НАРОДНА ОСВІТАВплив перших середньовічних імперій на Європейську історію. Практичне заняття

Автор: asia2016 от 16-02-2017, 04:10, переглянуло: 1462

Утворіть з означених імен та термінів логічні пари: Карл Великий, Омар, Юстиніан, емір, василевс, Верденський договір.

Завдання школярам

Прочитайте текст параграфа. Пригадайте вивчений матеріал - становлення, історичний розвиток, особливості кожної окремої імперії.

Категорія: Всесвітня Історія

 


Арабський Халіфат

Автор: asia2016 от 16-02-2017, 04:07, переглянуло: 1645

Пригадайте, які світові релігії ви знаєте. Яку віру сповідували жителі Західної Європи, а яку - Київської Русі?

1. Аравія та її населення. У той час, коли після загибелі Римської імперії Європа потерпала від глибоких потрясінь, не менш важливі зміни відбувалися і на Сході. Тут, у населеній арабами Аравії, за декілька десятиліть утворилася єдина міцна держава.

Категорія: Всесвітня Історія

 


Тисячоліття Візантії

Автор: asia2016 от 16-02-2017, 04:05, переглянуло: 1832

Пригадайте, який шлях і чому мав назву «із варяг у греки».

1. Утворення Візантійської імперії. У 330 р. римський правитель Константин Великий - перший імператор-християнин - заснував на березі Босфору, на місці давньогрецької колонії Візантій, нову східну столицю своєї держави. Її назвали Новим Римом, а згодом - Константинополем (з грец. - місто Константина).

Категорія: Всесвітня Історія

 


Франки: від держави Хлодвіга до імперії Карла Великого

Автор: asia2016 от 16-02-2017, 04:03, переглянуло: 3108

Утворіть логічні пари: Аттіла, остготи, Теодоріх, гуни, Західна Римська імперія, Ромул Августул, германці, конунги

1. Франкська держава. Хлодвіг. Майже всі ці германські королівства загинули під ударами завойовників. Виключенням стало Франкське королівство, яке із часом перетворилося на імперію та проіснувало понад 400 р.

Категорія: Всесвітня Історія

 


Перші середньовічні держави. Народження середньовічної Європи

Автор: asia2016 от 16-02-2017, 04:00, переглянуло: 1901

Пригадайте, які племена, що жили на теренах України в найдавнішу епоху, брали участь у Великому переселенні народів.

1. Велике переселення народів. На північ від Альп проживали численні варварські племена германців, кельтів, слов’ян. їхні мови належать до однієї, індоєвропейської, мовної сім’ї. 

Категорія: Всесвітня Історія

 


Вступ у добу Середньовіччя

Автор: asia2016 от 16-02-2017, 03:58, переглянуло: 1827

1. Спадщина Стародавнього світу

2. Три періоди Середньовіччя

3. Різні образи Середньовіччя

4. Досягнення Середньовіччя

5. Звідки ми черпаємо знання про Середні віки

Категорія: Всесвітня Історія

 


Узагальнення до курсу "Середні віки в історії людства"

Автор: asia2016 от 16-02-2017, 03:53, переглянуло: 887

Середньовіччям називають період між Стародавніми часами й Новим часом. Хронологічно цей період обмежують V та XV ст. Середні віки поділяють на: раннє Середньовіччя (У-Х ст.); високе (розвинуте) Середньовіччя (XI—XIII ст.); пізнє Середньовіччя (ХІУ-ХУ ст.).

Категорія: Всесвітня Історія

 


Османська імперія

Автор: asia2016 от 16-02-2017, 03:51, переглянуло: 1939

1. Перші турецькі держави

Велике переселення народів, започатковане гунами, змінило склад населення Середньої Азії. На її теренах з’явилися тюркомовні племена огузів, карлуків, кімаків та інші.

Категорія: Всесвітня Історія

 


Китай

Автор: asia2016 от 16-02-2017, 03:49, переглянуло: 1394

1. Китайська імперія III—XII ст.

Вважається, що в Китаї феодальні відносини зародилися на кілька століть раніше, ніж у Європі. Дехто з учених взагалі приписує китайському суспільству феодальні риси з глибокої давнини. Отже, Середньовіччя в Китаї бере відлік від початку III ст.

Категорія: Всесвітня Історія

 


Індія

Автор: asia2016 от 16-02-2017, 03:47, переглянуло: 1426

1. Імперія Гуптів

З історії Стародавнього світу пригадайте, хто такий цар Ашока. Коли він правив? Завдяки чому посідає визначне місце в історії Індії?

На початку нашої ери на величезних просторах Індії проживало близько 50 млн чоловік. 

Категорія: Всесвітня Історія