НАРОДНА ОСВІТАХристиянська церква в ранньому Середньовіччі

Автор: asia2016 от 16-02-2017, 04:13, переглянуло: 5105

Пригадайте, як склалися відносини світської впади із церквою.

1. Християнська церква на світанку Середньовіччя. Упродовж майже двох останніх століть існування Римської імперії християнство було її державною релігією. Проте як світова релігія воно сформувалося в Середні віки, і тоді ж посилилась його організація - церква.

Категорія: Всесвітня Історія

 


Середньовічний світ Західної Європи. Середньовічне суспільство

Автор: asia2016 от 16-02-2017, 04:11, переглянуло: 1876

Утворіть з означених власних імен та термінів логічні пари: Хлодвіг, Теодоріх, Карл Мартелл, Остготське королівство, Молот, «Салічна правда».

1. Спілкування людини з природою та рух населення. Що віддаленіша від нас епоха, то міцніша залежність людини від природного середовища. У Середні віки воно визначало, чим займалися і де розселялися люди, які вони мали політичні інтереси, житло, транспорт, одяг, їжу тощо.

Категорія: Всесвітня Історія

 


Вплив перших середньовічних імперій на Європейську історію. Практичне заняття

Автор: asia2016 от 16-02-2017, 04:10, переглянуло: 1655

Утворіть з означених імен та термінів логічні пари: Карл Великий, Омар, Юстиніан, емір, василевс, Верденський договір.

Завдання школярам

Прочитайте текст параграфа. Пригадайте вивчений матеріал - становлення, історичний розвиток, особливості кожної окремої імперії.

Категорія: Всесвітня Історія

 


Арабський Халіфат

Автор: asia2016 от 16-02-2017, 04:07, переглянуло: 1927

Пригадайте, які світові релігії ви знаєте. Яку віру сповідували жителі Західної Європи, а яку - Київської Русі?

1. Аравія та її населення. У той час, коли після загибелі Римської імперії Європа потерпала від глибоких потрясінь, не менш важливі зміни відбувалися і на Сході. Тут, у населеній арабами Аравії, за декілька десятиліть утворилася єдина міцна держава.

Категорія: Всесвітня Історія

 


Тисячоліття Візантії

Автор: asia2016 от 16-02-2017, 04:05, переглянуло: 2216

Пригадайте, який шлях і чому мав назву «із варяг у греки».

1. Утворення Візантійської імперії. У 330 р. римський правитель Константин Великий - перший імператор-християнин - заснував на березі Босфору, на місці давньогрецької колонії Візантій, нову східну столицю своєї держави. Її назвали Новим Римом, а згодом - Константинополем (з грец. - місто Константина).

Категорія: Всесвітня Історія

 


Франки: від держави Хлодвіга до імперії Карла Великого

Автор: asia2016 от 16-02-2017, 04:03, переглянуло: 3441

Утворіть логічні пари: Аттіла, остготи, Теодоріх, гуни, Західна Римська імперія, Ромул Августул, германці, конунги

1. Франкська держава. Хлодвіг. Майже всі ці германські королівства загинули під ударами завойовників. Виключенням стало Франкське королівство, яке із часом перетворилося на імперію та проіснувало понад 400 р.

Категорія: Всесвітня Історія

 


Перші середньовічні держави. Народження середньовічної Європи

Автор: asia2016 от 16-02-2017, 04:00, переглянуло: 2109

Пригадайте, які племена, що жили на теренах України в найдавнішу епоху, брали участь у Великому переселенні народів.

1. Велике переселення народів. На північ від Альп проживали численні варварські племена германців, кельтів, слов’ян. їхні мови належать до однієї, індоєвропейської, мовної сім’ї. 

Категорія: Всесвітня Історія

 


Вступ у добу Середньовіччя

Автор: asia2016 от 16-02-2017, 03:58, переглянуло: 2031

1. Спадщина Стародавнього світу

2. Три періоди Середньовіччя

3. Різні образи Середньовіччя

4. Досягнення Середньовіччя

5. Звідки ми черпаємо знання про Середні віки

Категорія: Всесвітня Історія

 


Узагальнення до курсу "Середні віки в історії людства"

Автор: asia2016 от 16-02-2017, 03:53, переглянуло: 1014

Середньовіччям називають період між Стародавніми часами й Новим часом. Хронологічно цей період обмежують V та XV ст. Середні віки поділяють на: раннє Середньовіччя (У-Х ст.); високе (розвинуте) Середньовіччя (XI—XIII ст.); пізнє Середньовіччя (ХІУ-ХУ ст.).

Категорія: Всесвітня Історія

 


Османська імперія

Автор: asia2016 от 16-02-2017, 03:51, переглянуло: 2309

1. Перші турецькі держави

Велике переселення народів, започатковане гунами, змінило склад населення Середньої Азії. На її теренах з’явилися тюркомовні племена огузів, карлуків, кімаків та інші.

Категорія: Всесвітня Історія