Наземно-повітряне, водне та грунтове середовище життя організмів » Народна Освіта


Народна Освіта » Природознавство » Наземно-повітряне, водне та грунтове середовище життя організмів


Наземно-повітряне, водне та грунтове середовище життя організмів

Наземно-повітряне середовище життя організмів

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    називати середовища життя організмів;

•    наводити приклади мешканців наземно-повітряного середовища життя;

•    наводити приклади пристосувань організмів до життя в наземно-повітряному середовищі.

Різноманітність середовищ життя. Організми живуть у різних середовищах: наземно-повітряно-му, водному та ґрунтовому (мал, 150), Кожне з них має свої особливості умов існування: освітленість, температуру, зволоженість, наявність повітря. Життя органі змів у наземно-повітряному середовищі пов'язане із земною поверхнею та повітрям.

Безперервне перебування організмів у повітрі неможливе. Комахи і птахи певний час використовують повітряні течії для переміщення, а потім шукають опору наземній поверхні.

Життя організмів у водному середовищі — це життя в різних водоймах планети від маленьких струмків до океанів. Ґрунтовим середовищем е ґрунт — верхній родючий шар Землі.

Розрізняють наземно-повітряне, водне та ґрунтове середовища життя.

Особливості наземно-повітряного середовища. У наземно-повітряному середовищі достатньо світла і повітря. Проте зволоженість і температура повітря дуже різноманітні. Болотисті території мають надмірну кількість вологи, у степах її значно менше. Відчутними е добові і сезонні коливання температури.

Пристосування організмів до життя в умовах різної температури і зволоженості. Найбільше пристосувань організмів наземно-повітряного середовища пов’язано з температурою і вологістю повітря. Тварини степу (скорпіон, павуки тарантул і каракурт, ховрахи, миші полівки) ховаються від спеки в нірках. Від спекотних променів Сонця рослин захищає посилене випаровування води листками. У тварин таким пристосуванням е виділення поту.

З настанням холодів птахи відлітають у теплі краї, щоб весною знову повернутися на місце, де народилися і де дадуть потомство.

Особливістю наземно-повітряного середовища в південних областях України чи в Криму е недостатня кількість вологи.

Ознайомтеся за мал. 1б1 з прикладами рослин, які пристосувалися до таких умов.

Пристосуванняорганізмів до пересування в на-земно-повітряному середовищі. Для багатьох тварин наземно-повітряного середовища важливим е пересування по земній поверхні або в повітрі. Для цього в них виробилися певні пристосування, а їх кінцівки мають різну будову. Одні пристосувалися до бігу (вовк, кінь), другі — до стрибків (кенгуру, тушканчик, коник), треті — до польотів (птахи, кажани, комахи) (мал. 162). Вужі, гадюки взагалі не мають кінцівок, тож рухаються, вигинаючи тіло.

Насіння і плоди деяких наземних рослин переміщуються на значні відстані за допомогою вітру або тварин (мал. 163).

До життя високо в горах пристосувалося значно менше організмів, тому що для рослин там замало ґрунту, вологи й повітря, а для тварин виникають ще й труднощі з переміщенням. Протем деякі тварини, наприклад гірські козли муфлони (мал. 164), здатні рухатися майже вертикально вгору і вниз, якщо е хоч невеликі нерівності. Тому вони можуть мешкати високо в горах.

Пристосування організмів до різного освітлення. Одним із пристосувань рослин до різного освітлення & спрямування листків до світла. В тіні листки розташовуються горизонтально: так на них потрапляє більше світлових променів. Світлолюбні пролісок та ряст розвиваються і цвітуть рано навесні. У цей час їм вистачає світла, бо листки на деревах лісу ще не розпустилися.

Пристосуванням тварин до цього чинника наземно-повітряного середовища життя е будова і розміри очей. Більшість тварин цього середовища мають добре розвинені органи зору. Так, яструб з висоти свого польоту бачить мишу, яка біжить полем.

Упродовж багатьох століть організми наземно-пові-тряного середовища пристосувалися до впливу його чинників.

