, 1996). Анатолій Мойсієнко - один із засновників гурт)' поетів-паліндромістів «Геракліт»1 (1991). За творчі здобутки Анатолій Кирилович Мойсієнко став лауреатом літературних премій імені Бориса Нечерди (2000), «Благовіст» (2001), імені Івана Кошелівця (2004).

Діалог із текстом

Що цікавого ви довідалися про сучасного поета Анатолія Мойсієнка?

Перелічіть збірки віршів цього автора.

Прокоментуйте думку про його творчість Миколи Жулинського.

Що ви можете сказати про пейзажні вірші Анатолія Мойсієнка? А про паліндромні поезії в графіці Волхва Слововежі? Прочитайте їхній трирядковий вірш-паліндром.

Розгляньте «фігурний» (візуальний) вірш сучасного поета Василя Рябого: Яку квітку нагадує графічна форма цього вірша?

 

» а »

Жовтень жовті жолуді На базар несе.

Пише осінь охроюЗолоте есе2.

Листопадом, бабиним літом Набиває вітер золотий кисет3, злотом люльку креше, золоті пожежі попасом пасе.

Сонце - обережне -Золотими клешнями -В золоту Родощ4', Золотим пожежником Походжає дощ.

1 бхра - яскраво-жовта фарба. 7 Есё, есёй - літературний жанр художньо-публіцистичного характеру, у якому автор дає власні оцінки якомусь явищу ЧИ ГІОДІІ.

3 Кисет - торбинка для тюі юну. 1 Родощ, Родоща - гуп назва урочища; в переносному значенні - щось рідне й знайоме.

 

Діалог із текстом

Про яку пору року йдеться у вірші Анатолія Мойсієнка? Як ви про це здогадалися?

Якою ви уявляєте кольорову гаму поезії? Яка барва домінує у вірші?

Перелічіть природні стихії і пори року, яким автор надає здатності чинити, як це притаманно людям. Доведіть, що ці образи метафоричні.

Чому, читаючи вірш, ми сприймаємо осінній пейзаж не як статичний (нерухомий), а як динамічний? Випишіть художні засоби, які відіграють особливу роль у поезії.

Визначте, до якого виду лірики належить вірш.

Аргументовано доведіть чи спростуйте твердження, що поезія Анатолія Мойсієнка «Жовтень жовті жолуді...» є верлібром.

Алітерація - це повторення у поезіях (рідше - в прозі) однакових приголосних ззуків, які передають різні образи: шерхіт листя, плюскіт річки тощо. Асонднс - повторення голосних звуків у одному рядку чи в одній строфі поезії.

 

У першому рядку вірша Анатолія Мойсієнка «Жовтень жовті жолуді...» звук [ж], який автор зумисно вживає кілька разів підряд, відтворює шерхіт сухого листя, що падає з дерев восени, а надалі звук [з] створює ефект дзвінкості, прозорості, кришталевості. Які ще приголосні звуки в цьому вірші створюють алітерацію? Чому ви так думаєте?

Для увиразнення звучання автор подеколи використовує не приголосні, а голосні звуки, й такий стилістичний прийом називають асонансом.

Олег Щербаков.

Багряна осінь

 

У вірші Анатолія Мойсієнка «Жовтень жовті жолуді...» майже в усіх рядках домінує голосний звук [о], який передає і пориви вітру, й звуки дощу, й неквапливість подій, які постають в уяві читача в момент прочитання цього вірша.

Діалоги текстів

Пригадайте вірш В. Сосюри «Осінь», який ви читали й аналізували раніше, й зіставте образ осені в цьому вірші з відповідним образом такої ж пори року в поезії Анатолія Мойсієнка.

Зіставте і порівняйте осінь у віршах А. Мойсієнка і В. Сосюри з цією ж порою року на картині сучасного українського художника Олега Щербакова «Багряна осінь» (1980 р.). Як ви вважаєте, малювання словами у художніх творах чи фарбами на полотні більш ефективно впливає на людей? Свою думку належно аргументуйте.

 

Це матеріал з Підручника Українська Література 8 Клас Слоновська

 

Автор: evg01 от 20-08-2016, 22:26, Переглядів: 9914