Народна Освіта » Географія » § 19. Кліматотвірні чинники

НАРОДНА ОСВІТА

§ 19. Кліматотвірні чинники

Пригадайте: 1. Назвіть основні кліматотвірні чинники? 2. Чому для характеристики клімату місцевості важливо знати її географічну широту?

Відмінності клімату визначаються кліматотвірними чинниками, від яких залежить клімат певної місцевості. Основними кліматотвірними чинниками є сонячна радіація (тепло іі світло, випроміиені Сонцем), атмосферна циркуляція, характер підстильної поверхні. Клімат залежить від географічної широти, висоти над рівнем моря, наявності льодового й снігового покриву, віддаленості території від океанів і морів тощо.

Сонячна радіація. Джерелом тепла па Землі є Сонце. Воно випромінює велику кількість енергії у вигляді теплових, світлових, ультрафіолетових променів. Сукупність променевої енергії Сонця називають сонячною радіацією. Радіацію, що потрапляє на земну поверхню безпосередньо від сонячного диска, називають прямою сонячною радіацією. Проходячи крізь атмосферу, сонячні промені часто розсіюються чи відхиляються. Така радіація називається розсіяною. Пряма й розсіяна радіація разом дають сумарну сонячну радіацію. Кількісною мірою сонячної радіації є кількість променевої енергії, що падає на одиницю площі, вона визначається в кіловатах па квадратний метр (кВт/м2) або мегаджоулях (МДж/м2).

У межах України річні показники сумарної сонячної радіації коливаються від 1150 кВт-год/м2 па північному заході до 1550 кВт-год/м2 па Південному березі Криму. Сумарна радіація на території України змінюється за сезонами.

Дискусійний клуб

Як змінюється сумарна радіація в різні пори року й чим пояснюються такі зміни?

Водночас із надходженням сонячного тепла на Землю відбувається і його витрата у вигляді випромінювання. До 48 % сонячної енергії повертається у світовий простір унаслідок відбивання й поглинання, 52 % потрапляє на поверхню Землі і в атмосферу (мол. 43).

Різниця між надходженням тепла і його втратою становить радіаційний баланс. Радіаційний баланс визначає найважливіший кліматичний показник — температуру повітря. Показники радіаційного балансу в межах України змінюються від 1700 МДЖ/м2 на півночі до 2400 МДЖ/м2 на півдні. На всій території країни радіаційний баланс за рік позитивний, тобто земна поверхня отримує тепла більше, ніж випромінює.

Циркуляція атмосфери. Завдяки циркуляції атмосфери відбувається перерозподіл тепла й вологи. Вона зумовлює перенесеня повітряних мас, їх трансформацію та взаємодію. У формуванні клімату важливу роль відіграє положення території щодо атмосферних центрів. Розподіл атмосферного тиску біля земної поверхні відображають ізобари.

Зони високого й низького тиску називають баричними системами. Зони низького тиску називають баричними мінімумами, зони високого тиску — баричними максимумами. Області високого й низького атмосферного тиску визначають напрямок панівних вітрів і переміщення повітряних мас.

Атмосферні процеси над Україною залежать від впливу таких центрів високого чи низького тиску, як постійні Азорський. Арктичний і сезонний Азійський (Сибірський) максимуми, постійний Ісландський мінімум.

На атмосферну циркуляцію над територією України значною мірою впливає вісь О. Воєйкова — смуга високого атмосферного тиску Євразійського материка, що простягається вздовж 50" пи. ш. (мол. 44). У межах України вісь проходить по лінії Балта — Кіровоград — Полтава — Харків. Вона впливає на перерозподіл тепла й вологи: вище неї переважає західне перенесення, нижче — східне.

У Карпатах і в Криму формуються місцеві вітри: улітку — гірсько-долинні, узимку — фени (теплі сухі вітри, що рухаються гірськими схилами вниз у долини). На узбережжі морів виникає бризова циркуляція.

Характер підстильної поверхні. Важливим кліматичним чинником є характер підстильної поверхні. Рівні поверхні нагріваються й охолоджуються неоднаково. Цс впливає на кількість поглинутої та відбитої радіації, а отже й на радіаційний баланс. Відбиту радіацію характеризує альбедо — відношення інтенсивності відбитої радіації до сумарної на горизонтальну поверхню. Визначається у відсотках. Теоретично альбедо може змінюватися від 0 % (абсолютно чорна поверхня) до 100 % (поверхня, яка повністю відбиває сонячні промені). Найбільший показник альбедо має сніг, а найменший — водойми й чорнозем (мал. 45). Альбедо підстильної поверхні залежить не тільки від кольору, а й від її вологості, жорсткості й прозорості.

