НАРОДНА ОСВІТАЗадачі з фізики. Магнітне поле. Вектор магнітної індукції

Автор: admin от 31-03-2012, 22:00, переглянуло: 91161

12.1.0         Чи діє магнітне поле на нерухомий електрон?

12.2.0         Як має рухатися електрон у однорідному магнітному полі, щоб на нього не діяла сила Лоренца?

12.3.0         По проводу (див. рисунок) йде елекіричний струм. В якому напрямі повернеться магнітна стрілка, поміщена в точку А? У точку С?

Категорія: Фізика

 


Задачі з фізики. Робота та потужність струму. Закон Ома для повного кола

Автор: admin от 31-03-2012, 21:42, переглянуло: 86928

11.1.0   До батарейки підключено лампочку. Чи правильне тверд­ження: усередині батарейки струм іде від її додатного полюса до від’ємного?

11.2.0   У замкнутому колі сторонні сили виконали роботу 5 Дж. Яку роботу виконали за цей час кулонівські сили?

11.3.0   ЕРС батарейки кишенькового ліхтарика дорівнює 4,5 В. Чому ж у цьому ліхтарику використовують лампочку, розраховану на напругу 3,5 В?

11.4.   У замкнутому колі сила струму дорівнює 1 А. Яку роботу виконують у колі сторонні сили за 10 с, якщо ЕРС джерела струму дорівнює 12 В?

11.5.   Акумулятор мотоцикла має ЕРС 6 В та внутрішній опір 0,5 Ом. До нього підключили реостат з опором 5,5 Ом. Знайдіть силу струму в реостаті та напругу на клемах акумулятора.

11.6.   Автомобільну лампу, на якій написано «12 В, 100 Вт», підключили до акумулятора з ЕРС 12 В і внутрішнім опором 0,06 Ом. Знайдіть силу струму та потужність струму в лампі.

11.7.   ЕРС батареї акумуляторів дорівнює 6 В, а внутрішній опір батареї 0,25 Ом. Знайдіть силу струму короткого замикання.

Категорія: Фізика

 


Задачі з фізики. Закон Ома для ділянки кола

Автор: admin от 31-03-2012, 21:27, переглянуло: 26853

 

10.1.    Як визначити, не розриваючи коло, чи йде по проводу струм?

10.2.   Який заряд проходить щосекунди через поперечний переріз про­воду, що живить лампу, якщо сила струму в лампі дорівіноє 1 А?

10.3.   При якій силі струму за 4 с через поперечний переріз провідника проходить заряд 32 Кл?

10.4.   Зарядка автомобільного акумулятора тривала 5 год. Який заряд пройшов по колу, якщо сила струму дорівнювала 10 А?

10.5.   Який напрям електричного струму електронного променя в кінескопі телевізора: до екрана або від нього?

 

Категорія: Фізика

 


Задачі з фізики. Конденсатори. Енергія електричного поля

Автор: admin от 31-03-2012, 21:14, переглянуло: 40089

9.1.0  Коли конденсатор підключили до джерела постійної напруги, одна з його обкладинок отримала зарад 20 нКл. Чому дорівнює: а) зарад конденсатора; б) сумарний заряд обох обкладинок?

9.2.0 Чи правильне твердження: під зарядом конденсатора розумі­ють суму зарядів його обкладинок?

9.3.0 У скільки разів зміниться ємність плоского конденсатора, якщо зменшити робочу площу пластин у 3 рази?

9.4.0  Відстань між пластинами плоского конденсатора зменшили в 2 рази. Як змінилася ємність конденсатора?

9.5.   Яка ємність конденсатора, заряд якого дорівнює 20 мКл при різниці потенціалів між обкладинками 2 кВ?

Категорія: Фізика

 


Задачі. Потенціал. Провідники та діелектрики в електричному полі

Автор: admin от 31-03-2012, 20:09, переглянуло: 20217

8.1.   Потенціальна енергія заряду 1 нКл у точці електричного поля дорівнює 5 мкДж. Чому дорівнює потенціал поля в цій точці?

8.2.   У точці поля з потенціалом 300 В заряджене тіло має потенціальну енергію -0,6 мкДж. Який заряд тіла?

8.3.   Яку роботу виконує поле при переміщенні заряду 2 нКл із точки з потенціалом 200 В у точку з потенціалом 50 В?

8.4.   Яку роботу виконує поле при переміщенні заряду 4 нКл із точки з потенціалом 20 В у точку з потенціалом 220 В?

8.5.   При переносі з точки А в точку В заряду 5 нКл електричне поле ви­конало роботу 10 мкДж. Яка різниця потенціалів між точками А і В?

8.6.   При переносі з точки А в точку В заряду 4 мкКл виконується ро­бота 40 мДж проти кулонівських сил. Яка різниця потенціалів між точками А і В?

