Народна Освіта » Фізика » § 34. Реостати

НАРОДНА ОСВІТА

§ 34. Реостати

Від чого залежить опір провідника?

Як сила струму в провіднику залежить від його опору?

Дуже часто на практиці доводиться змінювати силу струму в колі, плавно збільшуючи або зменшуючи її. Пригадайте, наприклад, як гасне світло в театрі або кінотеатрі, як регулюється гучність звуку в радіоприймачі. Це відбувається за рахунок зміни сили струму. При пуску електричних двигунів, при виключенні сильних струмів в різних технічних пристроях необхідно поступово змінювати силу струму.

Змінити силу струму можна, змінюючи опір кола. Прилади, що дозволяють плавно регулювати силу струму в колі, називають реостатами.

Продемонструвати принцип роботи реостата можна за допомогою звичайного провідника, бажано нікелінового або ніхромового, оскільки вони мають великий питомий опір. При включенні в коло такого провідника один контакт (А) нерухомий, а інший (В) — може переміщатися уздовж провідника (рис. 118).

Амперметр показує, як змінюється сила струму в колі при переміщенні рухомого контакту. Очевидно, що чим більша частина провідника включена в коло (контакт В зміщений управо), тим більший опір провідника і, отже, тим менша сила струму в колі.

На практиці застосовують найрізноманітніші реостати. Але спільним для всіх реостатів є використання довгого провідника з великим питомим опором.

Розглянемо докладніше ковзний реостат, з яким ви будете гіра-

U

цювати. Його зовнішній вигляд зображено на рисунку 119, а), а умовне позначення на схемі — на рисунку 119, б).

У цьому реостаті нікеліновий провідник, покритий тонким шаром окалини, намотано на керамічний циліндр А. Окалина дозволяє ізолювати витки один від одного. Через розташований угорі металевий стержень може переміщатися повзунок В. Контакти повзунка притиснуті до витків обмотки, і в результаті тертя шар окалини під контактами стирається. Електричний струм в колі проходить від витків провідника до повзунка, а через HbOiO — в стержень, на кінці якого міститься затискач С. Інший затискач D з’єднаний з одним із кінців обмотки. Таким чином, струм проходить від одного затискача до іншого через витки обмотки, число яких можна змінювати в залежності від положення повзунка.

На кожному реостаті обов’язково вказують його максимальний опір і допустиме для його обмотки значення сили струму.

Запитання для самоперевірки

1.    Яке призначення реостата в електричному колі?

2.    Чому в реостатах використовують провідник з великим питомим опором?

3.    Як працює лабораторний ковзний реостат?

4.    Як ви думаєте, чому провідник реостата намотується на керамічний циліндр? Відповідь обґрунтуйте.

Завдання 34

1.    Якою має бути площа поперечного перерізу нікелінового провідника для виготовлення реостата, розрахованого на опір 10 Ом при довжині провідника 4 м?

2.    Укажіть стрілками напрямок струму, що проходить через ковзний реостат, включений в коло, зображене на рисунку 120. Як зміниться опір кола, якщо повзунок реостата змістити вправо? Чи зміниться при цьому сила струму в колі? Що станеться зі стрілкою амперметра?

 

Це матеріал з Підручника Фізика 8 Клас Пістун

 

Категорія: Фізика

Автор: evg от 10-08-2016, 12:51, Переглядів: 1180