• У якій частині України і в яку пору року найбільші показники альбедо?

На формування клімату впливає рельєф і віддаленість території від океану. 95 % території України - рівнина, що полегшує просування повітряних мас її просторами. Гори виступають природними бар'єрами. Вони затримують холодні повітряні маси з півночі й сходу на Закарпаття та Південний берег Криму. Карпати затримують повітряні маси з Атлантики, забираючи па себе велику частку їх вологи. Тому західні схили Українських Карпат надмірно зволожені, а на протилежних схилах опадів буває набагато менше. Лісові масиви сприяють накопиченню снігу.

Висновки

Чинниками формування клімату є сонячна радіація, атмосферна циркуляція та характер підстильної поверхні.

Сумарна радіація залежить від кута падіння сонячних променів, тривалості дня, хмарності й прозорості атмосфери.

Радіаційний баланс — це різниця між надходженням тепла і його втратою. Гірські хребти Карпат захищають Закарпатську низовину, а Кримські гори — Південний берег Криму від холодних арктичних повітряних мас.

Основні терміни й поняття

Ізобдри — лінії, що з’єднують на географічній карті точки з однаковим атмосферним тиском.

Запитання та завдання

1.    Назвіть основні кліматотвірні чинники, під впливом яких формується клімат України.

2.    Охарактеризуйте повітряні маси, які надходять на територію України.

3.    Які чинники, крім географічної широти, впливають на інтенсивність сонячної радіації?

4.    Що таке радіаційний баланс?

5.    Які особливості підстильної поверхні впливають на клімат України?

6.    У яку пору року і чому в Україні найбільша й найменша частина сонячної радіації відбивається від підстильної поверхні й повертається в атмосферу?

Практикум

Визначте кут падіння сонячних променів у вашому населеному пункті для днів літнього та зимового сонцестояння. Порівняйте їх із відповідними показниками м. Києва. Який висновок можна зробити на підставі отриманих даних? Полуденну висоту сонця визначають за формулою: И = ЗО5 - ф ± 8, де ф — географічна широта, 5 — схилення Сонця. Воно змінюється від 23*27’ (дні рівнодення) до +23*27' (день літнього сонцестояння) і -23*27' (день зимового сонцестояння). Максимальна висота Сонця над горизонтом для м Києва становить 632, а мінімальна —163.

Це цікаво

•    Щосекунди на Землю потрапляє стільки сонячної енергії, скільки її утворилося б при спалюванні 5 млрд т кам’яного вугілля. Використання 10 % сонячної енергії, що потрапляє на територію України, забезпечило б нас такою кількістю енергії, яку могли б дати 1000 Дніпровських ГЕС.

•    За інформацією метеорологічної служби Великої Британії, у XXI ст. на території нашої держави середня температура повітря зросте приблизно на 5-8 'С. Як наслідок, тривалість снігового й морозного періоду в середньому скоротиться на 50 днів. Зміна клімату призведе до збільшення посух у літній період та опадів у холодну пору року.

Пригадайте: 1. Що таке атмосферна циркуляція? Як вона впливає на формування клімату? 2. Поясніть залежність властивостей повітряної маси від характеру підстильної поверхні.

Властивості повітряних мас. Тропосфера неоднорідна за температурою, вологістю та прозорістю. У її межах утворюються різні повітряні маси, які відрізняються властивостями. Кожна з повітряних мас займає значний простір над материками й океанами. Атмосферна циркуляція сприяє їх переміщенню.

Над Україною формуються або надходять з інших широт три типи повітряних мас: помірні, тропічні й арктичні. Кожен тип поділяють на підтипи морський і континентальний (тпабл. 2).

Арктичне повітря відрізняється від помірного низькою температурою, меншою абсолютною вологістю і значною прозорістю. Тропічне повітря має вищу за помірне температуру, континентальне — сухе й запилене, морське — насичене вологою. Повітряні маси рухаються як одне ціле в одній з течій загальної циркуляції атмосфери. Переміщуючись із місця свого формування в райони з іншими умовами, вони трансформуються, тобто змінюють свої властивості.

Таблиця 2

Повітряні маси, їх вилив на характер погоди в Україні

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Гільберг

 

Категорія: Географія

Автор: admin от 2-08-2016, 23:14, Переглядів: 2234