Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Прийоми роботи штангенциркулем

НАРОДНА ОСВІТА

Прийоми роботи штангенциркулем

Ви дізнаєтесь

Як за допомогою штангенциркуля вимірювати деталі.

Уявіть, що перед вами стоїть завдання: за допомогою штангенциркуля визначити габаритні розміри, наприклад гайки, яка є вкрай важливою деталлю вашого велосипеда або сімейного автомобіля.

Пригадайте

Яку будову має штангенциркуль. Яке призначення складових частин штангенциркуля.

 

 

Для того щоб правильно визначити розміри деталі, слід дотримуватись певних правил. Перш за все необхідно пам’ятати, що під час роботи зі штангенциркулем потрібно бути обережним, щоб не поранитися гострими кінцями його губок або глибиноміром. Штангенциркуль зручніше утримувати правою рукою за штангу, а рамку переміщувати великим пальцем, використовуючи невеликий виступ на ній (мал. 57).

Гвинт на рамці треба обертати двома пальцями — великим і вказівним.

Під час читання показань штангенциркуль необхідно тримати прямо перед очима.

Слід також пам’ятати, що цифри на штанзі — 1, 2, 3... — позначають відповідно 10,

20, ЗО... міліметрів, а нумерація поділок на обох шкалах починається з нуля.

Габаритний розмір гайки визначається так: треба додати до цілого числа міліметрів, яке відраховують за основною шкалою, десяті частки міліметра — за шкалою ноніуса.

Отже, спочатку подивіться, з якою поділкою міліметрової шкали збіглася перша поділка шкали ноніуса.

 

Нульова позначка шкали ноніуса розміщена між 24 та 25 позначкою основної (міліметрової) шкали (мал. 58). Отже, розмір деталі має 24 цілих міліметри.

Потім визначаємо, де поділки обох шкал точно збіглися ще раз. На шкалі ноніуса це поділка 7 (мал. 58). Це число означає десяті частки міліметра. Як зазначалося раніше, його необхідно додати до числа цілих міліметрів.

Отже, габаритний розмір гайки — 24,7 мм. Це сума, яку ми отримали в результаті додавання 24 мм (за основною шкалою) та 0,7 мм (за шкалою ноніуса).

Якби нульова позначка шкали ноніуса точно збіглася з позначкою 24 основної шкали, то розмір деталі дорівнював би 24,0 мм.

Внутрішні параметри деталей вимірюються іншою парою губок, які вставляються всередину отвору (мал. 60). Підрахунок ведеться так само, як і в попередньому випадку.

Для того щоб виміряти глибину отвору деталі, слід встановити торець штанги на площину деталі над отвором. Потім за допомогою рухомої рамки опустити глибиномір на дно отвору. Глибиномір при цьому має розміщуватись паралельно до осі отвору.

 

 

Потім фіксуємо рухому рамку затискачем і визначаємо розмір за основною шкалою та шкалою ноніуса (мал. 61).

ПОГЛИБ СВОЇ ЗНАННЯ

 

Найбільш характерними несправностями штангенциркуля, у результаті яких порушується точність вимірювань, є: зношення робочих поверхонь і затуплення гострих кінців губок, деформація робочих поверхонь штанги й рамки.

Якщо штангенциркуль справний, то при повністю замкнутих губках нульові (початкові) позначки ноніуса і штанги збігаються (мал. 62).

ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ

Під час використання штангенциркуля вимірюваний розмір визначається так: треба додати до цілого числа міліметрів, яке відраховують за основною шкалою, десяті частки міліметра — за шкалою ноніуса.

 

Чи добре засвоїли?

1. Як слід тримати штангенциркуль під час читання його показників?

2. Як виміряти глибину отвору за допомогою штангенциркуля?

3. Які показники зчитують з основної шкали штангенциркуля?

4. Які показники зчитують зі шкали ноніуса?

 

Поясніть

1. Як виміряти глибину отвору?

2. Чому глибиномір при проведенні вимірювань має розміщуватись паралельно осі отвору?

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4

Виконання вправ на вимірювання штангенциркулем

ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ

• штангенциркуль ШЦ-1;

• деталі для вимірювань;

• робочий зошит;

• олівець;

• лінійка.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Отримайте у вчителя штангенциркуль і пронумеровані деталі для вимірювань.

2. Уважно ознайомтеся з будовою штангенциркуля, пригадайте призначення його складових частин.

3. Зобразіть в робочому зошиті ескіз деталі для вимірювань, запропонованої вчителем (мал. 63).

4. Визначте всі зазначені на ескізі розміри.

5. Занесіть отримані результати вимірювань в таблицю робочого зошита. 7 8

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Лебедєв

 

Автор: admin от 1-01-2017, 14:02, Переглядів: 1022