Станьте дослідниками природи

Проведіть спостереження за чудовими птахами України лелеками. Ви побачите, як плавно і красиво переміщуеться цей птах, які великі в нього крила. Зверніть увагу на довгі ноги цих птахів. Спробуйте знайти відповідь на запитання: «До чого при стосу вали ся лелеки, маючи такі ноги?,

Проведіть спостереження за кількома рослинами наземно-повітряного середовища, а також тваринами, які ведуть лише наземний спосіб життя. Які з розглянутих у параграфі, а також нові пристосування організмів до життя в цьому середовищі вам вдалося виявити?

Будьте захисниками природи

Майже всім живим істотам потрібен кисень, його виробляють зелені рослини. Запропонуйте заходи зі збереження у вашій місцевості чистоти повітря та підтримки вмісту кисню у його склад.

Перевірка знань

1.    Які особливості має наземно-повітряне середовище життя?

2.    Як впливають чинники неживої природи на організми в наземно-повітряному середовищі?

3.    На прикладі кількох рослин і тварин своєї місцевості розкрийте IX пристосування до життя в наземно-повітряному середовищі.

4.    Опишіть результати спостережень, проведених вами за завданнями рубрики «Станьтедослідниками природи,.

5.    Обговоріть у групі приклади позитивного і негативного впливу людини на організми наземно-повітряного середовища життя. Намагайтеся, щоб ваш вплив був тільки позитивним.

Водне середовище життя організмів

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    характеризувати волне середовище життя організмів:

•    наводити приклади мешканців водного середовища життя:

•    наводити приклади пристосувань організмів до життя у водному середовищі.

Особливості водного середовища життя.

У водному середовищі коливання температури впродовж доби та року менші, ніж у наземно-повітряному. Це пов^язано з тим, що вода, на відміну від повітря, повільніше нагрівається й охолоджується.

У водному середовищі світла найбільше у верхніх шарах. Тому тут поширені зелені рослини. А глибоководні тварини, наприклад деякі риби і черви, живуть на глибині кількох кілометрів. Там пануесуцільнатемрява. (Див. «Скарбничку знань, на C.196).

Мешканці водного середовища дихають киснем, розчиненим у воді. Проте його у водному середовищі значно менше, ніжу наземно-повітряному.

Через високий вміст солей вода морів і океанів солона (її ще називають морською). У воді річок, озер, ставків вміст розчинених речовин менший. Такі водойми називають прісними.

Водне середовище характеризується особливими проявами таких чинників неживої природи, як освітленість, температура, вміст повітря.

Вода — середовище життя багатьох організмів. Із тваринних організмів водного середовища зазвичай першими згадуємо риб. І справді, все їх життя проходить у воді. Вони можуть швидко переміщуватися в ній на великі відстані. Мешканці водного середовища— раки, краби, морські зірки (мал. 155) — не лише переміщуються у воді, ай можуть пересуватися по дну. Серед тварин водного середовища еістоти, які швидше нагадують рослини, наприклад корали (мал. 125, с. 165). Вони прикріплюються до дна водойми.

У водному середовищі мешкають і теплокровні тварини (мал. 156, с. 194).

Організми, які поєднують існування у водному та наземно-повітряному середовищі (мал. 157). Та найбільше у водному середовищі бактерій та одноклітинних водоростей.

Пристосування організмів до життя і переміщення у водному середовищі. Розглянемо, як пристосувалися мешканці водойм до дихання. Риби і раки дихають розчиненим у воді киснем за допомогою зябер. Кити і дельфіни живуть постійно у воді, але дихають атмосферним повітрям (мал. 158). Тож час від часу тварини виринають із води, щоб вдихнути повітря. Жаби дихають легенями на суходолі і шкірою — у воді. Тюлені, моржі перед зануренням у воду роблять глибокий вдих, набираючи в легені повітря.

У прісних водоймах України мешкають бобри (мал. 156, б). їх густа шерсть змазана речовиною, що робить її непроникною для води.

Пір'я водоплавних птахів також вкрите шаром речовин, що не змочуються водою.

Проживання у водному середовищі вплинуло на будову органів руху (мал. 159). Риби рухаються за допомогою плавців, водоплавні птахи, бобри і жаби — за допомогою кінцівок, що мають перетинки між пальцями. Тюлені й моржі мають широкі ласти. Якщо на крижинах вони доволі неповороткі, то у воді — спритні й швидкі, у жуків-плавунців плавальні ніжки нагадують весла.

