Народна Освіта » Географія » Урок 6. Кліматотвірні чинники. Закономірності зміни температури повітря

НАРОДНА ОСВІТА

Урок 6. Кліматотвірні чинники. Закономірності зміни температури повітря

Мета: скласти уявлення учнів про вплив основних кліматотвірних чинників на формування клімату планети, ознайомити з проявом кліматотвірних чинників у різних куточках планети, розглянути та засвоїти закономірності зміни температури повітря, її залежність від кута падіння сонячних променів та характеру підстильної поверхні; розвивати образне і логічне мислення, зв'язне мовлення, пам'ять, увагу, вміння висловлювати думки; виховувати допитливість і тактовність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, роздавальний матеріал, контурні карти.

Очікувані результати: учні зможуть: узагальнити відомості щодо впливу основних кліматотвірних чинників на формування клімату планети; відтворювати основні закономірності у формуванні кліматів Землі, зміни температури повітря.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. актуалізація опорних знань і вмінь

Завдання і запитання

1. Як звали вчених, які сформулювали теорію тектоніки літосферних плит?

2. Що таке літосферна плита? Скільки великих літосферних плит налічується на земній кулі?

3. Назвіть єдину океанічну літосферну плиту.

4. Що таке платформа? Чому на платформах відсутні прояви сейс-мізму і вулканізму?

5. Що таке плита як частина платформи?

6. Що таке щит?

7. Що таке складчастий пояс?

8. Яку назву отримали пояси давньої складчастості?

 

9. Із поясами якої складчастості пов’язані сучасні вулканізм і сейс-мізм?

10. Що відбувається в місці розходження літосферних плит?

11. До місць взаємодії яких літосферних плит приурочені глибоководні жолоби Тихого океану?

12. Як утворюються складчасті гори?

13. Із якими тектонічними структурами пов’язані найбільші родовища нафти і газу на планеті? Чим це можна пояснити?

14. Чому корисні копалини магматичного походження зустрічаються на щитах, тобто там, де відсутній сучасний вулканізм?

15. Із якими тектонічними структурами пов’язані родовища металевих корисних копалин? Чим це можна пояснити?

16. Що формує основні форми рельєфу планети (гори і рівнини)?

17. Завдяки яким силам формуються бархани, дюни, яри, балки, цирки? Що ви знаєте про рельєфоутворюючу роль цих сил?

18. Що слід розуміти під поняттям внутрішніх (ендогенних) сил Землі? Чим вони зумовлені?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель зачитує запитання, на які учні мають відповісти наприкінці уроку.

1. В областях зі спекотливим кліматом стіни будинків часто фарбують у білий колір. Наприклад, майже всі житлові будинки в Андалузії пофарбовані в білий колір, через що цей район часто називають «біла Іспанія». Подібні «білі» квартали можна побачити в Єрусалимі. Зі світлого матеріалу збудовано більшість споруд міста Алжир. Білий колір характерний для всього Тунісу. Переважно світлими є будинки Коста-Рики, Гватемали тощо. Чому мешканці Півдня прагнуть фарбувати зовнішні стіни свого житла в білий колір?

2. У долинах Швейцарії подекуди не вистачає тепла для того, щоб дозріли ячмінь і жито. Тому навесні селяни розсипають по снігу заздалегідь заготовлену землю. Для чого це робиться? Як це може сприяти врожаю?

(Учитель оголошує тему й основні етапи роботи на уроці, разом з учнями визначає мету і завдання уроку відповідно до його теми.)

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Клімат — багаторічний режим погоди Розповідь учителя

Поняття «клімат» (від грец. «нахил») понад 2200 років тому ввів давньогрецький астроном Гіппарх. Він мав на увазі полуденний нахил сонячних променів. Уже тоді різницю кута падіння сонячних променів

від екватора до полюсів визнавали головною причиною зміни погодних умов у різних широтах.

Одним із перших письмових джерел, що свідчить про прогнозування погоди і клімату, є Біблія. У ній описується, як пророк Ілля прилюдно передбачив дощ під час посухи. Перший довгостроковий прогноз клімату дав Йосиф, перебуваючи у єгипетському полоні. Він передбачив сім посушливих років поспіль і запропонував на цей період запасти багато зерна.

2. кліматотвірні чинники. Кількість сонячної радіації Розповідь учителя

Клімат визначається поєднанням на території багатьох умов, які називають кліматотвірними чинниками. Виділяють такі основні кліматотвірні чинники: кількість сонячної енергії, яка змінюється залежно від широти місцевості, циркуляція повітряних мас і характер підстилаючої поверхні.

