Народна Освіта » Інформатика » § 21. Знайомство із середовищем програмування

НАРОДНА ОСВІТА

§ 21. Знайомство із середовищем програмування

Матеріал підручника орієнтовано на роботу із середовищем програмування Lazarus*, в основу якого покладено принципи об’єктно-орієнтованого програмування. Об’єктно-орієнтоване програмування — це метод програмування, що ґрунтується на поданні програми у вигляді сукупності об’єктів, що взаємодіють. Кожен із об’єктів характеризується станом, що описується за допомогою властивостей, та поведінкою, що визначається певними діями. Під час створення програми використовуються готові компоненти, властивості та дії яких налаштовуються відповідно до потреби.

Середовище програмування

В основі середовища програмування Lazarus лежить мова програмування Object Pascal, яка бере свій початок від класичної мови Pascal (Паскаль). Одне з поширених середовищ програмування Delphi теж ґрунтується на цій мові. Мова програмування Pascal була розроблена в 1971 році професором Інституту інформатики швейцарської вищої політехнічної школи Ніклаусом Віртом (нар. 1934) і названа на честь французького математика, фізика й філософа Блеза Паскаля (1623-1662).

Середовище програмування Lazarus — це комплекс програмних засобів, до якого входять: текстовий редактор, компілятор, налаго-джувач. Середовище програмування має графічний інтерфейс, який містить набір меню, панелей і вікон для розробки програм.

Під час роботи в середовищі програмування Lazarus програміст описує певну сукупність об’єктів та їхню взаємодію. Кожен об’єкт має набір властивостей, може виконувати певні дії та реагувати на деякі події. Дії, які може виконати об’єкт, називають його методами.

Автоматизація програмування досягається завдяки можливості створювати на формі об’єкт, вибираючи відповідний компонент на Палітрі компонентів, і змінювати його властивості, не вносячи вручну змін до програмного коду. Програміст має змогу змінювати значення властивостей даного об’єкта і викликати різні його методи.

* Офіційний сайт: www.lazarus-ide.org.

Таким чином, технологія роботи в середовищі Lazarus базується на ідеях об’єктно-орієнтованого, подійного програмування та візуального конструювання інтерфейсу користувача.

Інтерфейс середовища програмування Lazarus

Для відкриття середовища Lazarus треба виконати команди:

Пуск ^ Програми ^ Lazarus ^ Lazarus.

Інтерфейс середовища програмування Lazarus містить чотири основні вікна (рис. 21.1).

Головне вікно, на якому розміщено три панелі: меню, панель швидкого доступу, палітра компонентів.

Вікно форми — заготовка вікна майбутньої програми. Форма — це головний компонент програми, контейнер для всіх інших її компонентів.

Вікно Інспектор об'єктів — вікно, в якому налаштовують властивості розміщених на формі об’єктів.

Вікно Редактор тексту — вікно текстового редактора, призначене для введення та редагування програмного коду.

Меню головного вікна програми складається з таких основних пунктів: Файл, Правка, Пошук та ін., в яких команди згруповано за призначенням. Меню (рис. 21.2) використовують для виконання широкого кола завдань: відкриття і закриття файлів, налаштування середовища програмування та ін. На Панелі швидкого доступу розташовано значки найчастіше вживаних команд меню. Палітра компонентів містить вкладки Standard, Additional, Dialogs та ін., на яких згруповано компоненти за їх призначенням. За допомогою Палітри компонентів вибирають потрібні компоненти програми для розміщення їх на формі.

Знайомство з об'єктами програми

Об’єктами програми є форма і компоненти, що на ній містяться. Для додавання компонента на форму треба:

1) клацнути мишею значок компонента на Палітрі компонентів;

2) клацнути мишею в будь-якому місці на формі.

 

Вибраний компонент з’явиться на

формі, після чого його потрібно налаштувати.

Ознайомитися з компонентом Label.

Додамо на форму компонент Label

(Напис) із Палітри компонентів.

На формі з’явиться об’єкт Labell, який можна пересувати по формі та змінювати його розміри за допомогою маркерів.

Змінювати вигляд і поведінку об’єкта можна за допомогою вікна Інспектор об'єктів. Це вікно має вкладки Властивості і Події, вміст яких відрізняється для різних об’єктів (рис. 21.3).

Для об’єкта Labell на вкладці Властивості ви можете визначити розташування і розмір, змінюючи значення властивостей Left (Відстань від лівого краю форми), Top (Відстань від верхнього краю форми), Height (Висота) і Width (Ширина). На вкладці Події міститься список подій, на які може реагувати даний об’єкт.

Під час розробки програми у середовищі програмування Lazarus на форму, що міститься у вікні форми, додають компоненти майбутньої програми з Палітри компонентів. Кожен із компонентів налаштовують як окремий об’єкт програми.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть основні вікна інтерфейсу середовища програмування Lazarus.

2. Для чого призначена Палітра компонентів?

3. Для чого призначене вікно Інспектор об'єктів?

4. Як додати компонент на форму?

5. Як змінити розміщення об’єкта на формі?

6. Як змінити властивості об’єкта на формі?

Вправа 21

Ознайомитися з послідовністю дій для налаштування властивостей форми.

1) Відкрийте середовище Lazarus, вибравши команди:

Пуск ^ Програми ^ Lazarus ^ Lazarus.

2) Виділіть форму: клацніть на ній або виберіть об’єкт Forml у вікні Інспектор об'єктів.

3) Змініть розміри і положення форми за допомогою миші.

4) Перейдіть до вікна Інспектор об'єктів. Задайте значення властивостей Width і Height по 500 пікселів.

5) У вікні Інспектор об'єктів змініть заголовок форми. Для цього в рядку властивості Caption (Заголовок) замініть назву об’єкта Forml на «Вправа 21».

6) Змініть колір форми за допомогою властивості Color. Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 21 з автоматичною перевіркою на сайті interactive.ranok.com.ua.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 7-10-2016, 20:26, Переглядів: 4861