Народна Освіта » Світова література » Ернест Сетон-Томпсон - біографія. Лобо, Доміно - аналіз творів, критика

НАРОДНА ОСВІТА

Ернест Сетон-Томпсон - біографія. Лобо, Доміно - аналіз творів, критика

Ернест Сетон-Томпсон

(1860-1946)

 

Ми діти ще однієї матері — Природи...

Ернест Сетон Томпсон

Сторінки життя і творчості

Ернест Сетон-Томпсон портретЕрнест Сетон-Томпсон народився 14 серпня 1860 р. в родині Джозефа Логана та Аліси Томпсон у приморському містечку Саут-Шилдс на півночі Англії. Ернест був восьмим із десяти братів. Його батько мав кілька суден, які перевозили товари за океан. Коли хлопчику виповнилося шість років, його родина через втрату статків змушена була переселитися до Торонто (Канада). Багато років Е. Сетон-Томпсон прожив у Північній Америці. Він добре знав цей край, любив його сувору, але таку прекрасну природу, мешканців цієї землі.

Ще змалку Ернест навчився стежити за тваринами, вів щоденник своїх спостережень, куди занотовував побачене й почуте — усе, що було пов’язано зі світом природи.

Ще одним захопленням Е. Сетона-Томпсона було мистецтво. У Торонто він отримав перші уроки живопису й після закінчення коледжу став відомим як художник. Кількома штрихами Сетон-Томпсон умів передати поведінку й характер тварин. Спочатку його полотна ніхто не купував, але згодом він почав брати участь і у виставках і став досить відомим художником-анімалістом1,

У 1883 р. з’явився перший твір митця — «Життя лугового тетерева». Потім було надруковано ще понад 40 книжок. За порадою свого друга, Дж. Р. Кіплінга, Е. Сетон-Тпмпсон подав усю важливу інформацію про тварин у художній формі — у романі «Маленькі дикуни» (1903).

Наукова точність у книжках Е. Сетона-Томпсона поєднується із захоплюючим сюжетом, цікавою інтригою, пригодами. Письменник заклав засади анімалістичної літератури, де цікаво й правдиво в художній формі розповідає про життя тварин. Величезний вплив він справив на Дж. Р. Кіплінга, М. Прйшвіна та ін.

Починаючи з 1902 p. Е. Сетон Томпсон став засновником громадського руху «Життя в природі», який мав на меті екологічне виховання дітей. Згодом письменник і натураліст створив організацію "Американська ліга2 виживання в природі", що повинна була навчати людей будь-якого віку жити в злагоді з довкіллям.

Останні роки життя письменник провів у Санта-Фе (США, штат Нью-Мексико), побудувавши на лоні природи будинок, який називав «Фортецею». Там він продовжував писати книжки про тварин. Створив і перший американський "Підручник для бойскаутів3", заклавши в ньому багато цікавих ідей, які й нині використовують скаутські організації всього світу.

Оповідання — невеликий прозовий твір, у якому зображується якась подія (чи епізод) із життя одного або кількох персонажів.

1 Анімаліст (латин, animal — тварина) — митець, який аображує у своїх творах тварин.

2 Ліга — об’єднання, спілка.

3 Бойскаут, (англ. boy — хлопець, scout — розвідник) — представник міжнародного неполітичного молодіжного руху, метою якого с підтримка молоді в її фізичному, розумовому й духовному розвитку.

Основні ознаки оповідання:

•    нерозгалужена й чітка будова;

•    стрімкість розвитку подій;

•    стислі описи;

•    велика роль деталей.

Література і мистецтво

Картини Е. Сетона-Томпсона "Сплячий вовк" і "Тріумф вовків" стали всесвітньо відомими, виставлялися на різних міжнародних виставках (Париж. Чикаго та ін.).

Лобо — Володар курумпо

Історія створення

Через те, що Е. Сетон-Томпсон багато працював над малюнками для анімалістичного словника, він почав утрачати зір. Лікарі порадили йому не напружувати зір щонайменше шість місяців. Тому митець на деякий час поїхав до одного зі своїх знайомих Фітца Рендольфа на ранчо в Нью-Мексико. У той час долина Курумпо вважалася найкращим тваринницьким районом у штаті. А там, де багато худоби, там багато й вовків. Сетон-Томпсон і Рендольф разом охороняли худобу від вовків, письменник мав змогу стежити за їхніми звичками. Ватажком вовчої зграї був величезний вовк, надзвичайно розумний і сміливий. Він став прообразом головного героя оповідання «Добо». З іспанської мови ім’я персонажа означає вовк, а ім’я його подруги Бланки — біла (у Нью-Мексико говорять англійською й іспанською мовами). Оповідання ввійшло до збірки Е. Сетона-Томпсона «Тварини, яких я знав».

