Народна Освіта » Всесвітня Історія » § 26. Московська держава в XII-XV ст.

НАРОДНА ОСВІТА

§ 26. Московська держава в XII-XV ст.

1. Землі північно-східної Київської Русі XII-XIV ст. Утворення Московської держави

У чому були переваги князівств Північно-Східної Русі?

У XII ст. землі Північно-Східної Русі, розташовані далеко від територій, населених кочовиками, рідко зазнавали їхніх нападів. Межиріччя Волги й Оки швидко освоювалось. Переселенців приваблювали родючі нивп, ліси, багаті на хутрового звіра, річкп та озера. На берегах річок виростали міста: Ростов, Суздаль, Ярославль, Володимир та інші.

Першим князем Ростово-Суздальського князівства став один із молодших синів київського князя Володимира Мономаха Юрій Долгорукий (1125—1157). Таке прізвисько він дістав за намагання підкорити собі нові землі. З його ім’ям пов’язана перша згадка в літописі про Москву — 1147 р., яка була тоді маленьким прикордонним селищем.

Спираючись на ілюстрацію, опишіть, як русичі засновували міста.

Князівства Північно-Східної Русі активно розвивалися, але подолати роздробленість і об’єднати землі жодне з них не змогло. У XIII ст. цим скористалися монгольські завойовники.

Батьківщиною монголів була Центральна Азія. Об’єднані на початку ХШ ст. Чингісханом, кочові монгольські племена почали завоювання Північного Китаю, згодом підкорили Південний Сибір, Середню Азію та інші території. Руські дружини вперше зіткнулись з ними, прийшовши

на допомогу половцям, на річці Калка в 1223 р. Проте об’єднане русько-половецьке військо зазнало нищівної поразки.

У 1237 р. нове військо монголів на чолі з онуком Чингісхана Бату (на Русі його називали Батий) зруйнувало Москву й захопило Володи миро-Суздал ьсь ке князівство. У 1240 р. монголи захопили Київ.

У пониззі Волги монголи створили свою державу, столицею якої стало місто Сарай. Попри те, що в монгольських та інших східних джерелах ця держава не має єди

ної назви, в історії за нею закріпилося поняття Золота Орда. Це була потужна середньовічна держава.

Землі руських князівств не входили до складу Золотої Орди. На Русі, як і раніше, правили свої князі, але вони мали отримувати в Орді ярлики. Населення Русі платило тяжку данину, за збиранням якої наглядали баскаки.

Ярлик грамоти, якими монгольські хани давали право руським князям управляти своїми князівствами.

Баскаки — ханські намісники, які проводили облік населення та збирали данину в давньоруських землях.

Важка епоха залежності руських князівств від Золотої Орди традиційно називається іго.

Використайте різні джерела знань:

1) спираючись на карту (ст...). назвіть, території, завойовані Золотою Ордою;

2) на основі ілюстрації з’ясуйте, як озброєні монгольські вершники. Що нового додають зображення до ваших уявлень про монгольське іго?

У XIV ст. центр економічного і політичного життя перемістився в Московське князівство, яке мало вигідне положення. Річкові й сухопутні шляхи, що проходили його територією, надавали Москві значення важливого торговельно-ремісничого центру. Оточене лісами, Московське князівство менше піддавалося набігам монголів. Це дозволяло московським князям збирати й накопичувати сили для подальшого об’єднання земель Північно-Східної Русі для боротьби проти монголів.

2. ЗМІЦНЕННЯ МОСКВЫ

ЗА ДМИТРІЯ ДОНСЬКОГО

Розкрийте роль Дмитрія Донського в історії Північно-Східної Русі.

У середині XIV ст. до влади в Московському князівстві прийшов Дмитрів Доиськон (1359—1389). Йому було лише 9 років, коли він посів престол, тому управляти державою йому допомагав очільник церкви — митрополит Олексій.

Щойно розпочавши самостійне правління, Дмптрій зайнявся укріпленням столиці. За його наказом Москва вперше була обнесена білими кам’яними стінами, і на усю подальшу історію стала білокам’яною.

