Народна Освіта » Хімія » Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини

НАРОДНА ОСВІТА

Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини

Яка хімічна природа шкідливих речовин у складі алкогольних напоїв, тютюну, інших наркотичних засобів? Чим вони небезпечні для здоров'я?

Опрацювавши цей параграф, ви розширите уявлення про природні джерела ор­ганічних речовин, природні й синтетичні органічні сполуки, значення органічного синтезу для створення нових речовин, зможете висловити судження щодо згуб­ної дії алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на здоров'я.

Наркотичні речовини (від грец. narkotikos - оніміння) - група сполук Різної хімічної природи, що спричиняють стимулюючий, пригнічу вальний або галюциногенний вплив на центральну нервову систему, унаслідок чого

Завдають неабиякої шкоди організму. У чому вона полягає? Передусім - у здатності спричиняти патологічну залежність від наркотику. Саме вона є характерною ознакою небезпечного захворювання - наркоманії.

У наркозалежної людини виникає нестримне й неконтрольоване бажан­ня вживати речовини, що зумовили цей потяг. Аби зберегти колишню гли­бину відчуття задоволення, хворий на наркоманію через деякий час після початку вживання наркотичної речовини мусить щоразу збільшувати їхню дозу.

Наркотики відомі людям з давніх-давен. їх вживали представники різних культур, з різною метою: під час релігійних обрядів, для відновлення сил, для зміни свідомості, для зняття болю і неприємних відчуттів, аби тимчасово втек­ти від життєвих негараздів до світу ілюзій.

Які саме органічні сполуки є складовими цих небезпечних джерел швид­коплинного задоволення? Розгляньмо деякі з них докладніше.

Алкоголь - легальний наркотик, що шкодить здоров’ю людей. 1975 року це визнано Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Етанол - діюча речо­вина алкогольних напоїв, унаслідок вживання яких змінюється фізичний і психічний стан людини.

Смертельна доза етанолу становить від 4 до 12 грамів на кілограм маси тіла людини. Небезпечність уживання етанолу, алкогольних напоїв і їхніх сурога­тів важко переоцінити. Внаслідок гострої алкогольної інтоксикації пригнічу­ється діяльність центральної нервової системи (пригадайте, ви вивчали це в курсі біології), зокрема дихального центру.

Хронічне отруєння організму алкоголем, ефект звикання до цього нарко­тику - складна медична й соціальна проблема. В організмі людини немає жодного органа, який би не потерпав від алкогольної інтоксикації, однак найсильніше етанол уражає мозок. Зламані долі, зруйновані родини (мал. 18.1), деградація особистості, соціальне сирітство, смерті й каліцтва в авто­мобільних аваріях і на виробництві, вроджені вади розвитку в дітей...

Сумний перелік наслідків уживання алкогольних напоїв задовгий як для одного параграфа підручника. Пам’ятайте: вживання алкоголю замо­лоду - це стартовий майданчик для дорослого алкоголізму і короткий шлях

image151До країни наркоманії (поміркуйте, чому).

Кожен з вас не лише має усвідоми­ти негативний вплив як міцних, так і слабоалкогольних напоїв на здоров’я людини. Найголовніше знайти в собі сили, виявити характер, аби рішуче відмовитися від небезпечних пропо­зицій, не спокуситися скуштувати алкогольні напої. Варто зробити сві­домий вибір на користь здорового способу життя, міцної родини, здо­рового і щасливого сьогодення і май­буття.

Нікотин - ще один легальний нар­котик, небезпечний і підступний, оскільки спричиняє стійку патоло-
річну залежність. Нікотин (мал. 18.2) по­трапляє до організму курців* і людей на­вколо них разом з тютюновим днмом, що містить цілий «букет» шкідливих речовин (близько 5000).

image152Поміж них - чимало високотоксичних сполук. Нікотин, приміром, є природною отрутою, що захищає рослини роду тютю­нових від комах-шкідників. Тому для бо­ротьби з попелицею й іншими паразитами культурні рослини обприскують водним мильно-тютюновим розчином. Хронічне отруєння нікотином призводить до посла­блення пам’яті, зниження працездатності.

Чи можна хімічним шляхом виявити нікотин у тютюновому диму-' Для цього закріплюють сигарету в лапці штатива і надягають на неї гумову грушу з боку фільтра (поясніть. чому цей дослід треба проводити під тя гою). Грушу стискають і підпалюють сигарету. Аби створити тягу за допо­моги груші, її обережно розтискають, унаслідок чого грушу заповнює тютю­новий дим. Його випускають у заздалегідь підготовлену колбу, яка містить дистильовану воду об’ємом 20-25 мл. Цю маніпуляцію повторюють кілька разів, закорковують колбу і струшують, аби розчинився дим. Добутий роз­чин містить нікотин та інші подібні до нього сполуки. У пробірку палим- ють розчин тютюнового диму об’ємом 1 мл і добавляють кілька крапель ре активу Драгендорфа (дізнайтеся про його склад J додаткових джерел інформації). Випадає яскраво-оранжевий осад (мал. 18.3).