Робота з текстом

1.    Придумайте назви частинам твору. Стисло перекажіть зміст кожної частини.

2.    Який епізод справив на вас найбільше враження? Чому?

3.    Які почуття викликали у вас вчинки Лобо, його зграї? Спробуйте пояснити свої почуття та враження.

4.    Доберіть влучні епітети, які характеризують Лобо на початку й наприкінці твору. Чи змінилося ваше ставлення до Лобо протягом читання оповідання?

5.    Знайдіть опис Бланки у творі. Що викликало захоплення автора?

6.    Як Лобо ставився до Бланки?

7.    Як Лобо сприйняв смерть Бланки? Наведіть відиовідні цитати.

8.    У третій частині твору знайдіть авторські оцінки вчинків Лобо й авторське співчуття до тварини.

9.    Знайдіть і прочитайте опис стану Лобо, який потрапив у капкан.

10.    Поясніть небажання Лобо жити далі. Доведіть свою думку цитатами з тексту.

11.    Визначте головну думку твору.

До творів Е. Сетона-Томпсона в художній літературі не було достовірного зображення вовків. У казках вони втілювали або ворожі сили природи, або якості людей. Письменник уперше правдиво показав вовків, їхні звички, спосіб ленття, а такой: ставлення людей до вовків.

В оповіданні "Лобо" розповідається про трагічну долю незвичайного вовка, здібності якого вражають людей. Саме тому його прозвали * вовк-перевертень#.

Лобо — ватажок зграї. Попри всі хитрощі людей, він жодного разу не схибив, оминав небезпечні канкани.

Але прихильність до вовчиці Бланки згубила його.

Митець писав: «Мені докоряють за те, що я вбив Лобо, а головне за те, що я докладно розповів про це.

Якщо співчуття читачів на боці Лобо, то письменник цих докорів не сприймає: його мета досягнута

Знайдіть в українському перекладі слова (іменники і дієслова), які можна вважати метафорами, що розкривають стан Лобо після втрати його подруги.

Для обговорення

1.    У чому виявилося «лицарство вовка* в оповіданні Е. Сетоиа-Томпсона?

2.    Чого навчає історія про Лобо?

1.    Роздивіться малюнки Е. Сетона-Томпсона до оповідання «Лобо*. Які епізоди з життя вовків зобразив художник?

2.    Картина «Лобо — король вовків» зберігається в одному з музеїв Канади. Роздивіться репродукцію і опишіть головного героя оповідання Е. Сетона-Томпсона.

Доміно

Історія створення

Твір «Доміно» (повна його назва «Біографія чорно-бурого лиса, або Доміно Ренара, з містечка Голдур2) написаний 1909 р. Лис Ренар, або Рай-неке (фр. Renard), — відомий герой французьких фольклорних творів, який став традиційним персонажем багатьох європейських переказів (німецьких, англійських, голландських тощо). Його риси в усній народній творчості є алегоричними. За ним закріпилося значення «сильного розумом», «хитромудрого», «спритного*. Сетон-Томпсон створив образ реального лиса в реальному середовищі. «Доміно» має посвяту «Тій, кому я вперше про це розповів, —

1    Доміно — маскарадне вбрання у вигляді довгого плаща з каптуром.

2    Голдур —- містечко, що дало назву Голдурськнм горам (пагорбам, кряжу), котрі згадуються у творі.

Анні Сетон*. Це донька письменника, якій на той час виповнилося 5 років. Образ дівчинки, що змогла приручити й урятувала лиса, утілює ідею мирного співіснування людей з природою.

