Народна Освіта » Географія » Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини

НАРОДНА ОСВІТА

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини

Пригадай або здогадайся

1. Від чого передусім залежить сучасний рельєф материка?

2. Що таке платформи, складчасті пояси?

3. Як поділяють рівнини і гори за висотою?

Загальні риси рельєфу

Аналізуючи фізичну карту. У рельєфі Африки переважають високопід-няті рівнини — височини, нагір’я та плоскогір’я з висотами від 200 до 1 000 м і більше. Менш ніж 10 % поверхні займають низовини і близько 20 % — гірські

області. Середня висота поверхні Африки — 660 м (друге місце серед частин світу після Азії). Найвища точка материка — гора Кіліманджаро (5 895 м — мал. 2.8), а найнижча — западина озера Ассаль (-155 м відносно р. м.).

 

Окраїнні частини материка здебільшого припідняті порівняно з внутрішніми районами, оскільки зайняті гірськими країнами, нагір’ями та плоскогір’ями.

Більша частина поверхні Африки одноманітна. Там мало високих хребтів, немає великих низовин, переважають досить рівні, широкі плоскогір’я, що східцями піднімаються одне над одним.

Тектонічна будова і рельєф

 

Частина Гондвани. Африка вирізняється єдністю будови земної кори. Майже цілий материк — це давня Африкано-Аравійська платформа, яка є частиною давнього материка Гондвани. В основі платформи лежать прадавні гори, що існували ще два-три мільярди років тому і пізніше зруйнувалися під дією зовнішніх сил. Нині їхні корені становлять фундамент материка, який у різних своїх частинах зазнавав піднять та опускань.

У зонах опускання нагромадився потужний чохол з осадових відкладів (мал. 2.9).

Особливо процеси опускання проявилися у північній частині материка.

Ділянки платформи, які зазнавали піднять, представлено кристалічними породами, що виходять на денну поверхню.

На них переважає рельєф нагір’їв і плоскогір’їв, особливо у східній і південній частині материка.

Східноафриканські розломи. Значний вплив на розвиток рельєфу східної частини материка мала система розломів (мал. 2.10), яка простяглася від Суець-кого каналу через Червоне море, Ефіопське нагір’я та Східноафриканське плоскогір’я до нижньої частини течії річки Лімпопо. По тріщинах відбувалися вертикальні та горизонтальні переміщення великих блоків земної кори. Утворились підняття — горсти і опускання — грабени. Горстам у рельєфі відповідають брилові хребти Східноафриканського плоскогір’я з плоскими вершинами і стрімкими схилами. У грабенах утворились вузькі та глибокі озера.

Формування розломів супроводжувалось вулканічною діяльністю, тому на Ефіопському нагір’ї та Східноафриканському плоскогір’ї є великі ділянки лавових плато і значні вулканічні масиви. Серед них і гора Кіліманджаро (5 895 м). Горстами сформовано Драконові гори, які розташовані у південній частині материка. Вулканічна діяльність продовжується й сьогодні. Вздовж розломів у Східній Африці та на узбережжі Гвінейської затоки є діючі вулкани, найвідоміший серед яких в Африці — гора Камерун.

 

 

Складчасті споруди Африки. На крайньому північному заході та півдні материка до давньої платформи прилягають рухомі складчасті споруди — Атлаські гори (мал. 2.11) на північному заході та Капські гори — на півдні. Капські гори належать до старих гір. Атлаські гори почали формуватися тоді ж, що й Капські, але північна частина їх належить до молодих гір альпійського горотворення. Вони продовжують рости, а тому там нерідко відбуваються землетруси.

Корисні копалини

Чому Африка багата на руди?

 

Африка багата на різноманітні корисні копалини. Це зумовлено особливостями геологічної будови. Так, переважання на материку корисних копалин магматичного походження є результатом того, що кристалічний фундамент платформи, особливо у південній частині материка, виходить на поверхню (мал. 2.44). А він значною мірою сформований магматичними породами. Світове значення мають запаси міді, золота, урану, алмазів. Західна Африка багата на алюмінієві та марганцеві руди.

Осадові корисні копалини нагромаджувалися в западинах, які характерні

для північної частини Африки. Тому саме там є нафтові родовища, також поклади природного газу та фосфоритів.

Опрацювавши параграф, спробуй відповісти

1. Які ділянки земної кори Африки є найстарішими, а які — наймолодшими?

2. Який рельєф переважає на материку і чому?

3. Які гори Африки сформовані горстами?

4. Які області складчастості й де проявилися в Африці?

5. Які корисні копалини переважають на материку?

Застосуй знання, дізнайся більше

1. Дізнайся з різних джерел, як можна здійснити сходження найвищої вершини Африки.

2. Знайди описи про найбільші алмази, що їх знайдено в Африці.

Назви зображені об’єкти чи явища

Категорія: Географія

Автор: vlad2017 от 26-01-2017, 11:18, Переглядів: 1716