Народна Освіта » Біологія » Тварина — живий організм

НАРОДНА ОСВІТА

Тварина — живий організм

На нашій планеті налічується близько 2 млн видів тварин — значно більше, ніж рослин. Наука, яка їх вивчає, входить до складу біології і називається зоологією (від грец. «зоон» — тварина, «логос» — наука).

Тварини — частина живої природи, складно влаштовані природні біологічні системи, для яких характерні такі життєві функції: обмін речовин, ріст, розвиток, розмноження, подразливість, рух.

Обмін речовин — найважливіша властивість живих організмів, яка включає живлення, дихання й виділення.

Які ж типи живлення характерні для тварин? Тварини є гетеротрофними організмами, тобто живляться готовими органічними сполуками, які вони отримують з інших організмів. Залежно від того, які організми тварини використовують у їжу, їх поділяють на м’ясоїдних, рослиноїдних та всеїдних (мал. 1.1).

Більшість тварин, що мешкають на Землі, дихають, незалежно від того, де вони мешкають: на суходолі, у воді, під землею чи в повітрі.

Для дихання одні з них використовують кисень з атмосферного повітря, а інші — розчинений у воді. Процес поглинання кисню й виділення вуглекислого газу називається диханням. Для чого необхідне дихання? Кисень, що потрапляє в організм, бере участь у розщепленні органічних речовин, унаслідок чого виділяється енергія для підтримки життєдіяльності організму: росту, руху, живлення, розмноження.

У процесі дихання між організмом і середовищем відбувається обмін газів: поглинання кисню і виділення вуглекислого газу.

Виділення — виведення з організму продуктів його життєдіяльності, а саме: вуглекислого газу, надлишку води, токсичних та інших речовин, які можуть зашкодити організму. Завдяки цьому процесу підтримується сталий склад організму, а це одна з умов його нормальної роботи.

► Мал. 1.1. Тварини за типом живлення

Розмноження — це основна властивість живих організмів, відтворення подібних до себе. Тварини, як і рослини, можуть розмножуватися статевим і нестатевим способами. Нестатеве розмноження здійснюється без участі статевих клітин, а статеве — за їх допомогою.

Ріст — це збільшення розмірів і маси тіла. Розвиток — процес формування організму, його окремих частин, органів і систем органів. У більшості тварин, на відміну від рослин, ріст обмежений. Але є й такі, що ростуть протягом усього свого життя: молюски, риби, слони тощо.

Подразливість — це здатність живого організму сприймати зміни навколишнього та внутрішнього середовища й відповідати на них.

Наприклад, похолодання є сигналом для змій сховатися на зимівлю, запах рослин є орієнтиром для бджіл, де шукати нектар, несподіваний дотик до їжака змушує його згорнутися в клубок. Подразниками для тварин можуть бути світло, вологість, температура, механічні впливи, сольовий склад води, звуки, хімічні речовини та багато інших чинників.

Рух — одна з основних властивостей живих організмів. На відміну від рослин, тварини в більшості своїй здатні до активних рухів, які вони здійснюють за допомогою м’язів. Способи їх переміщення залежать від середовища життя та внутрішньої будови організму (мал. 1.2)

Середовища існування тварин

Тварини існують у складному й мінливому світі, постійно пристосовуються до нього й регулюють свою життєдіяльність відповідно до його змін. Частина природи, яка оточує живий організм і з якою він безпосередньо взаємодіє, називається середовищем існування.

Тварини опанували чотири середовища існування: водне, наземно-повітряне, ґрунтове та тіла інших організмів (мал. 1.3-1.6). Кожне з них має свої особливості, до яких організми пристосувалися в процесі еволюції.

Запам'ятайте найВажлиВіше

Тварини — частина живої природи, складно влаштовані природні біологічні системи, для яких характерні такі життєві функції: обмін речовин, рух, ріст і розвиток, розмноження, подразливість. Обмін речовин — найважливіша властивість живих організмів, яка включає живлення, дихання та виділення. Ріст, розвиток, розмноження — головні властивості живих організмів. Виділяють чотири основні середовища існування тварин: водне, наземно-повітряне, ґрунтове та тіла інших організмів.

Перевірте свої знання

1. Якими є основні життєві функції тварин?

2. Яке значення має обмін речовин? У чому полягають особливості обміну речовин у тварин?

3*. Яких переваг надає тваринам здатність до активного руху?

4*. Які переваги має гетеротрофний спосіб живлення? А які, на вашу думку, його «недоліки»?

5*. Доведіть на прикладі пристосованість водяних тварин до середовища існування.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 12-10-2015, 18:35, Переглядів: 8506