Народна Освіта » Фізика » § 9. Атоми. Ядерна модель атома. Йони

НАРОДНА ОСВІТА

§ 9. Атоми. Ядерна модель атома. Йони

Хоча молекули й дуже маленькі частинки, але й вони діляться. Частинки, з яких складаються молекули, називають атомами.

Атом — це найдрібніша частинка речовини.

Вирішальну роль у розкритті будови атома відіграли досліди, які провів у 1911 р. основоположник ядерної фізики Ернест Резерфорд (1871-1937). Він пропускав випромінювання радіоактивних елементів через золоту фольгу. За характером розсіювання альфа-частинок Резерфорд установив, що атом в основному порожній: у центрі його знаходиться дуже маленьке і дуже густе позитивно заряджене ядро, а ззовні - електрони. На малюнках 22 і 23 зображено моделі атомів Гелію і Карбону.

У центрі атома знаходиться ядро, а навколо ядра рухаються електрони.

Якщо атом втрачає електрон або кілька електронів, то такий атом називають позитивним йоном. Відповідно атом, який приєднав до себе один або кілька електронів, називають негативним йо-ном.

Виявилося, що, порівняно з розмірами самого атома (~ 10-10 м), ядро дуже мале (~ 10-14 м). Щоб уявити це, варто розглянути таку модель: ядро атома - це кулька, діаметр якої 1 мм (діаметр головки шпильки), тоді атом - це куля, діаметр якої 10 м (висота триповерхового будинку).

Фізики й хіміки зображають атоми речовини у вигляді кольорових кульок (мал. 24, г). Якщо кілька атомів об’єднуються в одне ціле, вони утворюють найдрібнішу частинку нової, уже складної речовини - молекулу.

Усі атоми однієї і тієї самої речовини однакові. Залізо, мідь, золото -прості речовини. Отже, метали складаються з атомів, тобто вони мають атомну будову.

Чисті речовини складаються з однакових атомів. Атоми однієї речовини однакові, а різних речовин — різні.

Більшість рідин і газів складається з молекул, тому кажуть, що вони мають молекулярну будову. Наприклад, молекула Оксигену складається з двох атомів Оксигену (мал. 24, а), молекула води - з двох атомів Гідрогену і одного атома Оксигену (мал. 24, б), молекула вуглекислого газу - з атома Карбону і двох атомів Оксигену (мал. 24, в).

Дослідами встановлено, що лінійні розміри всіх атомів приблизно однакові. Атом Гідрогену має діаметр 10-10 м, і він є найменшим з атомів. Розміри атома Ауруму становлять 2,7 * 10-10 м. Потрібно покласти в ряд 50 000 атомів Ауруму, щоб отримати розміри волосини. Розміри молекул залежать від того, з яких атомів вони складаються.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1.    Як називають частинки, з яких складаються молекули?

2.    Яка будова атома?

3.    Що таке йон?

4.    З яких атомів складається молекула води?

 

Це матеріал з підручника Фізика 7 клас Сиротюк

 

Категорія: Фізика

Автор: admin от 8-01-2016, 23:55, Переглядів: 2751