Народна Освіта » Географія » Урок 13. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини Африки

НАРОДНА ОСВІТА

Урок 13. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини Африки

Мета: сформувати уявлення учнів про тектонічну будову, рельєф Африки, пояснити закономірності розміщення родовищ корисних копалин на материку; розвивати образне і логічне мислення, зв'язне мовлення, пам'ять, увагу, вміння висловлювати думки; виховувати самостійність і відповідальність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, роздавальний матеріал, контурні карти.

Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати особливості тектонічної будови материка, розкривати загальні риси рельєфу Африки, систематизувати знання про закономірності розміщення корисних копалин на материку; називати і показувати на карті найвищі гірські системи континенту, зазначаючи їхні найвищі вершини та вік; встановлювати взаємозв'язок між родовищами корисних копалин, особливостями тектонічних структур і форм рельєфу у їхніх межах; називати і показувати на карті гори, нагір'я, западини, плоскогір'я материка; показувати як розташування Великого Східноафрикан-ського рифту щодо природних об'єктів материка, встановлювати закономірності між тектонічною будовою та рельєфом Африки.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 

Завдання

Укажіть об’єкт, який не стосується Африки.

1) Мис Рас-Енгела, мис Йорк, мис Рас-Гафун; 2) Магелланова протока, Гібралтарська протока, Баб-ель-Мандебська протока; 3) Гвінейська затока, Аденська затока, Бенгальська затока.

Тестові завдання

1. Укажіть холодну течію біля берегів материка.

А Мозамбіцька В Бенгельська

Б Течія мису Агульяс Г Гвінейська

2. Водами якого океану омивається західне узбережжя материка?

А Північного Льодовитого В Атлантичного

Б Тихого Г Індійського

3. Північ материка омивається водами:

А Середземного моря В Червоного моря

Б Гвінейської затоки Г Мармурового моря

4. Укажіть найбільший острів біля берегів материка.

А Ямайка В Шрі-Ланка

Б Мадагаскар Г Сицилія

5. Укажіть ім’я природодослідника, який відкрив водоспад Вікторія на річці Замбезі.

А Д. Лівінгстон В М. Вавилов

Б Г. Стенлі Г Є. Ковалевський

6. Укажіть крайню східну точку материка.

А Мис Рас-Енгела В Мис Альмаді

Б Мис Рас-Гафун Г Мис Агульяс

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завдання

Установіть відповідність між географічними об’єктами і їхніми назвами. Із букв у дужках складіть назву гірської системи Африки на північному заході материка.

1 Мис

2 Півострів

3 Місто

4 Острів

5 Протока

А Гібралтар (С)

Б Мадагаскар (А) В Рас-Енгела (А) Г Сомалі (Т)

Д Каїр (Л)

Відповідь: 1В 2Г 3Д 4Б 5А; назва — Атлас.

Вступне слово учителя

Гірська система Атлас простягається на 2000 км вздовж узбережжя Середземного моря через території Марокко, Алжиру і Тунісу. Ці молоді складчасті хребти є продовженням Альпійської гірської системи

Європи. Гори представлені хребтами Ер-Риф на заході та Телль-Атлас на сході.

На південь від Ер-Рифа простягнувся Високий Атлас — це найвища частина всієї гірської системи (вершини досягають 4000 м). Тут розміщена найвища точка Північної Африки — гора Тубкаль (4167 м).

(Учитель оголошує тему й основні етапи роботи на уроці, разом з учнями визначає мету і завдання уроку відповідно до його теми.)

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Тектонічна будова Африки Розповідь учителя

Переважна частина материка лежить у межах давньої Африкано-Аравійської платформи. Рифт Червоного моря розділяє дві частини платформи — Африканську й Аравійську. Система Східноафриканських розломів (рифтів) простягнулася на 4000 км від Суецького перешийку дном Червоного моря і далі суходолом до річки Замбезі. Ширина рифтів подекуди сягає 120 км. Уздовж цієї тектонічної тріщини трапляються землетруси, подекуди оживають вулкани.

Африкано-Аравійська платформа входить до складу Африканської літосферної плити. Тривалий час поверхня платформи руйнувалася під впливом зовнішніх сил Землі. Таким чином утворилися просторі поверхні вирівнювання. Внутрішні процеси проявлялися в піднятті та опусканні ділянок платформи, в утворенні розколів і виливі на поверхню магми, що сприяло вирівнюванню поверхні материка. Унаслідок цих процесів рельєф континенту є доволі одноманітним.

Через мільйони років платформа на північному заході та півдні була «добудована» частинами океанічного дна, товщі осадових порід якого зім’ялися в складки, утворивши складчасті області.

Гра «Так або ні?»

Визначте, чи правильні твердження.

1) Африкано-Аравійська платформа є молодою, палеозойською. (Ні. Африкано-Аравійська платформа є давньою, докембрійською.)

2) Східноафриканський розлом (рифт) простягається на 4000 км від Суецького перешийку дном Червоного моря і далі суходолом до річки Замбезі. (Так)

3) 180 млн років тому Африка входила до складу давнього суперма-терика Лавразія. (Ні. 180 млн років тому африка входила до складу давнього суперматерика Гондвана.)

4) Драконові гори — це давні гірські масиви по краю платформи. (Так)

5) Атлаські гори належать до областей байкальської складчастості. (Ні. атлаські гори молоді й належать до областей альпійської складчастості.)

2. Особливості рельєфу материка Розповідь учителя

На материку Африка мало низовин, вони утворюють вузьку при-океанічну смугу. Переважають високі рівнини, які у вигляді плоскогір’їв різної висоти простягаються на сотні кілометрів. Більшість поверхні піднята над рівнем моря: на півночі — до 500—1000 м, на півдні — від 10° пд. ш. — понад 1000 м. У східній частині Африки переважають бри-лові нагір’я (Ефіопське) та плоскогір’я (Східноафриканське).

