НАРОДНА ОСВІТАСоціологічна уява

Автор: admin от 3-04-2012, 22:22, переглянуло: 8321

По-третє, необхідність виявляти соціальну обумовленість явищ потребує від соціолога особливих якостей мислення, яке можна назвати «соціологічною уявою». Концепція соціологіч­ної уяви була запропонована американським соціологом Чарльзом Райтом Міллсом (1916-1962). У своїй книзі, яку він так і назвав — «Соціологічна уява», — він писав, що «дослідник, який має соціологічну уяву, вміє зв'язати розвиток нафтової промисловості і сучасної поезії, прибутки родини та світовий бюджет». Р. Міллс пропонував розвивати соціологіч­ну уяву, виявляючи зв'язок та взаємний вплив людини і суспільства, біографії та іс­торії, особистості та світу.

Категорія: Правознавство

 


Соціологічний підхід

Автор: admin от 3-04-2012, 22:18, переглянуло: 1412

Вплив суспільства на життя людини ілюструють і дані, пов'язані з динамікою самогубств. На перший погляд, що може бути більш інтимним і особистим, ніж рішення покінчи­ти життя самогубством? Однак французький соціолог Еміль Дюркгейм (1858-1917) довів, що суспільство впливає і на цей, здається цілком приватний акт самознищення.

Категорія: Правознавство

 


Специфіка соціологічного підходу

Автор: admin от 3-04-2012, 22:13, переглянуло: 2422

Соціологія, як ми вже знаємо, — це система­тичне та наукове вивчення суспільства. Її основа — особлива точка зору, що називаєть­ся «соціологічний підхід». Найважливіший урок, який можна отримати, вивчаючи соціологію, полягає в тому, що наш повся­кденний вибір — те, як ми відпочиваємо, одружуємося, голо­суємо чи обираємо професію, — здебільшого пов'язаний із су­спільством, що нас оточує. Можна сказати, що суспільство спрямовує наші дії та життєвий вибір так само, як пора року впливає на вибір одягу. Наприклад, взимку людина може вдяг­ти шубу чи теплу куртку, але навряд чи вийде з дому у футбол­ці чи сарафані.

Категорія: Правознавство

 


Об'єкт і предмет соціології

Автор: admin от 3-04-2012, 22:11, переглянуло: 3668

Термін «соціологія» було вперше використано французь­ким науковцем Огюстом Контом (1798-1857). Він походить від латинського societal (суспільство) та грецького logos (на­ука, знання). Отже, у буквальному розумінні соціологія — це наука про суспільство. Але цього визначення недостатньо. Розпочинаючи вивчення тієї чи іншої науки, намагаючись зрозуміти її специфіку, насамперед потрібно визначити її об'єкт і предмет.

Категорія: Правознавство

 


Соціологія як наука про суспільство. Ключові поняття й терміни

Автор: admin от 3-04-2012, 22:08, переглянуло: 1710

Ключові поняття й терміни: соціальне, об'єкт соціології, предмет соціології, соціологічна уява, функції соціології, загальносоціологічна теорія, спеціальні соціологічні теорії, конкретно-соціологічні дослід­ження, теоретична соціологія, емпірична соціологія.

Категорія: Правознавство

 


Соціологія як наука про суспільство, вимоги щодо знань, навичок і вмінь студентів

Автор: admin от 3-04-2012, 22:04, переглянуло: 1332

 

Опанувавши матеріал, студенти зможуть:

* Характеризувати зміст соціології як науки і визначити її об'єкт, предмет і структуру.

* Показати місце і роль соціології у: формуванні знань про суспільство, прогнозуванні майбутнього, розробці шляхів вирішення соціальних проблем, прийнятті оптимальних управлінських рішень, формуванні світогляду людини.

 

Категорія: Правознавство

 


Приклад написання резюме

Автор: admin от 3-04-2012, 21:53, переглянуло: 18967

РЕЗЮМЕ

Гром Вікторія Олександрівна

Народилася 22 червня 1971 року в м.Томськ (Росія).

Заміжня, маю дочку 19 років.

Домашня адреса: вул. Грушевського16, кв. 125, м. Полтава, 314021.

Категорія: Правознавство

 


Територія і населення України напередодні 1917 року

Автор: admin от 3-04-2012, 21:17, переглянуло: 4507

У новітню добу історії Україна була розподілена поміж двома великими сусідніми імперіями - АвстроУгорською і Російською.

Категорія: Історія України

 


Задачі з фізики. Електричний струм у різних середовищах

Автор: admin от 31-03-2012, 22:52, переглянуло: 33657

14.1.   Сила струму в проводі дорівнює 1 А. Скільки електронів про­ходить через поперечний переріз проводу за 1 не?

14.2.   Чому дорівнює середня швидкість упорядкованого руху електро­нів у проводі з площею поперечного перерізу 3 мм2 при силі струму 5 А? Концентрація електронів провідності дорівнює 8 • 1028м"3.

14.3.   До якої температури треба остудити мідний провід, щоб його опір зменшився на 20%? Початкова температура дорівнює 0 °С.

14.4.   Коли дротову котушку перемістили з льоду, що тане, у відкриту посудину з киплячою водою, її опір збільшився на 30%. Чому до­рівнює температурний коефіцієнт опору металу, з якого вигото­влено дріт?

14.5.     Послідовно з електродвигуном іноді підключають напівпро­відниковий терморезистор. Чому в цьому випадку сила струму при включенні зростає повільніше?

14.6.   На рисунку показано вольт-амперні характеристики фоторезис- тора, що відповідають двом його різним станам. Яка з характе­ристик відповідає освітленому фоторезистору, а яка — затемне­ному? У скільки разів змінився опір фоторезистора при освітленні?

Категорія: Фізика

 


Задачі з фізики. Електромагнітна індукція

Автор: admin от 31-03-2012, 22:37, переглянуло: 41685

13.1.0         Як потрібно орієнтувати дротову рамку в однорідному маг­нітному полі, щоб магнітний потік через рамку дорівнював нулю? Був максимальним?

13.2.0         Магнітний потік через квадратну дротову рамку зі стороною 5 см, площина якої перпендикулярна до ліній індукції однорідного магнітного поля, дорівнює 0,1 мВб. Чому дорівнює модуль век­тора індукції магнітного поля?

13.3.   Лінії магнітної індукції однорідного магнітного поля утворюють кут 30° із вертикаллю. Модуль вектора магнітної індукції дорів­нює 0,2 Тл. Який магнітний потік пронизує горизонтальне дротове кільце радіусом 10 см?

Категорія: Фізика