Народна Освіта » Фізика » Задачі з фізики. Закон Ома для ділянки кола

НАРОДНА ОСВІТА

Задачі з фізики. Закон Ома для ділянки кола

Закон Ома для ділянки кола

 

Середній рівень

 

10.1.   Як визначити, не розриваючи коло, чи йде по проводу струм?

10.2.   Який заряд проходить щосекунди через поперечний переріз про­воду, що живить лампу, якщо сила струму в лампі дорівіноє 1 А?

10.3.   При якій силі струму за 4 с через поперечний переріз провідника проходить заряд 32 Кл?

10.4.   Зарядка автомобільного акумулятора тривала 5 год. Який заряд пройшов по колу, якщо сила струму дорівнювала 10 А?

10.5.   Який напрям електричного струму електронного променя в кінескопі телевізора: до екрана або від нього?

10.6.   Сила струму електронного променя кінескопа дорівнює 100 мкА. Скільки електронів щосекунди потрапляє на екран кінескопа?

10.7.   Для виготовлення реостата опором 126 Ом використали нікелі­новий дріт із площею поперечного перерізу 0,1 мм . Яка довжина цього дроту?

10.8.   Реостат опором 40 Ом розрахований на максимальну силу стру­му 2 А. Чи можна включати цей реостат у коло з напругою 70 В? 100 В?

10.9.   В ялинковій гірлянді, включеній у мережу 220 В, послідовно з’єднано 20 однакових лампочок. Які напруга на кожній лампочці й опір кожної з лампочок у робочому режимі, якщо сила струму в гірлянді дорівнює 45 мА?

10.10.  До джерела постійної напруги 48 В підключили три резис­тори, що з’єднано послідовно. Сила струму через перший ре­зистор дорівнює 1 А, опір другого становить 12 Ом, а напруга на третьому резисторі дорівнює 18 В. Які опори першого та третього резисторів?

10.11. Автомобільну лампу, розраховану на напругу 12 В і силу струму 8 А, потрібно включити в мережу з напругою 172 В. Який додат­ковий опір і як потрібно підключити до лампи?

10.12. Які опори можна одержати за допомогою двох резисторів, опори яких 2 Ом і 3 Ом?

10.13. Два резистори з’єднано паралельно. Опір першого резистора дорівнює 25 Ом. Сила струму в другому резисторі дорівнює 7,5 А, напруга на ньому 150 В. Яка загальна сила струму в колі?

10.14.   Які опори можна одержати за допомогою трьох резисторів по 12 Ом?

10.15.   Учень зібрав електричне коло (див. рисунок) для вимірювання сили струму в резисторі та напруги на ньому. Яку помилку він допустив Що будуть показувати прилади?

задача

Достатній рівень

 

10.16.   Чи можливий електричний струм за відсутності електрич­ного поля?

10.17.   Для живлення лампи фотоспалаху використовується конден­сатор ємністю 800 мкФ, заряджений до напруги 300 В. Який середній струм розрядки конденсатора, якщо тривалість спалаху складає 20 мс?

10.18.   В електричному колі (див. рисунок) усі резистори мають опір 10 Ом. Які напруга на кожному резисторі та сила струму в кож­ному з них, якщо напруга джерела дорівнює З0 В?

Задача

10.19.    До джерела струму з напругою 110 В підключене електричне коло (див. рисунок). Усі резистори мають опір 10 Ом. Знайдіть силу струму в кожному резисторі.

10.20.   Опори резисторів (див. рисунок) Лі = 5 Ом, і?2 = 10 Ом, Д3 = 6 Ом і Д4 = 4 Ом. Знайдіть опір кола між точками; а) А і В;

б)АІС.

10.21.   Маса мідного проводу т = 300 г, електричний опір і? = 57 Ом. Знайдіть довжину проводу І і площу його поперечного перерізу Я.

10.22.   Які опори можна одержати, використовуючи не більше чоти­рьох резисторів з опором 24 кОм? Накресліть схеми відповідних з’єднань.

10.23.   Три однакові лампи, розраховані на напругу 36 В і силу струму 1,5  А, потрібно з’єднати паралельно і підключити до мережі з нап­ругою 45 В. Додатковий резистор якого опору потрібно під­ ключити послідовно з лампами, щоб вони працювали в нормальному режимі?

10.24.   Коло, зображене на рисунку, підключене до джерела постійної напруги 44 В. Амперметр показує 500 мА. Знайдіть напругу на кожному з резисторів, якщо Ді =ії4, а і?2 = 44 Ом.

Задача

10.25.   Гальванометр має опір і?г = 385 Ом. Струм повного відхилення Іг = 0,38 мА. З цього гальванометра потрібно виготовити амперметр із границею вимірів І = 2 А. Якої довжини Г ніхромовий провід з площею поперечного перерізу £ = 1 мм2 треба використати як тушуючий резистор?

10.26.   Вольтметр, розрахований на напругу 15 В, виготовлено з гальванометра з опором 2,3 Ом і чутливістю (напругою, що відповідає  відхиленню стрілки на одну поділку) 1,4-10'3 В/под. Який додатковий опір використано при виготовленні вольтметра, якщо пікала гальванометра має 10 поділок?

 

Високий рівень

 

Задача10.27.    Для виміру опору резистора R зібрано показане на рисунку коло. Амперметр показує 1 = 2 А, вольтметр и = 120 В. Знайдіть опір резистора, якщо опір вольтметра 3 кОм. До якої похибки (абсолютної Аі? і відносної Єя) приведе використання для і? наближеної формули R=U/I

10.28.   З однакових резисторів по 10 Ом потрібно скласти коло опором 6 Ом. Яка найменша кількість необхідних для цього резисторів? Накресліть схему кола.

10.29.   Знайдіть опір кожного з кіл (див. рис. а, б, в), якщо опір кож­ного з резисторів дорівнює 1 кОм.

Задача

 Категорія: Фізика

Автор: admin от 31-03-2012, 21:27, Переглядів: 27974