Народна Освіта » Природознавство » Атоми і хімічні елементи, молекули

НАРОДНА ОСВІТА

Атоми і хімічні елементи, молекули

Ти вже знаєш, із чого утворені всі тіла. Правильно, з речовин. А із чого складаються речовини?

«Цеглинки», з яких утворюються речовини

Своєрідним будівельним матеріалом речовин є атоми. Учені довели, ш;о атоми мають дуже малі розміри. Так, у крапці, поставленій на папері графітовим стрижнем олівця, атомів більше, ніж зірок на нічному небі.

Атоми бувають різних видів. Нині відомо понад 100 видів атомів, ш;о відрізняються між собою будовою. Причо-му атоми одного виду можуть входити до складу різних речовин. Наприклад, одні й ті самі види атомів входять до складу і цукру, і олії.

Хімічна азбука

Атоми одного виду називають хімічним елементом. Важливо, що атоми одного виду мають однакову будову незалежно від того, до складу якої речовини вони входять.

Як і букви алфавіту, кожний хімічний елемент має свою назву і письмове позначення, яке називають хімічним символом. У таблиці наведено назви, символи й вимову символів деяких хімічних елементів. Тобі достатньо запам’ятати два-три з них.

Назва хімічного елемента

Хімічний символ

Вимова хімічного символа

Гідроген

Н

аш

Оксиген

О

о

Карбон

С

це

Нітроген

N

ен

Силіцій

Si

силіцій

Ферум

Fe

ферум

Алюміній

Al

алюміній

У таблиці не випадково наведено 7 елементів. Силіцій, Оксиген, Ферум, Алюміній - це елементи-рекордсмени за поширенням на Землі. Атоми Оксигену, Нітрогену, Карбону, Гідрогену найпоширеніші в тілах живої природи. А ще Гідроген - основний хімічний елемент Сонця.

За допомогою хімічних символів позначають склад речовин так само, як з літер азбуки записують слова.

Молекули та їхній рух

Атоми можуть сполучатися між собою й утворювати молекули (мал. 19). Багато речовин складаються саме з молекул, наприклад вода, водень, кисень.

Молекула - це найменша частинка речовини, що має її властивості.

Схему утворення з атомів Гідрогену та Оксигену молекул води, а з них - речовини та тіла зображено на малюнку 20.

Отже, тепер ти знаєш, що в утворенні молекул беруть участь атоми.

Учені довели, що молекули перебувають у безперервному русі. Коли, малюючи аквареллю, ти промиваєш щіточку в склянці з водою, то вона набуває кольору акварельної фарби. Той самий результат можна отримати, якщо акварельну фарбу помістити на дно склянки з водою і залишити на певний час. Рухаючись, молекули фарби заповнять проміжки між молекулами води, і вода в склянці забарвиться (мал. 21). Це явище дістало назву дифузії.

Значно швидше дифузія відбувається в газах, адже відстані між молекулами набагато більші. (Пригадай, чи швидко поширюються запахи освіжувачів повітря, парфумів тощо.)

У твердих тілах дифузія теж відбувається, але дуже повільно.

Підсумки

Речовини утворюються з атомів, розміри яких надзвичайно малі. Хімічний елемент - сукупність атомів одного виду. Кожний вид атомів має своє позначення - хімічний символ.

Молекули - найменші частинки речовини, що мають її властивості. Молекули перебувають у постійному русі.

Дифузія - явище проникнення (поширення) частинок однієї речовини між частинками іншої.

Сторінка природодослідника

Виконай удома дослід. Для цього тобі знадобляться дві тарілки, вода. Постав тарілки на освітлене сонцем підвіконня. Налий у кожну з них по дві столові ложки води. Для однієї тарілки зроби тінь. Спостерігай за зменшенням вмісту води в обох тарілках.

Результати спостереження запиши в зошит. У якій з тарілок вода швидше перейшла з рідкого агрегатного стану в газоподібний? Поясни чому.

Перевір свої знання

1.    Із чого складаються речовини?

2.    Чим подібні атоми одного виду?

3.    Наведи приклади найпоширеніших у природі хімічних елементів.

4.    Що таке молекули і чим вони відрізняються від атомів?

5.    Поясни причини дифузії. Які особливості дифузії в газах, рідинах і твердих тілах?

Категорія: Природознавство

Автор: admin от 7-10-2013, 22:09, Переглядів: 5591