Коментарі

"Доміно" задуманий автором як низка оповідок, які були створені в результаті тривалого спостереження Е. Сетоном-Томпсоном за життям тварин у Канаді й США. Це нотатки натураліста, художньо оброблені. Твір є складним за своєю будовою, тому його вже не можна назвати оповіданням, бо в ньому діють, крім Доміно, кілька інших персонажів, і в кожного з них своя життєва історія. У творі чимало описів природи, а також авторських роздумів, коментарів. Значно розгалуженішою (порівняно з оповіданням) постає система подій, що розтягнені в часі. Отже, твір «Доміно» за цими ознаками можна назвати анімалістичною повістю, у якій розповідається про життя чорно-бурого лиса в природному середовищі.

У творі світ живої й неживої природи є одним цілим: звірі, річка, деревв, каміння — усі разом мирно живуть під тиху осикову пісню. Вони знають, що їх оберігає Хранитель дикої природи. Однак у найдраматичніший момент погоні Доміно усвідомлює, що є щось вище за невидимого Покровителя й знаходить порятунок в оселі доброї дівчинки. Автор вірить не лише в доброту природи, але й у те, що людина за своєю сутністю теж добра істота.

Робота з текстом

1.    Розкажіть про дитинство Доміно.

2.    Як мати й батько дбали про лисенят, навчали їх «природної науки»?

3.    Знайдіть у тексті пейзажі, прочитайте їх виразно. Як змінювалася природа протягом твору? Розкрийте авторське ставлення до природного світу.

4.    Як Доміно входив у великий буремний світ, «що так відрізнявся від рідної домівки під осиками*?

5.    Яка визначна подія сталася в житті Доміно та Білянки? Які нові обов’язки з’явилися в Доміно і як він їх виконував?

6.    Перекажіть XIV' розділ «Літо і дівчинка*. Як дівчинці вдалося подружитися з лисом? Чого навчає ця історія?

7.    Доведіть, що Доміно був розумним і мужнім лисом.

8.    Знайдіть у творі авторські роздуми про подібність світу тварин і світу людей (про те, як мати любить і пестить своє дитя, захищає його тощо). Розкрийте позицію автора в цих роздумах.

9. Кожний розділ твору наводить читачів на певні висновки, дає певні уроки. Наведіть 2-3 уроки, які ви отримали, прочитавши розділи.

Зробивши головним героєм чорно-бурого лиса у своєму творі «Доміно письменник поступово розкриває його образ. Спочатку митець звертає увагу читачів на зовнішні риси лиса: чорна смуга впоперек писка, неначе маскарадна маска доміно. Згодом автор поступово додає все нові й

нові штрихи й деталі, підкреслюючи ті зміни, що відбувалися в образі • • « і * * лиса як зовні, так і в його характері. У нього поступово з явилися такі риси, як хоробрість, мужність, витримка, відданість та ін. Зміни в образі героя, що тривають протягом значного проміяіку часу, називаються динамікою образу (або еволюцією образу). Це ще один показник того, що твір не є оповіданням, а належить до середнього або великого різновиду твору, у даному випадку — повісті.

•    Як же мінявся чорно-бурий лис протягом твору? Яких нових зовнішніх ознак і рис характеру він набував?

•    Знайдіть і виразно прочитайте відповідні цитати, поясніть їх.

•    Знайдіть у творі місця, де автор веде розмову з читачем. Про що в кожному випадку?

Українською мовою перші переклади творів Е. Сетона-Томпсоиа вийшли друком у Києві протягом 1911-1919 рр. (перекладачі Ю. Будяк, Ю. Сірий, О, Кривинюк, П. Макаренко). Твори канадського письменника перекладали й інші українські перекладачі: Іван Лещенко, Юрій Лісняк, Василь Мисик, Надія Кузнецова, Лариса Боженко, Ростислав До-ценко та ін.

Для обговорення

Чому Е. Сетон-Томнеон називав природу «Книгою мудрості»?

Перевірте себе

1.    Що вам відомо про Е. Сетона-Томпеона?

2.    Чому його називають натуралістом, художником і письменником? Доведіть це фактами.

3.    Поясніть назву твору Е. Сетона-Том пеон а, який ви прочитали.

4.    Визначте основну тему та ідею прочитаного вами твору.

5.    Чого вас навчив цей твір?

6.    Які описи використовуються в прочитаному вами творі? Визначте їх роль у тексті.

 

Це матеріал із підручника Світова література за 5 клас О.М. Ніколенко

 

Автор: admin от 18-01-2014, 13:11, Переглядів: 24736