Народна Освіта » Материалы за 19.05.2013

НАРОДНА ОСВІТАОхорона довкілля від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини і використання продуктів, одержаних з неї

Автор: admin от 19-05-2013, 14:46, переглянуло: 57370

Опрацювавши цей параграф, ви пригадаєте органічні й неорганічні сполуки різних класів, застосування сорбентів, зможете оцінити вплив продуктів переробки вуг­леводневої сировини і відходів цих виробництв на довкілля.

Охорона довкілля від забруднень під час переробки вуглеводневої сиро­вини - одна з необхідних умов сталого розвитку країни.

Категорія: Хімія

 


Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини

Автор: admin от 19-05-2013, 14:43, переглянуло: 31029

Опрацювавши цей параграф, ви пригадаєте суть поняття «синтез», перші синтези органічних речовин, найважливіші продукти перегонки нафти і переробки кам'яного вугілля, деякі класи органічних сполук, зможете навести приклади синтезів ор­ганічних сполук на основі вуглеводневої сировини, схарактеризувати природну вуглеводневу сировину як джерело добування органічних сполук, висловлювати судження щодо значення синтетичних методів добування органічних речовин.

Категорія: Хімія

 


Органічні речовини як основа сучасних матеріалів. Пластмаси

Автор: admin от 19-05-2013, 14:41, переглянуло: 18276

Опрацювавши цей параграф, ви пригадане суть понять «матеріал», «полімер», зможете навести приклади органічних речовин, які використовують у складі су­часних матеріалів, встановити причинно-наслідкові зв'язки між їхнім складом, бу­довою, властивостями і застосуванням, порівнювати пластмаси, аналізувати їхній хімічний склад і робити висновок щодо придатності для використання.

Категорія: Хімія

 


Каучуки. Гума

Автор: admin от 19-05-2013, 14:30, переглянуло: 18942

Опрацювавши цей параграф, ви зможете навести приклади синтетичних каучуків, встановити причинно-наслідкові зв'язки між їхніми властивостями і застосуванням, порівнювати натуральний каучук із гумою і синтетичними каучуками, аналізувати їхній хімічний склад і робити висновок щодо придатності для використання.

Категорія: Хімія

 


Штучні та синтетичні волокна

Автор: admin от 19-05-2013, 14:28, переглянуло: 100337

Опрацювавши цей параграф, ви зможете пригадати найважпивіші природні во­локна, навести приклади штучних і синтетичних волокон, встановити причинно- наслідкові зв'язки між їхніми властивостями і застосуванням, порівнювати природ­ні, штучні й синтетичні волокна, аналізувати іхній хімічний склад і робити висновок щодо придатності для використання.

Категорія: Хімія

 


Жири, вуглеводи, білки, вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організмі

Автор: admin от 19-05-2013, 14:26, переглянуло: 13894

Опрацювавши цей параграф, ви зможете пригадати з вивчених курсів хімії й біо­логії хімічну природу і фізіологічне значення жирів, білків, вітамінів, характерна/- вати органічні сполуки як компоненти їжі та обґрунтовувати їхню біологічну роль, аналізувати хімічний склад харчових продуктів, робити висновок щодо придатнос­ті їх для використання.

Категорія: Хімія

 


Харчові добавки. Е - числа

Автор: admin от 19-05-2013, 14:01, переглянуло: 14042

Що таке харчові добавки? Чи безпечні вони? Як розшифрувати Е-числа? Чому важливо вміти читати етикетки?

Опрацювавши цей параграф, ви розширите умалення про природні джерела органічних речовин, природні й синтетичні органічні сполуки, їхню багатоманітність, застосування, зможете навести приклади харчових добавок, аналізувати зміст етикеток харчових продуктів і робити висновок щодо доцільності їхнього спожи вання.

Категорія: Хімія

 


Поняття про синтетичні лікарські засоби

Автор: admin от 19-05-2013, 13:49, переглянуло: 27707

Синтетичні лікарські засоби - одне і найвизначніших досягнень синте­тичної органічної хімії. Завдяки їм стало можливим виліковування бага­тьох недугів, які раніше були фатальними дла хворих (як-от, чума, холера тощо). 1866 року англійський хірург Джозеф Лістер (мал. 17.1) уперше використав під час операції карболову кислоту (фенол) для дезінфекції інструментів і рук хірурга.

Категорія: Хімія

 


Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини

Автор: admin от 19-05-2013, 13:35, переглянуло: 20317

Яка хімічна природа шкідливих речовин у складі алкогольних напоїв, тютюну, інших наркотичних засобів? Чим вони небезпечні для здоров'я?

Опрацювавши цей параграф, ви розширите уявлення про природні джерела ор­ганічних речовин, природні й синтетичні органічні сполуки, значення органічного синтезу для створення нових речовин, зможете висловити судження щодо згуб­ної дії алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на здоров'я.

Категорія: Хімія