Головним ворогом Русі залишалися монголи. У вересні 1380 р. руські полки переправилися через Дон, спалили за собою мости, і зайняли бойові позиції на Кулпковому полі. На бій проти хана Мамая русичів благословив Сергій Радонежзькпй, засновник Троїце-Сергієвого монастиря.

Встановіть перебіг подій за документом. Яким був результат битви? Доповніть середньовічне "Сказання" інформацією картини.

31 СКАЗАННЯ ПРО МАМАЄВЕ ПОБОЇЩЕ (XVI СТ.)

Князь же великий [Дмитрій| сів на коня свого і почав об’їжджати полки і кожному полку мовив: "Брати мої милі, сини руські, молоді і великі, день наближається грізний".

Відпустив брата свого князя Володимира Андрійовича вгору по Дона,- в діброву, щоб сховався там полк його.

1 дав йому' з двору свого відбірних витязів.

Прийшло ж 8 вересня, свято Святої Богородиці... І почали прапори християнські В. Васвєдов. Двобій Пере-свєта з Челубеєм майоріти і труби численні сурмити ... Полки почали сходитися— Виїхав печеніг з пслку татарського перед усіма мужністю похваляючись. Побачив його Пересвєт-монах„. І мовив: "Ця людина шукає собі подібну, то хочу' з ним зустрітися" ... 1 вдарилися міцно, мало що земля під ними не провалилася. 1 впали обидва з коней і померли...

1 настала година восьма і виїхав з діброви засадний полк. І повернув поганих... 1 побігли (вони].

Кулнковська битва стала однією з найбільших битв Середньовіччя. А князь Дмитрій за цю перемогу отримав прозвання "Донськой ".

а. ПІДНЕСЕННЯ МОСКВИ ЗА ІВАНА Ш

Працюючи в парах, дайте відповіді на запитання: чому Іван III зумів повалити іго.

Важливу роль у розбудові Московської держави відіграв Великий князь Іван НІ (1462—1605).

За описами літописців, він був високий на зріст, діяв розумно, обережно, поступово, відступаючи перед явною небезпекою. Для зміцнення своєї влади й авторитету за кордоном Іван НІ прийняв титул "великого князя всієї Русі" й одружився з племінницею останнього візантійського імператора — Софією ІІалеолог. За його наказом, герб приєднаної до Москви Твері — двоголовий орел — став гербом московської держави.

За Івана Ш важливу роль відіграє боярська рада.

Боярська рада постійний дорадчий орган при московському великому князеві, який складався з феодальної аристократії.

У 1497 р. було створено єдиний для країни збірник законів, що називався "Судебник".

Судебник — збірник законів, започаткував законодавче оформлення кріпосного права на всій території Московської держави.

У ньому, зокрема, визначався час переходу селян від одного феодала до іншого: за тиждень до Юрієва дня (26 листопада) і тиждень після нього. Отже, руських селян, на відміну від західноєвропейських, поступово прикріплювати до землі й перетворювати на кріпаків.

Прагнучи збільшити свої території, Іван 111 приєднав до Москви Ярославське і Ростовське князівства, Новгородську республіку, Новгород-Сіверськпй, Чернігів та інші землі.

У1480 p. війська Івана Ш і хана Ахмата зустрілися на річці Угрі. Проте, залишившись без союзників, Ахмат не наважився розпочати битву і відступив. Ця подія і вважається звільненням Московської держави від монгольського ira.

Використайте різні джерела знань:

1) за допомогою ілюстрації охарактеризуйте події на річці Угрі та поведінку Івана III після цієї зустрічі військ. Чому це стало можливим? Як реагують на вчинок князя ханські посли?

2) зверніться до карти (ст.....). Як змінилися кордони Московського князівства до кінця XV ст.?

Головним підсумком правління Івана III стало об’єднання навколо Москви більшої частини руських земель.

4. КУЛЬТУРА ІІІОВСИКДЕННІ] ЖИТТЯ МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Визначте, які були основні риси культури Півннно-Схдної Русі у XII—XV ст.

