НАРОДНА ОСВІТА

§ 53. Сон

ПОНЯТТЯ ПРО СОН. Одним з основних біоритмів людини є чергування сну та неспання. Під час сну організм відпочиває, у ньому відновлюються функції нервових клітин і нагромаджується потенційна енергія для майбутньої діяльності в стані активності. Сон настає в результаті гальмування нервової системи і являє собою стан нерухомості, який виникає періодично і характеризується значно послабленим сенсорним сприйняттям навколишнього середовища, низьким м’язовим тонусом та відсутністю свідомих рухів.

Під час 7—8-годинного сну нервові клітини в мозку не відпочивають, а виконують інші функції, ніж у стані неспання. У сні виділяють певні стадії (повільного, швидкого та глибокого сну) (мал. 133).

Ви дізнаєтесь

про сутність та значення сну в життєдіяльності людини, його особливості та види

Пригадайте

чи всі тварини здатні спати, яке значення відіграє сон для організмів

Цікаво знати

Засинаючи, людина реагує лише на слабкі подразники. Вона не сприймав гучної розмови, зате реагує і навіть прокидається у відповідь на легкий дотик або на слова, вимовлені пошепки. Нормальному засинанню та протіканню сну сприяє спокійний емоційний стан і дотримання режиму дня.

Під час сну змінюється інтенсивність багатьох функцій організму. Так, зменшується частота дихання та серцевих скорочень, знижуються рівень артеріального тиску, швидкість обміну речовин і збудливість нервової системи.

Проте активність деяких процесів під час сну зростає: збільшується кровообіг у стовбурній частині мозку та в гіпоталамусі, підвищується активність деяких ферментів. Цікаво зазначити, що гормон росту також виділяється у стані сну.

Сон життєво необхідний для людини. Він, перш за все, відновлює працездатність нервової системи та м’язів.

Корисно знати

Скільки ж часу повинна спати людина? Тривалість сну з віком зменшується. Перші 2-4 роки діти сплять понад 16 год на добу, діти 4-8 років — 12 год, 8-12 років — 10 год, 12-16 років — 9 год, а дорослі сплять зазвичай 8 год на добу.

ВИДИ СНУ. У людини й багатьох тварин спостерігається добова періодичність станів сну та неспання. Такий сон називається монофазним. У деяких тварин ця зміна станів життєдіяльності організму може відбуватися кілька разів на добу, і такий сон називається поліфазним. Він властивий деяким тваринам — хижакам (вовк, собака, кіт), копитним (кінь), жуйним (корова), численним видам птахів.

За фізіологічними ознаками виділяють фази повільного та швидкого сну, що чітко простежуються при спостереженні електричної активності головного мозку.

У фазі повільного сну знижується тонус м’язів, сповільнюються дихання та серцевий ритм. При цьому повністю відсутні сновидіння. Учені припускають, що на цій фазі відбувається впорядкування інформації, яка була сприйнята в період неспання. З погляду фізіології, на цій стадії відбуваються відновлювальні обмінні процеси в тканинах організму. Повільний сон триває 60-90 хв, після чого настає швидкий сон.

Стадія швидкого сну за характером електричної діяльності мозку нагадує початкову стадію сну чи навіть неспання. Спостерігаються швидкі рухи очей і посіпування м’язів обличчя. У цій фазі людина бачить сновидіння. Стадія швидкого сну триває 10-15 хв, а потім знову настає стадія повільного сну.

Фази повільного та швидкого сну періодично повторюються 4—5 разів протягом усього нічного сну. З наближенням ранку тривалість фаз швидкого сну збільшується, а повільного — зменшується.

Сон цікавив людину в давніл.-давен.

Сновидіння наповнені різноманітними зоровими образами, а інколи слуховими, нюховими та смаковими відчуттями, які виникають унаслідок діяльності окремих ділянок кори великих півкуль головного мозку, що виявились незагальмованими. Загалом сновидіння виникають на стадії швидкого сну. У змісті сновидінь не виявлено ніяких образів, які б не існували в попередньому досвіді людини чи людства.

Сон — періодичний стан організму людини, який характеризується виключенням свідомості та зниженням здатності нервової системи відповідати на зовнішні подразники.

Розрізняють фази повільного та швидкого сну, які періодично повторюються 4-5 разів протягом усього нічного сну.

Контрольні запитання

1.    Що називають сном? Яке його значення?

2.    У чому полягає відмінність між монофазним і поліфазним сном?

3.    Які фази сну розрізняють?

4.    Що таке сновидіння?

Завдання

1.    З перерахованих фізіологічних процесів оберіть ті, які характерні для сну: а) зменшення частоти дихання; б) підвищення рівня артеріального тиску; в) зниження збудливості нервової системи; г) збільшення частоти серцевих скорочень; д) підвищення активності деяких ферментів.

2.    Заповніть таблицю в зошиті.

Порівняння фізіологічних процесів організму людини під час швидкого та повільного сну

Ознаки для порівняння

Фази

Швидкий сон

Повільний сон

Стан очей

   

Тиск

   

Частота серцево-судинних скорочень

   

Інтенсивність дихання

   

Обмін речовин

   

Тривалість

   

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Рибалко

 

Категорія: Біологія

Автор: alla1 от 13-07-2016, 15:23, посмотрело: 670