Народна Освіта » Харчові технології » Показники, що характеризують техніко-економічну ефективність харчового виробництва

НАРОДНА ОСВІТА

Показники, що характеризують техніко-економічну ефективність харчового виробництва

Основними показниками, що характеризують техніко-економічну ефективність харчового виробництва є:
• Собівартість продукції
• Прибуток
• Рентабельність
• Продуктивність праці
• Ефективність використання економічних фондів, праці, матеріальних ресурсів
• Рентабельність капітальних вкладів та ін.
Собівартість продукції – це сумарні затрати на виробництво одиниці продукції. Собівартість є показником довершеності технологічного процесу та організації виробництва. Використовується як один із варіантів відбору технології та оцінки економічної ефективності виробництва. Чим нижча собівартість тим більший прибуток.
Прибуток – це різниця між вартістю одиниці продукції і її собівартістю.
Рентабельність – це відношення прибутку до собівартості виражене у відсотках.
Продуктивність праці – є показником ефективного використання виробничого персоналу. Вона показує кількість продукції, що припадає на одного працюючого.

Автор: admin от 13-12-2011, 15:08, Переглядів: 2849