Народна Освіта » Фізика » § 41. Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями

НАРОДНА ОСВІТА

§ 41. Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями

Що таке електричний струм?

Які умови протікання електричного струму?

Повсявденне життя неможливо уявити без електричних приладів— вони дозволяють зробити життя комфортнішим. Це — електричні нагрівані, праски, холодильники, комп’ютери, телевізори, освітлювальні прилади, різноманітні електроінструменти та багато інших. Але потрібно не забувати, що вони криють у собі приховану небезпеку, яка пов’язана з можливістю ураження людини електричним струмом або виникнення пожежі.

Під час роботи з електроприладами необхідно суворо дотримуватись застережних заходів та вимог безпеки при роботі з електропобутовими приладами.

1.    Включайте в мережу 'тільки справні електроприлади.

2.    Перед увімкненням приладу чи пристрою в мережу перевірте цілісність ізоляції проводів та вилки. Пам’ятайте, що дуже небезпечно торкатись оголених проводів приладів, які включені в мережу.

3.    Вмикайте та вимикайте прилад в розетку лише тримаючись за вилку, а не за шнур, оскільки він може обірватися.

4.    Не намагайтеся самостійно відремонтувати прилад. Якщо з ним щось трапилося, то негайно вимкніть його та від’єднайте від мережі.

5.    Не залишайте електроприлади без нагляду.

6.    Не наповнюйте водою ввімкнені в мережу електрочайники.

7.    Не можна підвішувати речі на електрокабелі.

8.    Не торкайтесь електроприладів мокрими руками.

9.    Не використовуйте електричні прилади не за призначенням.

10.    Перед виходом з дому перевірте всі електроприлади — вони повинні бути вимкненими.

Виконання цих вимог дозволить уникнути травм та виникнення пожеж.

Ураження людини електричним струмом називається елек-тротравмою. Вона виникає при контакті людини з електричними приладами чи ирисгроями, що перебувають під напругою, якщо вони несправні, чи були порушені умови експлуатації, вимога техніки безпеки.

Оскільки людське тіло — провідник, то через нього може проходити електричний струм, дія якого може бути небезпечною. При ураженні має значення сила струму, напруга та ряд інших UapaMefPpiB (місце ураження, частота струму, особливосгі одягу тощо). Величина струму, який протікає через людину, є головним чинником, що визначає наслідки ураження. Вважається, що смертельно небезпечним для людини є змінний струм (струм електромережі будинку) силою 0,05 А. Він викликає фібриляцію серця (безладні скорочення), що може призвести до його зупинки.

Постійний струм е відносно безпечнішим, проте при струмах 0,09...0,1 А виникає параліч дихання.

Небезпека електричного струму зростає при збільшенні тривалості його дії.

Характер електротравм також залежить від місця ураження, тобто від того, через які органи проходить електричний струм. Найнебезпечніше, коли струм проходить від руки до руки або від руки до ноги. В цьому випадку можливе ураження серця.

Величина струму, який може пройти через людину, залежить від багатьох чинників, наприклад, від фізіологічних особливостей людини, стану організму чи зовнішніх умов. Тому варто орієнтуватися як на силу струму, так і на допустиму безпечну напругу. Безпечною вважається напруга 12...42 В.

При ураженні людини електричним струмом насамперед потрібно звільнити людину від контакту з струмоносійними частинами. Для цього треба відключити подачу електричного струму за допомогою вимикача в приміщенні чи центрального вимикача. Якщо це неможливо зробити, то потрібно скинути дріт ізольованою палицею (дерев’яною або пластмасовою). Потім потрібно надати першу медичну допомогу та викликати лікаря.

Інша небезпека при роботі з електричними приладами пов’язана з можливістю виникнення пожеж.

Найбільш поширеною причиною пожеж, викликаних електропобутовими приладами, є перегрів навколишніх предметів і матеріалів, розташованих поблизу електронагрівальних приладів, які тривалий час перебувають у включеному стані.

Також до пожежі можуть призвести короткі замикання, що виникають при з’єднання кінців ділянки провідником, опір якого значно менший за опір ділянки кола. Короткі замикання у провідниках виникають унаслідок псування ізоляції (при старінні, при механічній, хімічній діях тощо). Короткі замикання можуть виникати і в інших частинах приладів.