Водні рослини (мал. 160) поглинають необхідні їм речовини із води.

Насіння рогозу, яке поширюється водою, має водонепроникні покриви і порожнини, заповнені повітрям.

Тому воно декілька днів тримається на воді, а потім тоне.

Існує багато водойм, у тому числі й в Україні, які пересихають улітку. Особливостями їх мешканців є те, що вони за короткий час встигають дати чисельне потомство, і можуть тривалий час існувати без води в очікуванні, доки вона з'явиться знову.

Організми протягом багатьох віків пристосувалися до особливих чинників водного середовища.

Станьте дослідниками природи

Проведіть доступне для вас спостереження за організмами водного середовища. Опишіть іх поведінку і пристосування до чинників неживої' природні. Чи має людина вплив наі'хжиття? Який саме?

Скарбничка знань

В океанах на глибині понаді км панує непроглядна темрява. Тут мешкають лише ті організми, які пристосувалися до таких умов. Деякі з них мають особливі світні органи, що світяться синім, зеленим або жовтуватим світлом. Вони засліплюють жертву і полегшують собі полювання.

Дивовижними створіннями, які мешкають в океані на глибині 1,5-3 км, е риби морські чорти, або вудильники, їх тіло вкрите шипами і бляшками, рот великий і широкий. Із спинного плавника морського чорта виростає і нависає над хижою пащею вудка, на кінці якої є світний орган. Морський чорт використовує її як приманку. Рухлива світна цятка привертає увагу організмів, що пропливають повз вудильника, а той обережно підтягує вудку до рота і в певний момент дуже швидко ковтає здобич. Удеяких видів риб вудка з ліхтариком знаходиться в пащі. Такі риби плавають з відкритим ротом.

Перевірка знань

1.    Назвіть особливості водного середовища життя.

2.    Наведіть приклади мешканців водного середовища.

3.    Наведіть приклади відомих вам пристосувань рослин до життя у водному середови щі.

4.    Як тварини пристосувалися до життя у водному середовищі?

5.    На прикладі кількох рослин і тварин своєї місцевості дослідіть та запишіть у робочому зошиті іх пристосування до життя у водному середовищі. Це завдання можете виконати, обравши для спостереження мешканців акваріума.

Ґрунтове середовище життя організмів

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    називати особливості ґрунтового середовища життя організмів:

•    наводити приклади мешканців ґрунтового середовища життя:

•    наводити прикладні пристосувань організмів до життя у ґрунтовому середовищі.

Особливосггі ґрунтового середовища. Хоча ґрунт — пухкий верхній шар земної поверхні, проте ґрунтове середовище більш щільне, ніж назем-но-повітряне і водне. Тут не побіжиш, не полетиш, не попливеш, у ньому практично відсутнє сонячне світло та значно менше кисню, ніж у наземно-повітряному середовищі.

До основних чинників, що роблять ґрунт середовищем життя багатьох організмів, належать: вологість, температура, повітря, що заповнює порожнини між грудочками ґрунту, наявність органічних і неорганічних речовин.

Організми пристосувалися до руху і життя в такому середовищі.

Мешканці ґрунту. Це тільки наперший погляд здається, що в ґрунтовому середовищі мало організмів. Насправді жїх не менше, ніж в інших середовищах. Тут живе величезна кількість бактерій (завдяки їм відбуваються процеси гниття), одноклітинних організмів, червів, комах та їх личинок. Прикладами найбільших за розмірами тварин ґрунтового середовища в Україні є сліпак і кріт. Сліпак — травоХц-на тварина, що може досягати розмірів 20-36 см. Кріт — хижак, живиться здебільшого личинками комах та дощовими черв'яками. Розміри його тіла вдвічі менпіі, ніж у сліпака.

Мешканці ґрунтового середовища розпушують ґрунт, роблять його проникним для вологи і повітря. Першість у цій справі, як ви вже дізналися з попередньої теми, належить дощовим черв'якам. Вони розпушують, удобрюють ґрунт та поліпшують надходження у нього повітря і води.

