Народна Освіта » Українська література » Підсумкові тести читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА

Підсумкові тести читати онлайн

Підсумкові тести

1.    Визначте, яка з перелічених ознак не характерна для фольклору А варіативність

Б колективність творення В чітко зафіксоване авторство Г усна форма поширення

2.    Історичні пісні змальовують насамперед А почуття й переживання героїв

Б реальні історичні події В фантастичні, казкові події Г звичаї й обряди

3.    Установіть відповідність між тематичною групою та назвою твору.

Тематична група    Назва твору

1    про боротьбу з татарсько-турецькими А «За Сибіром сонце сходить»

нападниками    Б «Зажурилась Україна»

2    про боротьбу з польськими загарбни- В «Чи не той то хміль»

ками в XVII ст.    Г «Віють вітри, віють буйні»

3    про гайдамацький рух    Ґ «Максим козак Залізняк»

4    про народний опір Російській імперії у XIX ст.

4.    Визначте, у якій із цих пісень змальовано образ Савур-могили А «Ой Морозе, Морозенку»

Б «Та, ой, як крикнув же та козак Сірко»

В «Зажурилась Україна»

Г «Чи не той то хміль»

5.    Заплачка й славослів’я є композиційними елементами А історичних пісень

Б пісень Марусі Чурай В дум

Г прислів’їв і приказок

6.    Героїня однойменної думи Маруся Богуславка врятувала 700 козаків із турецької неволі в день християнського свята

А Різдва Б Великодня В Трійці Г Покрови

7.    Визначте, яка з цих художніх особливостей не властива поезії А ліризм (вираження почуттів)

Б ритмічна організація

В неритмізована, близька до розмовної мова Г емоційна енергетика

8.    Тараса Шевченка було викуплено з кріпацтва А 1836 р.

Б 1838 р.

В 1847 р.

Г 1861 р.

9.    Медитація — це

А композиційний прийом

Б поетичний роздум про життя і смерть, суть людської душі В поетичне змалювання картини природи Г розмова кількох персонажів

10.    Пригадайте вірш Т. Шевченка “Ой три шляхи широкії...». Установіть відповідність між символами та їхніми значеннями у творі.

Символи    Значення символів у творів

1    висаджування дерев    А    людська доля

2    шлях    Б    жінка

3    ясен і явір    В    чоловік

4    тополя й калина    Г    знак надії

Ґ символ забуття

11.    Визначте, у якому з цих віршів Т. Шевченко змалював образ вільнолюбних киргизів

А “Ой три шляхи широкії...»

Б «Думи мої, думи мої...» (1847 р.)

В «Якумру.то поховайте...»

Г “Мені однаково, чи буду...»

12.    У рядках вірша “Давня весна» «Співало все, сміялось і бриніло, / А я лежала хвора й самотна»Леся Українка використала

А антитезу Б порівняння в оксиморон Г іронію

13.    Пригадайте послідовність епізодів у поемі Лесі Українки “Давня казка»

А лицар просить поета допомогти йому завоювати серце

донни Ізидори

Б Бертольд пропонує співцеві стати придворним поетом В поетові пісні допомагають графові здобути перемогу у війні Г граф щедро нагороджує поета за допомогу Ґ зустріч поета з лицарем на дорозі в діброві

14.    Неопалима купина у вірші В. Сосюри “Любіть Україну» символізує А вогонь забуття

Б ворожу силу В вічне життя Батьківщини Г розлуку з рідним краєм

15.    У рядку вірша В. Сосюри «Васильки» «I у тебе, мила, васильки з-під вій» використано

А епітет Б порівняння В метафору Г антитезу

16.    Визначте, твори якого з цих авторів зараховують до стильової течії «тихої поезії» А Володимира Сосюри

Б Лесі Українки В Володимира Підпалого Г Анатолія Мойсієнка

17.    Установіть відповідність між мотивом твору та його назвою.

Мотив твору    Назва твору

1    сумний роздум про безталанну долю України    А    «Давня весна»

2    замилування весною, вдячність їй за щедрість Б    «Ой три шляхи

і красу    широкії...»

3    прохання поета до музи залишатися з ним    В    «Осінь»»

на чужині    Г    «Васильки»

4    захоплення вічною красою життя, молодістю й Ґ «Думи мої, думи мої...» коханням

18.    Установіть відповідність між автором та його твором

Автор твору    Назва    твору

1    Тарас Шевченко    А «Осінь»

2    Леся Українка    Б «Бачиш: між трав зелених...»