8.7.   Заряд-20 нКл перемістили в однорідному електричному полі з напруженістю 10 кВ/м на 5 см у напрямі силової лінії. Яку роботу виконало поле? На скільки змінилася потенціальна енергія заряду?

Категорія: Фізика

 


Задачі. Закон кулона. Напруженість електричного поля. 9-10 клас

Автор: admin от 31-03-2012, 19:40, переглянуло: 67689

7.1.0 Доторкнувшись додатно зарядженою скляною паличкою до сталевої кульки, ми передаємо їй додатний заряд. Які елементарні частки і куди при цьому переміщаються?

7.2.    Якщо піднести на нитці заряджену станіолеву гільзу до неза- рдцженої, то вони спочатку притягнуться одна до одної, а після дотику будуть відштовхуватися. Поясніть явище.

7.3.   Як зарядити дві металеві кульки однаковими за модулем, але різними за знаком зарядами?

7.4.    З якою силою взаємодіють два точкові заряди 2 нКл і 4 нКл, що знаходяться на відстані 3 см?

7.5.   Два однакові заряди"1, розташовані на відстані 9 см, відштовху­ються із силами 1 мН. Які модулі зарядів?

Категорія: Фізика

 


Задачі. Теплообмін і фазові перетворення. Насичена пара, вологість повітря

Автор: admin от 28-03-2012, 16:42, переглянуло: 41368

6.1.0      Якщо дути на гарячий чай, він швидше остигне. Чому?

6.2.0    Температура повітря в жаркий літній день помітно вище, ніж температура води в ріці. Чому ж вам холодно, коли ви виходите з води після купання?

6.3.0Чому в вологому повітрі спеку переносити важче, ніж у сухому?

6.4.0    Обидва термометри психрометра показують однакову темпе­ратуру. Яка відносна вологість повітря?

6.5.    Парціальний тиск водяної пари в повітрі при температурі 20 °С дорівнює 1,4 кПа. Яка відносна вологість повітря?

Категорія: Фізика

 


Задачі на тему Властивості твердих тіл і рідин. Задачі з фізики 10 клас

Автор: admin от 27-03-2012, 13:40, переглянуло: 17600

5.1.0    Олово легко розплавити. Чому ж не можна видувати з нього вироби, як це роблять зі скла?

5.2.0         Колби деяких ламп роблять із прозорого сапфіра (А1203). Чому їх не видувають, як скляні вироби, а вирощують з розплаву?

5.3.0         Які види деформацій виникають у стіні будинку, плиті міжпо­верхового перекриття, тросі ліфта, сидінні стільця?

5.4.0         Яку деформацію зазнає стержень закритої дверної клямки, коли двері намагаються відчинити?

5.5.   Під дією якої сили, напрямленої уздовж осі стержня, у ньому вини­кає напруга 150 МПа? Діаметр стержня дорівнює 0,4 см.

5.6.   До мідного дроту з площею поперечного перерізу 0,5 мм2 підві­шений вантаж масою 5 кг. Знайдіть механічну напругу в дроті і його відносне видовження.

Категорія: Фізика

 


Задачі на тему Закони термодинаміки. Теплові двигуни

Автор: admin от 23-03-2012, 19:43, переглянуло: 20962

 

4.1.   При якому процесі внутрішня енергія газу не змінюється?

4.2.     Яку роботу виконав газ при ізобарному збільшенні об’єму від 35 л до 50 л? Тиск газу дорівнює 200 кПа.

4.3.      Шматок м'якого дроту кілька разів зігнули і розігнули. В яку форму перейшла витрачена при цьому енергія?

4.4.     На скільки змінилася внутрішня енергія газу, якщо йому надали кількість теплоти 15 кДж і виконали над ним роботу 25 кДж?

4.5.     На скільки змінилася внутрішня енергія газу, що виконав роботу 50 кДж, одержавши кількість теплоти 85 кДж?

 

Категорія: Фізика

 


Задачі на тему зв'язок між температурою і середньою кінетичною енергією молекул. Фізика

Автор: admin от 23-03-2012, 19:34, переглянуло: 10082

3.1. Чому дорівнює тиск вуглекислого газу, якщо в балоні об’ємом V = 40 л міститься N = 5 ■ 1024 молекул, а середня квадратична швид­кість молекул Ї7 = 400 м/с?

3.2. Знайдіть середню квадратичну швидкість молекул кисню за нормальних умов.

3.3. При якій температурі середня квадратична швидкість атомів гелію дорівнює 1,3 км/с?

3.4. У скільки разів змінився б тиск у балоні, якби в результаті елект­ричного розряду кисень 02, що знаходився в балоні, перетворився на озон 03? Вважайте, що температура газу не змінилася.

Категорія: Фізика