Найвищі ділянки материка — Драконові гори (понад 3000 м) і Ефіопське нагір’я (до 4500 м). Припідняті ділянки материка чергуються з улоговинами, найбільшими з яких є улоговина Калахарі та западина Конго.

За особливостями рельєфу Африку поділяють на «низьку» (переважають висоти до 1000 м) — Північну і Західну та «високу» (висоти понад 1000 м) — Східну і Південну.

Окремі блоки на заході та півночі материка опускалися, утворюючи величезні западини. Тому просторі території «низької» Африки неодноразово затоплювалися морями. Фундамент платформи тут перекритий осадовими породами океанічного та материкового походження. Там, де на поверхню виходять кристалічні породи фундаменту, переважають плоскогір’я і нагір’я (наприклад, Ахаггар і Тібесті в Сахарі).

У південно-східній частині материка платформа піднімалася — так утворилися Ефіопське нагір’я й Східноафриканське плоскогір’я. Опускання окремих блоків платформи Африки зумовило утворення системи глибоких розломів земної кори з великою кількістю озер — Схід-ноафриканський рифт. Із його розвитком пов’язане виникнення землетрусів та наявність діючих вулканів (Кіліманджаро).

У східній частині Африки розміщені її найвищі точки — вулкан Кіліманджаро (5895 м), гора Кенія (5199 м), пік Маргеріта в горах Ру-вензорі (5119 м).

На материку представлені такі складчасті гірські області: на півночі — гори Атлас (понад 4000 м), що входять до Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу, на півдні — більш давні, нижчі Капські (до 2326 м) та Драконові гори (до 3482 м). Висока сейсмічність характерна для Атлаських гір та рифтової зони Східної Африки.

Завдання і запитання

1) Які зовнішні процеси в Африці в першу чергу впливають на утворення дрібних форм рельєфу?

2) У яких районах материка розташовані області кайнозойської складчастості?

3) У нижній частині герба Танзанії зображено найвищу африканську вершину. Як називається ця гора і яка її висота?

4) Чому на значній частині території материка переважають еолові форми рельєфу? (Підказка. Еол — бог вітру.)

Цікавий факт

Масив Рувензорі, що лежить на кордоні Заїру та Уганди, має унікальну особливість — зледеніння. Не часто побачиш льодовик на екваторі! найвищі шість вершин цього масиву, вкриті багаторічними снігами та кригою, піднімаються на 3600—3900 м над рівнем сусідніх плоскогір'їв. Тут налічують 37 льодовиків загальною площею 5 км2.

3. Корисні копалини Африки Розповідь учителя

На півдні Африки до вулканічних трубок вибухів, заповнених кімберлітом — ультра-основною гірською породою, приурочені найбільші в Африці родовища ювелірних алмазів, які тут видобувають від XIX ст. У давніх кристалічних породах, що оточують западину Конго, у басейні річки Касаї, розміщене одне з найбільших в Африці розсипних родовищ алмазів, переважно технічних. У шельфовій зоні Атлантичного океану та на узбережжі пустелі Наміб відкрито розсипи алмазів. У 1905 р. у найбільшому родовищі світу Трансваалі (Південна Африка) було знайдено алмаз вагою 621,2 г.

Тривалий час Африку вважали безперспективною щодо нафтових родовищ, проте в середині 50-х рр. ХХ ст. було відкрито великі родовища нафти й газу в піщаних товщах Сахари. Найбільшим тут є Алжиро-Лівійський нафтогазовий район, який простягається більш ніж на 400 км при середній ширині 500—700 км.

Робота з таблицею

Використовуючи матеріал підручника й карти атласу, заповніть пропуски в таблиці.

корисні копалини африки

План характеристики

Групи корисних копалин

Паливні

Рудні

Нерудні

Зв'язок із геологічною будовою

Пов'язані з осадовими породами у прогинах платформ або з крайовими прогинами

 

Мають різне походження й значне поширення. особливе значення мають родовища алмазів, пов'язані з магматичними породами

найбільш поширені види корисних копалин

 

Мідні, уранові, кобальтові, платинові, марганцеві, золото

 

райони поширення

Північна частина Африки, узбережжя Гвінейської затоки

 

По всій території материка. Алмази — Західна та Південна Африка

Запитання

Чи можливий видобуток магматичних і метаморфічних корисних копалин в областях, де на поверхні залягає товстий осадовий чохол?

Робота в групах

Уявіть себе керівниками геологічних експедицій, що займаються розробкою і пошуком корисних копалин в Африці. Обґрунтуйте, в межах яких тектонічних структур і чому ви б шукали: перша група — паливні корисні копалини; друга група — рудні корисні копалини; третя група — нерудні корисні копалини.

Практична робота 3 «Позначення на контурній карті назв основних географічних об'єктів материка»

Позначте і підпишіть на контурній карті такі об’єкти: 1) гори: Атлас, Драконові, Капські; 2) вулкан Кіліманджаро; 3) нагір’я Ефіопське; 4) плоскогір’я Східноафриканське.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

 

Учні разом з учителем підбивають підсумки уроку, відповідаючи на запитання.

1. Що нового ви дізналися на уроці?

2. Що було складним або незрозумілим?

VII. домашнє завдання

 

Опрацюйте § 12 підручника.

 

Це матеріал посібника Сучасний майстер клас з Географії за 7 клас Шуліка К. С.

 

Категорія: Географія

Автор: admin от 29-01-2017, 12:16, Переглядів: 4056