Сонячна енергія, або сонячна радіація, є не тільки основним джерелом життя на Землі, а й надає руху «механізмам» погоди. Річна кількість сумарної радіації перш за все залежить від кута падіння сонячних променів, прозорості атмосфери, абсолютної висоти місцевості, тривалості світлового дня та багатьох інших причин. Сумарна сонячна радіація, яка надходить на земну поверхню, частково відбивається нею й розсіюється. Однак її частина поглинається земною поверхнею, від якої вже, у свою чергу, нагрівається повітря. Розподіл сонячного тепла на Землі обумовлює одну з найважливіших географічних закономірностей — залежність температур повітря від географічної широти місцевості та висоти над рівнем моря. Цю залежність можна простежити за кліматичною картою світу. Чим ближче до екватора, тим більшим є кут падіння сонячних променів, тим сильніше нагрівається земна поверхня та вищою є температура приземного шару атмосфери.

Пригадайте матеріал курсу загальної географії та поясніть, чому в тропосфері з просуванням угору температура повітря знижується.

3. кліматотвірні чинники. Вплив підстилаючої поверхні Розповідь учителя

Значною мірою на клімат материків впливає рельєф місцевості. Високі гори є кліматичними бар’єрами. При цьому навітряні схили отримують багато опадів, а підвітряні схили сухі.

Морські течії переносять значну кількість тепла з низьких широт у високі. Узбережжя, які омиваються теплими течіями, теплі та вологі, а ті, що омиваються холодними,— прохолодні та сухі.

Різні поверхні — ґрунт, вода, рослинність, лід — по-різному поглинають тепло й нагріваються. Відбивна спроможність земної поверхні характеризується показником альбедо, який вимірюється у відсотках. Чим більшою є здатність поверхні відбивати сонячну радіацію, тим

більшим є цей показник. Так, альбедо чистого снігу, який щойно випав, становить 95 %, а чорнозему — лише 15 %.

Запитання

1) За рахунок якого кліматотвірного чинника на півострові Лабрадор і на узбережжі Скандинавії, що розташовані на одній широті, істотно відрізняється клімат?

2) Чому на півострові Лабрадор поширена тундрова рослинність, а у Скандинавії сформувалася зона тайги?

Завдання

Доведіть, що річна кількість сумарної сонячної радіації залежить від:

I варіант — кута падіння сонячних променів;

II варіант — прозорості атмосфери;

III варіант — абсолютної висоти місцевості;

IV варіант — тривалості світлового дня.

4. Закономірності зміни температури повітря Розповідь учителя

Розподіл сонячного тепла на Землі обумовлює одну з найважливіших географічних закономірностей — залежність температур повітря від географічної широти місцевості та висоти над рівнем моря. Цю залежність можна простежити за кліматичною картою світу. Чим ближче до екватора, тим більшим є кут падіння сонячних променів, тим сильніше нагрівається земна поверхня та вищою є температура приземного шару атмосфери.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Гра «Так або ні?»

Визначте, чи правильні твердження.

1. Кількість сонячної радіації залежить від кута падіння сонячних променів. (Так)

2. Найбільше сонячного тепла надходить у приполярні райони, найменше — у приекваторіальні. (Ні)

3. Річна кількість сумарної сонячної радіації залежить від прозорості атмосфери. (Так)

4. До основних кліматотвірних чинників належать кількість сонячної радіації, особливості загальної циркуляції атмосфери і характер підстилаючої поверхні. (Так)

5. Найбільше сонячного тепла надходить у помірні широти, адже тут кут падіння сонячних променів майже постійно дорівнює 90°. (Ні)

6. Річна кількість сумарної сонячної радіації залежить від абсолютної висоти місцевості. (Так)

7. Температура повітря залежить від географічної широти місцевості. (Так)

8. Альбедо чорнозему дорівнює 90 %. (Ні)

9. Температура повітря залежить від висоти місцевості над рівнем моря. (Так)

10. Холодні океанічні течії приносять значну кількість опадів на узбережжя. (Ні)

11. Навітряні схили гірських систем отримують значну кількість опадів, адже виконують бар’єрну роль. (Так)

VI. підсумки УРОКУ

(Учитель разом з учнями формулює основні висновки уроку.)

Клімат — багаторічний режим погоди, типовий для даної місцевості.

Співвідношення кліматотвірних чинників обумовлюють усе різноманіття кліматичних умов різних куточків планети.

Кліматотвірними чинниками є кількість сонячної енергії, циркуляція атмосфери (повітряних мас) і характер підстилаючої поверхні.

Альбедо — це відношення відбитої сонячної радіації ділянки земної поверхні до сумарної.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацюйте § 6 підручника.

 

Це матеріал посібника Сучасний майстер клас з Географії за 7 клас Шуліка К. С.

 

Категорія: Географія

Автор: admin от 29-01-2017, 12:11, Переглядів: 1728