Культура Московської держави XU—XV ст. досягла високого рівня. Важливим літературним жанром залишалися літописи. Літописці завжди відігравали важливу роль у житті суспільства. Вони засідали у боярській раді, брали участь у походах, слідкували за будівництвом міських укріплень і храмів. Прикрашені мініатюрами літописи відтворювали найрізноманітніші сторони життя Московської держави і поєднують історію, літературу і мистецтво.

У цей час створюються "ходіння" — описи мандрівок людей за рубіж, зокрема, твір купця Афанасія Нікітіна "Ходінні за три моря ". У XV ст.,

долаючи багато труднощів, він здійсние мандрівку Волгою до Персії, а звідти — до Індії. Там Нікітін провів три роки, вивчив місцеві мови, побут і культуру народу.

Значного розвитку набуває кам’яне будівництво.

Опишіть середньовічну Москву, охарактеризуйте особливості храмів та інтер'єр Грановитоїпапати.

1. Аполінарій Васнецов. Московський Кремль за Івана III

2. Церква Покрова на Нерлі (1158)

3. Дмитрієвський собор у м. Володимирі

4. Грановита палата Московського Кремля

У XIV—XV ст. на Русі, як і у Візантії, створюються фрески, ікони та книжкова мініатюра. Ікони малювали на дерев’яних дошках, покритих тонким шаром гіпсу. Фарби, розтерті на яєчному жовтку, були яскравими і стійкими. Найвидатнітими давньоруськими іконописцями кінця XIV— першої половини XV ст. були Феофан Грек і Андрій Рубльов.

Створена А. Рубльовпм ікона "Трійця" належить до найвпдатніших творів світового образотворчого мистецтва.

Поміркуйте, чому ікона "Трійця" вважається шедевром періоду Відродження.

Спосіб повсякденного життя залежав від майнового стану людини. Заможні люди: князі, бояри жили в триповерхових хоромах, які будувалися спочатку з дерева, а з XV ст. — з каменю.

У хоромах разом з великою кількістю кімнат, з’єднаних численними переходами, обов’язково споруджувалися горниця — вітальня, та світлиці — кімнати, де жінки займалися рукоділлям.

З XV ст. на вікна замість слюди почали ставити скло. Воно коштувало дорого і вважалося розкішшю. Найбагатші ставили на вікна вітражі.

Спираючись на ілюстрації, опишіть спосіб життя населення Північно-Східної Русі.

Харчувалося населення відповідно до свого рівня життя. Сніданок мав бути мізерним, а в обід і на вечерю іти багато. Основним продуктом харчування вважався житній і пшеничний хліб, страви з круп і овочів. М’яса споживали мало. Тільки вельможі дозволяли собі під час трапези їсти м’ясо оленів, кабанів, зайців, качок. Перевага надавалася рибі та молочним продуктам. Доповнювали раціон фрукти, гриби, ягоди, горіхи, мед.

1. Яке місто стало центром об’єднання руських князівств?

2. Хто такий баскак і що таке ярлик?

3. За якого князя було прийнято "Судебник"?

4. Як називалися будинки бояр у Московському князівстві?

5. Як ви вважаєте, чому монголи встановили таку систему управління руськими землями? Які наслідки вона мала для русичів?

6. Порівняйте Московське князівство з Новгородською республікою або іншою державою Середньовіччя.

7. Проаналізуйте основні напрями діяльності Івана III і створіть його історичний портрет.

8. Порівняйте повсякденне життя населення Північно-Скідноі Русі у XIII — XV ст. з повсякденням інших країн середньовічної Європи.

1. Охарактеризуйте розвиток Московської держави у XIII—XV ст.

2. Уявіть, що ви складаєте сценарій фільму "Культура і повсякденне життя населення Північно-Східної Русі XIII—XV ст.". Відберіть ілюстрації — "кадри" для нього і складіть в зошиті їхній перелік. Знайдіть у тексті підписи-пояснення.

Готуємося до практичного заняття

Пригадайте: які мови ми називаємо слов’янськими? У які групи вони об'єднуються?

За допомогою календаря пам’ятних і знаменних дат на цей рік назвіть свята, присвячені писемності й розвитку мов. Коли ми відзначаємо День слов'янської писемності та з якими подіями в історії нашої країни це пов’язано?

Автор: admin от 1-01-2016, 13:53, Переглядів: 4481