3    Володимир Сосюра    В «Хотіла б я піснею стати...»

4    Володимир Підпалий    Г «Мені однаково, чи буду...»

Ґ «Наша мова»

19.    Вірш, який не має строфічної будови, рими й поетичного розміру, — це А балада

Б народна пісня В верлібр Г катрен

20.    Дощ у вірші В Голобородька «З дитинства: дощ» має А синій капелюх

Б зелене волосся В прозорий плащ Г чорну парасольку

21.    Визначте, у якому з цих віршів автор звертається до юнака із закликом наважитися стати дорослим, мужнім

А «З нічних молитов»

Б «Наша мова»

В «Чоловічий танець»

Г «Теплі слова»

22.    Визначте, хто з цих поетів заснував видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»

А Іван Малкович

Б Василь Голобородько В Анатолій Мойсієнко Г Галина Кирпа

23.    Визначте, у якому з цих віршів дощ змальований золотим пожежником А «З дитинства: дощ»

Б «Коли до вас темної ночі...»

В «Жовтень жовті жолуді...»

Г «Дівчинка»

24.    Рядки з вірша І. Павлюка «Дівчинка» «Розчарована осінь/Клигає по дворі» — це А метафора

Б порівняння В епітет Г гіпербола

25.    У вірші Г. Кирпи «Коли до вас темної ночі...» Лев є алегоричним образом А хижої вдачі

Б мужності й волелюбності В екзотичних країн Г тваринного світу

26.    Ремарка — це

А розмова дійових осіб Б авторське пояснення для акторів В жанр драматичних творів Г різновид порівняння

27.    Визначте, хто з цих діячів культури не входив до трупи «театру корифеїв»

А Марко Кропивницький

Б Іван Карпенко-Карий В Микола Садовський Г Іван Котляревський

28.    Установіть відповідність між персонажем п’єси І. Карпенка-Карого «Сто тисяч» та рисою вдачі, яка найбільше йому притаманна.

Персонаж    Риса вдачі

1    Калитка    А    «рішучість»

2    копач    Б    жадібність

3    Невідомий    В    сором’язливість

4    Мотря    Г    хитрість

Ґ мрійливість

29.    Визначте, який із цих жанрів відсутній у прозі

А роман    В    історична пісня

Б оповідання    Г    повість

30.    Поранений герой повісті М. Коцюбинського «Дорогою ціною» Остап зустрівсь у плавнях з

А вовком    В    шулікою

Б ведмедем    Г    вовкулакою

31.    Визначте, який із цих творів розкриває ідею вільнолюбності українців

А «Сто тисяч»    В «Жовтень жовті жолуді...»

Б «Дорогою ціною»    Г «Дівчинка»

32.    «Ніч перед боєм» О. Довженка за жанром

А повість    В    роман

Б поема    Г    оповідання

33.    Визначте, хто у творі О. Довженка «Ніч перед боєм» розповідає солдатам про героїчну загибель дідів-перевізників

А капітан Колодуб    В полонені німці

Б танкіст Іван Дробот Г селяни

34.    Визначте, хто з цих письменників є лицарем міжнародного ордену Усмішки

А Олександр Довженко    В Ніна Бічуя

Б Володимир Дрозд    Г Василь Голобородько

35.    Визначте, як закінчився суд над Славком Беркутою в повісті Н. Бічуї «Шпага Славка Беркути»

А його виключили зі школи

Б працівник міліції повідомила, що звинувачення було помилковим В учителі відмовилися організовувати суд Г зізнався справжній винуватець інциденту

36.    Установіть відповідність між персонажем і твором, у якому він діє.

Персонаж    Назва твору

1    ЛіліТеслюк    А «Місце для дракона»

2    Платон і Савка    Б «Дорогою ціною»

3    Остап    В «Ніч перед боєм»

4    Пустельник    Г «Білий кінь Шептало»

Ґ «Шпага Славка Беркути»

37.    Визначте, що примушує білого коня Шептала з однойменного оповідання В. Дрозда повернутися назад у конюшню

А жаль до конюха Степана Б туга за іншими кіньми В утома

Г страх перед свободою й невідомістю

38.    Визначте, герой якого з цих творів випадково заспівав серенаду не коханій дівчині, а бабі Хіврі

А «Шпага Славка Беркути»

Б «Місце для дракона»

В «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання»

Г «Дорогою ціною»

 

Це матеріал з Підручника Українська Література 8 Клас Пахаренко

 

Автор: evg01 от 20-08-2016, 21:42, Переглядів: 6428