Народна Освіта » Материалы за 08.01.2016

НАРОДНА ОСВІТА§ 12. Видатні вчені-фізики. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики

Автор: admin от 8-01-2016, 23:59, переглянуло: 8088

Основоположні фізичні теорії завжди були в центрі уваги видатних учених різних епох. Грецький філософ Демокріт ще в V ст. до н. е. висунув ідею про те, що всі тіла складаються з найдрібніших частинок.

Категорія: Фізика

 


§ 11. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини

Автор: admin от 8-01-2016, 23:58, переглянуло: 1692

Враховуючи розглянуте в § 10, можна сформулювати такі основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини:

1.    Усі тіла складаються із частинок (молекул, атомів).

2.    Частинки всіх тіл безперервно і хаотично (безладно) рухаються.

3.    Між частинками тіл існує взаємне притягання і відштовхування.

Категорія: Фізика

 


§ 10. Рух і взаємодія молекул

Автор: admin от 8-01-2016, 23:56, переглянуло: 3682

До основних дослідних доказів того, що молекули рухаються, належить явище, яке першим спостерігав у 1827 р. англійський ботанік Роберт Броун (1773-1858), розглядаючи в мікроскоп спори рослин, що перебувають у рідині. Тому рух дуже дрібних твердих частинок у рідині (мал. 25) і називають броунівським рухом.

Категорія: Фізика

 


§ 9. Атоми. Ядерна модель атома. Йони

Автор: admin от 8-01-2016, 23:55, переглянуло: 2753

Хоча молекули й дуже маленькі частинки, але й вони діляться. Частинки, з яких складаються молекули, називають атомами.

Атом — це найдрібніша частинка речовини.

Категорія: Фізика

 


§ 8. Молекули

Автор: admin от 8-01-2016, 23:54, переглянуло: 3633

Гіпотеза про те, що всі речовини складаються з окремих найдрібніших частинок, з’явилася дуже давно, більше двох тисяч років тому. Але лише на межі XIX-XX ст. було встановлено, які це частинки і які властивості вони мають.

Частинки, з яких складаються речовини, називають молекулами.

Категорія: Фізика

 


§ 7. Будова речовини

Автор: admin от 8-01-2016, 23:53, переглянуло: 1333

Людину здавна цікавило: чому, наприклад, вода, нагріваючись, може перетворюватися в пару, а охолоджуючись, - у лід; чому дим зникає в повітрі; чому вода розтікається, коли її розливають на підлогу, а на гарячій сковорідці вона збирається в краплі; чому фарба розчиняється у воді, а олія - ні;

Категорія: Фізика

 


§ 6. Розвиток вчення про будову речовини

Автор: admin от 8-01-2016, 23:53, переглянуло: 2020

Древні греки активно цікавилися будовою навколишнього світу. У вченнях старогрецьких філософів Левкіпа (бл. 500-440 рр. до н. е.) та Демократа (460-370 рр. до н. е.) і грецьких філософів Епікура (341-270 рр. до н. е.), Тита Лукреція Кара (96-55 рр. до н. е.) було висловлено перші здогадки про внутрішню будову тіл.

Категорія: Фізика

 


§ 5. Похибки та оцінювання точності вимірювань. Міжнародна система одиниць фізичних величин

Автор: admin от 8-01-2016, 23:52, переглянуло: 3686

Ви розпочинаєте виконувати лабораторні роботи. Практика показує, що результати вимірювань ніколи не можуть бути точними. Їх завжди отримують з деякою похибкою, тобто приблизно. Існують різні способи оцінки похибок вимірювань, але ми користуватимемося методом підрахунку цифр, який можна використовувати і при розв’язуванні задач. Для цього потрібно врахувати три умови.

Категорія: Фізика

 


§ 4. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання

Автор: admin от 8-01-2016, 23:51, переглянуло: 2534

Наука починається з вимірювань...» - ці слова великого вченого-хімі-ка Д.І. Менделєєва є особливо актуальними. Дійсно, важко уявити будь-яку галузь сучасної науки, техніки або промислового виробництва без вимірювань. Вимірювання - один з основних способів пізнання природи, її явищ і законів.

Предметом фізичних досліджень є фізичні тіла, явища, процеси, які мають багато властивостей.

Категорія: Фізика

 


§ 3. Фізичні явища, процеси і тіла

Автор: admin от 8-01-2016, 23:26, переглянуло: 3467

Мова фізики - це мова, у якій використовують спеціальні терміни: явище, процес, тіло, речовина, матерія.

Рух пішохода, автобуса, ракети, парашутиста; нагрівання повітря в кімнаті від батареї водяного опалення; світіння екрана телевізора, виникнення блискавки під час грози, полярне сяйво - усе це приклади фізичних явищ.

Категорія: Фізика

 

Назад Вперед