Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Послідовність розмічання деталей за графічним зображенням (технічним рисунком або креслеником)

НАРОДНА ОСВІТА

Послідовність розмічання деталей за графічним зображенням (технічним рисунком або креслеником)

Ви дізнаєтесь

Як виконувати об’ємне розмічання за технічним рисунком або креслеником.

Розглянемо, як розмітити заготовку для нескладної деталі. У першу чергу скористайтеся креслеником або технічним рисунком майбутньої деталі, які дають інформацію про її конструкцію та розміри.

Пригадайте

Що називають технічним рисунком. Що таке прямокутна (ортогональна) проекція.


 

Для прикладу використаємо кресленик деталі (мал. 82). Кресленик містить три вигляди, за допомогою яких можна проаналізувати конструктивні особливості деталі.

Зображена деталь має призматичну основу з налівциліндричним виступом та наскрізним циліндричним отвором з однієї сторони та призматичний виступ з іншої.

Ретельно огляньте заготовку для виготовлення деталі, перевірте, чи немає на ній раковин, тріщин або інших дефектів. Вивчивши кресленик, виміряйте заготовку за допомогою слюсарної лінійки і порівняйте її розміри з розмірами, зазначеними на кресленику, взявши до уваги припуски на обробку (мал. 83).

Потім визначте габаритні розміри деталі: ширина — 40 мм, довжина — 70 мм, висота — 40 мм — і бази для розмітки, тобто

 

ті лінії або поверхні, від яких відкладають розміри для нанесення інших ліній розмітки. Бази треба вибирати з урахуванням конструктивних особливостей деталі. Базами слугують зовнішні оброблені кромки заготовок, осі симетрії і центрові лінії, які наносять у першу чергу.

Базовою обираємо верхню кромку заготовки і на її поверхню рисувалкою за допомогою лінійки, кутника або розмічального штангенциркуля наносимо габаритний контур деталі (мал. 84). На всіх етапах проведення розмітки особливу увагу приділіть контролю перпендикулярності контурів деталі.

Під час нанесення прямих ліній розмітки щільно притисніть до заготовки лінійку або кутник трьома пальцями лівої руки так, щоб між ними і заготовкою не було просвіту. Візьміть рисувалку, як олівець, і проведіть лінію необхідної довжини. Потім накерніть лінії, за якими проводитиметься обробка.

Якщо не вдалося виявити базову площину, то приблизно посередині заготовки паралельно п бічній стороні проведіть поздовжню осьову лінію. Потім штангенциркулем, циркулем або рисувалкою за допомогою лінійки або кутника нанесіть характерні точки контуру деталі згідно з креслеником, відкладаючи розміри від осьової лінії за перпендикуляром, і з’єднайте ці точки прямими контурними лініями.

Наступним етапом розмітки заготовки є нанесення контурів найбільших конструктивних елементів деталі — призматичної основи та виступу (мал. 85).

Зображена деталь має отвір і заокруглення, тому намітьте двома взаємно перпендикулярними лініями спільний центр майбутнього отвору і центр дуги заокруглення. Потім накерніть визначений центр (мал. 86).

Потім розхилом циркуля або розмічального штангенциркуля, що дорівнює радіусу дуги заокруглення, проведіть криву контурну лінію. Для цього вістря однієї (иерухо-

 

мої) ніжки циркуля (розмічального штангенциркуля) встановіть у керн і, притискаючи обидві ніжки до поверхні деталі, іншою (рухомою) ніжкою накресліть дуту заданої довжини.

 

Під час виконання розмічальних робіт дотримуйтесь загальних правил безпеки праці, будьте уважними і акуратними, працюйте тільки справним і добре налагодженим інструментом.

ПОГЛИБ СВОЇ ЗНАННЯ

Особливу увагу під час роботи з литими заготовками звертають на діаметри литих отворів і міжцентрову відстань. За необхідності отвори в заготовці закривають дерев’яними пробками (заглушками), до торців яких у центральній частині отвору прикріплюють невеликі шматочки білої жерсті, щоб можна було позначити центр отвору. Якщо заготовка має циліндричну форму, то знаходять її центри з обох боків і намічають їх кернером.

Основним можливим видом браку при розмітці є невідповідність розмірів на розміченій заготовці даним кресленика. Причинами можуть бути неточність вимірювального інструмента, установки заготовки на плиті або неуважність працюючого.

ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ

Для якісної розмітки слід скористатись креслеником або технічним рисунком майбутньої деталі.

За креслеником визначають конструктивні особливості деталі та її розміри.

Після підбору відповідної заготовки для розмітки слід визначити базу — лінії або поверхні, від яких відкладають розміри.

Після побудови габаритного контуру виконують розмітку інших конструктивних елементів деталі.

Чи добре засвоїли?

1. Яка поверхня заготовки може бути базовою?

2. Як слід проводити розмітку заготовки, якщо базової площини не вдалося виявити?

3. На що слід звернути увагу при читанні кресленика, який використовують для розмічання?

4. Яким інструментом слід скористатись для розмітки дуги заокруглення?

 

Поясніть

1. Чому при виконанні розмітки особливу увагу слід приділити контролю перпендикулярності контурів деталі?

2. Чому треба розпочинати розмітку з найбільших конструктивних елементів деталі?

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Лебедєв

 

Автор: admin от 1-01-2017, 20:55, посмотрело: 527