Небезпека пожежі виникає і при перенавантаженні, коли в мережу одночасно включено багато приладів. Перевищення максимального струму, на який розрахована проводка електромережі, призводить до її перегріву і подальшого руйнування ізоляції.

Для уникнення небезпеки виникнення пожежі при короткому замиканні застосовують запобіжники або автоматичні вимикачі. їхнє призначення — вимкнути подачу електроенергії, якщо сила струму буде перевищувати максимально допустиму.

Запитання для самоперевірки

1. Які вимоги безпеки при роботі з електропобутовими приладами?

Q. Що таке електротравми і коли вони виникають?

3.    Які параметри електричного струму безпечні для людини? Від чого вони залежать?

4.    Які потрібно виконати дії при ураженні людини електричним струмом?

5.    Що таке коротке замикання? Коли воно виникає?

6.    Для чого застосовують запобіжники?

Навчальний проект №2

Використовуючи набуті знання та отриманий досвід, виконайте навчальний проект на одну із запропонованих тем:

1. «Електрика в житті людини».

Q. «Сучасні побутові та промислові електричні прилади».

3.    «Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини».

4.    «Вплив електричного струму на людський організм».

Основне у розділі Il «Електричні явища.

Електричний струм»

1. Електризація - процес набуття тілами електричного заряду.

2.    Електричний заряд — це фізична величина, яка е мірою взаємодії заряджених частинок.

3.    Існують два види електричних зарядів, що мають протилежні знаки: позитивний (+) та негативний (-).

4.    Тіла, що мають електричні заряди однакового знака (однойменні), взаємно відштовхуються, а тіла, що мають електричні заряди протилежного знака (різнойменні), взаємно притягуються.

5.    Найменший (елементарний) негативний заряд мас електрон е = -1,6 -HH9 Кл, найменший позитивний заряд мас протон q = 1,6 IO-19 Кл.

6.    Основні закони електростатики.

Назва

Математичний

вираз

Формулювання

Межі

застосування

Закон

збереження

електричного

заряду

Алгебраїчна сума електричних зарядів тіл у замкнутій системі залишається сталою

Замкнута система

Закон

Кулона

Сила взаємодії двох точкових нерухомих зарядів у вакуумі прямо пропорційна добутку модулів зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними

Заряди точкові, нерухомі

7. Електричне поле — це вид матерії, що існує довкола заряджених тіл або частинок і діє з деякою силою на інші заряджені тіла або частинки.

Зображають електричне ноле за допомогою силових ліній електричного поля.

8.    Електричний струм — упорядкований рух заряджених частинок. Умови існування електричного струму: наявність вільних електрично

заряджених частинок, наявність електричного поля.

9.    Дії електричного струму.

Назва

Прояв

Застосування

Теплова

Нагрівання провідників

Нагрівальні привади, освітлення

Магнітна

Виникає навколо провідників із струмом

Електромагніти, електродвигуни

Хімічна

Проявляється при протіканні електричного струму через рідкий провідник

Отримання чистих металів, посріблення, хромувапня і т.д.

10. Основні фізичні величини.

Фізична

величина

Позначення

Одиниця

вимірю

вання

Формула для визначення

Прилад

для вимірювання

Сила струму

Амперметр (включається в коло послідовно)

Напруга

Вольтметр (включається в коло паралельно)

Опір

 

Потужність

електричного

струму

Ватметр

Робота електричного струму

Лічильник електричної енергії

11.    Основні закони:

-    закон Ома: І = —;

R

-    закон Джоуля-Ленца: Q = I2Rt.

12.    З’єднання провідників.

Послідовне

Паралельне

13.    Закон Фарадея для електролізу:

m-kq- kit.

14.    Електричний струм у газах.

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

У ФІЗИЧНОМУ КАБІНЕТІ

I.    Будьте уважними, дисциплінованими, обережними Розпочинати роботу можна тільки з дозволу вчителя.

Q. Приберіть все зайве зі столу. Не тримайте на робочому місці предмети, що не потрібні при виконанні завдання.

3.    Розміщуйте обладнання та прилади на робочому місці так, щоб уникати їх падіння.

4.    Перед тим, як почати виконання роботи, ознайомтесь з описом роботи та продумайте хід її виконання.

5.    Будьте обережними при користуванні скляним посудом і приладами, не використовуйте термометр замість мішалки.