Смола, що внаслідок конденсації тютюнового диму осідає в дихальних шляхах, містить низку неорганічних і органічних речовин, що спричиня­ють виникнення злоякісних пухлин.

Причина токсичності чадного газу, що також надходить до організму в складі тютюнового диму, вам вже відома. Карбон(ІІ) оксид блокує здатність мо лекул гемоглобіну переносити кисень, і організм потерпає під кисневого голо ду. Дуже небезпечними є сполуки важких металічних елементів (ІІлюмбуму, Хрому, Кадмію, Арсену та ін.), радіонукліди Ро-210, Pb-210, K-U) тощо» си нильна кислота HCN, оксиди Нітрогену, амоніак, формальдегід 1 К'110. оцтова кислота, метан, бутан, толуен... (запишіть хімічні формули цих сполук).

image153


He зволікайте, відмовтесь від тютюнокурін­ня вже Сьогодні!

Мал. 18.4. 31 травня відзначають Все­світній день без тютюну, 18 листопада - Всесвітній день відмови від куріння.To чи варто отруювати себе і лю­дей довкола? Чи варто взагалі спо­кушати долю, беручи до рота свою рершу чи енну цигарку? Рішення очевидне (мал. 18.4), долучайтеся! Опіати - наркотичні алкалоїди

__ !опіуму, природним джерелом якого

Є молочний сік опійного маку. Це, передусім, природні сполуки морфін (мал. 18.5, 1) і кодеїн (метилморфін). Морфін є основним представником групи наркотичних анальгетиків. Він знижує збудливість больових цен - трів, тому його використовують у протишоковій терапії в разі травм. Великі дози морфіну мають снодійний ефект. Вживання морфіну спричиняє яскра­во виражену ейфорію, за повторного застосування швидко розвивається хвороблива пристрасть - морфінізм.

За характером дії до морфіну близький кодеїн (метилморфін), однак його болезаспокійливий вплив значно слабший. Він меншою мірою, ніж морфін, пригнічує дихання. Натомість у метилморфіну сильно виражена здатність зменшувати збудливість кашльового центру. Тому кодеїн входить до складу багатьох лікарських препаратів, зокрема проти кашлю. Однак у разі зло­вживання ними в людини може виникнути наркотична залежність, про яку вона навіть не підозрюватиме і вважатиме за доцільне для нормального са­мопочуття приймати «улюблені* ліки.

Героїн (діацетилморфін) - чи не найвідоміша напівсинтетична похідна морфіну (мал. 18.5, 2). Його добувають ацилуванням опію.

Німецький хімік Ф. Гофман (див. § 17), окрилений успіхом аспірину, роз­робив промислову технологію виробництва героїну - лікарського засобу від кашлю, що мав замінити небезпечний морфін. Пильність фармацевтів і меди­ків приспало те, що за нетривалого використання героїн, на відміну від мор­фіну, зумовлює відносно спокійну ейфорію з мінімальними відхиленнями в поведінці та інтелекті. Тому з 1898 по 1910 рік героїн продавався як ліки, навіть входив до складу дитячих протикашльових і заспокійливих засобів.

1913 р. «Байер» призупинив виробництво героїну. Адже внаслідок його вживання формується стійка патологічна залежність від наркотику. У разі неможливості своєчасного отримання дози у хворого розвивається тяжкий абстинентний синдром - так звана ломка (пригадайте з курсу основ здо­ров’я та біології її фізичні, психічні, психологічні й соціальні наслідки).

He меншої шкоди, ніж героїн завдає організму вживання Інших наркоти­ків - кокаїну, гашишу, різноманітних галюциногенів і стимуляторів тощо. Попри розмаїття їхньої хімічної природи спільною ознакою дії цих сполук е непоправна шкода, якої вони завдають організму. Поміж них є природні, напівсинтетичні і синтетичні речовини. Особливо небезпечні синтетичні наркотичні засоби, дія яких набагато сильніша і непередбачуваніша порів­няно з природними і напівсинтетичними аналогами.

image155

Мал. 18.5.1. Морфін. 2. Героїн. 3. Мет-енкефалін (а і б) - нейропептид з морфіноподіб - ною дією, який виробляє нервова система хребетних (порівняйте виокремлені білим ко­льором фрагменти структур морфіну й мет-енкефаліну і зробіть висновок щодо причини подібності їкньоі фізіологічної дії)

 

Так звані вуличні наркотики зазвичай виробляють у нелегальних ла­бораторіях, змішують з іншими токсичними речовинами, аби збільшити потужність наркотичного впливу і пришвидшити виникнення залежності. .