у ґрунті розташовані корені рослин, грибниці грибів. Бактерії перетворюють відмерлі рештки організмів у гумус, або перегній. Цим вони підвищують родючість ґрунту.

Пристосування організмів до жття у ґрунті.

Бактерії та одноклітинні організми настільки малі, що проміжків між грудочками ґрунту, ґрунтових щілин їм цілком достатньо для переміщення. Видовжене гнучке тіло дощового черв'яка і личинки травневого хруща (мал. 161, й) дозволяє їм просуватися між частинками ґрунту. Деяким іншим мешканцям ґрунту допомагають рухатися щетинки, кігтики, волоски, що е на їхньому тілі. Для того, щоб переміщуватись у ґрунті, кроти і сліпаки (мал. 161, б, риють підземні ходи. У крота для цього передні кінцівки плоскі з міцними кігтями, вивернуті назовні подібно до двох лопат. Ними тварина вправно відкидає ґрунт у сторони і за добу може прокласти хід завдовжки ЗО і більше метрів. Тіло його овальне, шерсть і шия короткі, голова конусоподібна, вух майже не помітно, очі крихітні, тому зір поганий. Сліпак риє ґрунт за допомогою передніх широких зубів. Це нагадує роботу ковша екскаватора.

Як ви зрозуміли на прикладі крота, зір у мешканців ґрунтового середовища поганий, а в багатьох зовсім відсутній, наприклад у сліпака і дощового черв'яка. Орієнтуватись їм допомагають органи нюху і дотику.

Для мешканців ґрунту важливі і вологість, і температура ґрунту. Організми ґрунтового середовища пристосувалися до їх змін. Наприклад, у спеку дощові черв'яки заглиблюються у ґрунт на 1-1,бм, де більше вологи і нижча температура.

Перезволоження та пересихання ґрунту е однаково згубним і для рослин, і для тварин. Однак людина може позитивно вплинути на ґрунтове середовище, якщо буде підживлювати і зрошувати посіви чи насадження, знищувати бур'яни і шкідників, осушувати надто зволожений ґрунт (мал. 162).

Вивчаючи склад і властивості ґрунту, ми зазначали таку його важливу для рослин властивість, як родючість. Вона підтримується завдяки дощовим черв'якам і бактеріям, які розкладають відмерлі рештки організмів.

Станьте дослідниками природи

Зверніть увагу на назву дощових черв'яків. Напевно, іх недаремно так назвали. Після теплого нічного дощу придивіться до відкритої' ділянки грунту. На ній ви побачите численні нірки і горбики землі — результат життєдіяльності дощових черв'яків. Може так статися, що бачитимете і са-михчерв'яків. Серед учених немає одностайної'думки про те, чому ці тварини підчас дощу доволі швидко переміщуються близько до поверхні грунту та опиняються на поверхні. А що думаєте з цього приводу ви?

Полічіть нірки та горбики на одному квадратному метрі ділянки, щоб знати, скільки черв'яків «потрудилися, на ній.

Скарбничка знань

Ґрунт як середовище життя давно і плідно досліджують учені. У нашій державі з цією метою в Харкові створено Інститут ґрунтознавства та агрохімії, якому присвоєно ім'я видатного вченого, академіка Олексія Никаноровича Со-коловського (1884-1959). Він народився і здобув вищу освіту в Україні. Понад 10 років його наукової діяльності пов'язано з Україною. Учений здійснював наукові дослідження ґрунтів, керував лабораторією ґрунтознавства, був директором Інституту, який нині носить його ім'я.

Перевірка знань

1.    Яке середовище називають ґрунтовим та які його особливості?

2.    Назвіть приклади відомих вам мешканців ґрунтового середовища.

3.    Які пристосування до життя у ґрунтовому середовищі мають кроти, дощові черв'яки і сліпаки ?

4.    У чому полягає вплив людини як чинника живої природи на організми ґрунтового середовища?

5.    Восени у ґрунті води більше, ніж улітку. Тоді чому рослини поглинають її менше і розвиваються повільніше, ніж весною?

6.    Опишіть результати спостережень, проведених вами за завданням рубрики «Станьте дослі/іниками природи,.

Категорія: Природознавство

Автор: admin от 12-10-2013, 14:12, посмотрело: 83179