6.    Перед користуванням вимірювальними приладами вивчіть їхні шкали і допустимі межі вимірювань. Не допускайте перевищення меж вимірювання приладів.

7.    Електричне коло можна замикати лише після його перевірки вчителем або лаборантом.

8.    Складати електричні кола, монтаж і ремонт електричних приладів треба здійснювати тільки при відключеному джерелі живлення;

9.    Забороняється працювати з відкритими електричними колами, увімкненими в мережу. Напруга приладу, більша за 42 В, небезпечна для життя.

10 Не дозволяється працювати з електричними приладами у вологому одязі, братися за них мокрими руками.

II.    При виявленні неполадок в електричному колі потрібно негайно вимкнути живлення і повідомити про це вчителеві.

1Q. Не працюйте з несправною й аварійною апаратурою, без дозволу вчителя не проводьте її ремонт.

13.    Після закінчення роботи вимкніть у першу чергу джерело струму, розберіть електричне коло і наведіть порядок на робочому місці.

14.    Не залишайте своє робоче місце без дозволу вчителя.

МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ (СІ)

Nq

з/п

Фізична величина

Умовне

позначення

Одиниця

Основні одиниці

1.

Довжина

2.

Час

3.

Маса

4.

Сила страху

5.

Температура

Похідні одиниці

6.

Площа

7.

Об’єм

8.

Температура

9.

Густина

10.

Температурний коефіцієнт лінійного розширення

11.

Кількість теплоти

12

Питома теплоємність

13.

Питома теплота плавлення

14.

Питома теплота пароутворення

15.

Питома теплота згоряння палива

16.

Внутрішня енергія

17.

Сила

18.

Робота

19.

Потужність

20.

Заряд

21.

Електрична напруга

22.

Електричний опір

23.

Питомий опір

24.

Електрохімічний еквівалент

ВІДПОВІДІ ДО ДЕЯКИХ ЗАДАЧ

Завдання 2.    4* 64,4 0F; 14,4 0R.

Завдання 3.    З*. 10,8 см.

Завдання 6.    4* 600 Дж. 5*. 2,4 Дж.

Завдання 8.    3. 1680 кДж. 4. 62500 кДж. 5. 250 Дж/кг °С. 6. 0,2 кг.

Завдання 10. 5. 7,8 · IO6 Дж. 6. 5,25 · IO5 Дж.

Завдання 13. 5. 2,3 · IO7 Дж. 6. 44,7 кДж.

Завдання 14. 1. 5 кг. 2. 0,1 кг.

Завдання 15. 1. 2,7 · IO8 Дж. 2. З кг. 3. 250 кг. 4*. 35 г.

Завдання 16. 4. 40%. 5. 33%.

Завдання 17. 4. 20%.

Завдання 18. 3. 33%; 25%.

Завдання 19. 7. «-»; відсутній; «-».

Завдання 21. 1. 7 протонів і 7 електронів.

Завдання 23. 1.10 см. 3. 2,3 · KTfi Н.

Завдання ЗО. 5. 0,4 А. 6. 5,63 · IO19 електронів.

Завдання 31. 2. 440 В.

Завдання 32. 2. Другий; 10 Ом; 100 Ом. 3.70 Ом. 4. 15 Ом. 5. 2,5 Ом; 7,5 Ом. Завдання 33. 2. Зменшиться у 2 рази. 3. 0,26 Ом. 4. -18,2 м. 5. 0,12 В. Завдання 34. 1. 0,16 мм2.

Завдання 35. 2. 26 Ом. 3. 18 В; 15 В; З В. 4. 4,4 В. 5*. 0,2 А; 5,6 В.

Завдання 36. 3. -21 А. 4*. 300 Ом; 1,2 А; 0,4 А.

Завдання 37. 2. 1080 кДж. 3. 0,264 кВт · год. 6. Іл > I2;P1 < Rr7. 2,72 Вт; потужність зменшиться. 8. P1 < Pr

Завдання 38. 1. 540 кДж. З*. 64%.

Завдання 39. 2. -3,2 г. 3. -606 МДж.

 

Це матеріал з Підручника Фізика 8 Клас Пістун

 

Категорія: Фізика

Автор: evg от 10-08-2016, 12:55, Переглядів: 2048