Останнім часом неабиякої популярності набули різноманітні ароматичні трав’яні суміші для куріння. Значною мірою це було зумовлено їхнім напівле­гальним статусом і відносною доступністю. Наприклад, у сальви (Salvia divi - norum) міститься сильнодіюча психотропна речовина-галюциноген, наслідки вживання якої важко передбачити, адже людина перестає контролювати себе.

Дізнайтеся більше... 2010 р. Кабінет Міністрів України вніс суміші для курін­ня до переліку наркотичних і психотропних засобів. Тобто за їхнє розповсю­дження передбачена кримінальна відповідальність.

Леткі розчинники як наркотичні засоби набули поширення із середипи минулого століття. Уже 1961 року навмисне вдихання їхніх випарів стало масовим явищем переважно поміж молоді та дітей і Нового, і Старого світу. Згодом ця пошесть охопила й терени колишнього Радянського Союзу, міц­но вкоренилася на пострадянському просторі. Її сумні жнива тривають.

У разі вживання лише раз на тиждень летких розчинників за 8-10 міся­ців гинуть клітини печінки. Як наслідок виникають хронічна печінкова не­достатність, порушення зсідання крові, набряки, цироз. За 12-16 місяців руйнуються клітини головного мозку, розвивається енцефалопатія. Невдо­взі гинуть клітини легень і виникає їхнє запалення (пневмонія). За токсич­ністю леткі розчинники - «чемпіони» серед наркотиків.

Найбільша небезпека для токсикоманів полягає у їхній неконтрольова- ній поведінці, що є результатом пригнічення функцій нервової системи.

Зникають гальмівні процеси, напрацьовані під час набуття життєвого до­свіду і соціалізації особистості.

Малолітні експериментатори. почавиш вдихати пари токсину, швидко п’яніють, втрачають свідомість і вже не можуть зняти з голови мішок або скинути з обличчя ганчірку з бензином. Важкість сп’яніння швидко зрос­тає, а дитсятптдг і серцева діяльність зупиняються.

Виберіть життя без MepiamMde - важких, легких, заборонених, напів­легальних. легальних, вуличних, клубних», будь-яких! Адже наркоманія винятково згубно впливає на здоров’я. Пам’ятайте: внутрішньовенне вжи­вання наркотиків - це один з основних шляхів зараження ВІЛ. У деяких частинах світу гтстпгааття наркотичних засобів та епідемія ВІЛ набули ка­тастрофічних масштабів. Україна — не виняток. Тому контроль за виробни­цтвом і обігом наркотичних засобів, включаючи профілактику наркомани та яятпдтаг щодо зменшення згубних ттяс ітт ткін вживання наркотиків, є важ­ливим елементом зусиль по боротьбі з ВІЛ / СНЩом.

Наркотики становлять собою неабияку загрозу довкіллю. Через вирощу­вання коки (сировини для виробництва кокаїну) вирубують величезні ді­лянки тропічних лісів — «легенів* нашої планети і знищують національні парки. Токсичні стічні води з нелегальних нарколабораторій отруюють міс­цеві водотоки.

Дізнайтеся більше... 26 червня - Міжнародний день боротьби зі зловжи­ванням f незаконним обігом наркотичних засобів.

А чи усвідомлюєте ви особисту відповідальність за втілення в життя гасла

«Так - здоров’ю, Ні - наркотикам!»? Замисліться!

■ ПРО ГОЛОВНЕ

►  Наркотичні речовини мають різну хімічну природу.

►  Вживання наркотиків завдає непоправної шкоди організму.

►  Алкоголь і нікотин — легальні наркотики, що робить їх особливо не­безпечними.

►  Вживання наркотиків зумовлює формування стійкої патологічної за­лежності від них.

►  Леткі розчинники - найтоксичніші з-поміж наркотиків.

►  Виберіть життя без наркотиків!

image156

 

Творча майстерня

1. Підготуйте і проведіть, залучивши до співпраці молодших школяр*, заходи

/опитування, вікторину, виставку плаката, театралізовану виставу), яю переконають їх І нЄ6езпечності вживання будь-яких наркотичних речовим.

2.  Використовуючи підручні матеріали (пластикові пляшки, вату, листки живих рослин), сконструюйте прилад для демонстрування шкідливості тютюнокуріння, зокрема хибності думки про меншу шкоду від вживання так званих легких цигарок.

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-05-2013, 13:35, Переглядів: 20317