Народна Освіта » Підручники, книги » Підручник Мистецтво 5 клас Л. Масол скачати, читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА

Підручник Мистецтво 5 клас Л. Масол скачати, читати онлайн

Музична і поетична інтонації

Співдружність музики, поетичного слова, танцювальних рухів, театральної дії існує здавна в народних обрядах. Пісня складається з віршів і мелодії. Отже, вона поєднує такі види мистецтва, як музика та поезія. Спільною для них стає звукова інтонація. Саме вона, як ви вже знаєте, належить до основних засобів виразності музичного мистецтва. У літературі, зокрема в поезії, інтонації також належить важлива роль: вона надає слову емоційного забарвлення. Співдружність музики і поезії відображена в античному мистецтві, навіть муза поезії зображалася граючою на лірі.

 

Прочитайте фрагменти віршів з різною інтонацією відповідно до поетичних образів. Спробуйте заспівати, імпровізуючи мелодії: рішучу, загострено ритмічну, відповідно до характеру впертого хлопчика, та лагідну, наспівну згідно із сонячним настроєм.

Навпакійко

Цей малий Сергійко — Хлопчик-навпакійко. Зранку і до ночі Каже він: «Не хочу!» Тетяна Лисенко

Дорожчої нема

Рано, рано сонце встало, Україну привітало, Побажало їй добра, Усміхнулось до Дніпра.

Олесь Лупій

У різних народів світу існують казки і про чарівну силу мистецтва, і про музичні інструменти, і про музикантів.

Уявіть, якщо б література зникла із царини музики. Не було б ні пісень, ні опер, ні мюзиклів. Адже літературні тексти є основою не лише cvto вокальних творів, а й музично-театральних вистав.

Пригадайте, які музичні твори, пов’язані з казками, ви слухали раніше.

Інструментальні твори композитори інколи також пишуть за літературними сюжетами, зокрема — казковими.

Поміркуйте, якутіл юеться казковий задум у творах «Петрик і вовк» Сергія Прокофьева, «Лисичка, Котик і Півник» Кирила Стеценка, «Лускун-чик» Петра Чайковського? Які види мистецтва взаємодіють?

У вокальних і хорових творах поетичний зміст передасться словами, а музичні засоби емоційно доповнюють образ, посилюючи вплив | на почуття людини. Відсутність слова в інструментальній музиці дещо обмежує її зображальні можливості. Тому виникла програмна музика. Це може бути просто назва п’єси, яка наштовхує на певний образ, або розгорнутий літературний сюжет. Наприклад, назва «Казки Віденського лісу» австрійського композитора Йоганна Штрауса передає загальний емоційний задум твору.

Йоганн Штраус.«Казки Віденського лісу».

Який танець звучить? Охарактеризуйте його музику, продовжіть ряд: чарівний, фантастичний, польотний, граційний...

Пригадайте, які ви слухали програмні інструментальні п’єси Петра Чай-ковського, Віктора Косенка, Едварда Гріга, Каміла Сен-Санса, Роберта Шумана. Поміркуйте, як назви творів допомагали краще відчути й зрозуміти музику.

По-іншому застосовує програмність російський композитор Микола Римський-Корсаков у симфонічній сюїті «Шехеразада». Форма сюїти надає можливість утілення в музиці конкретнішої програми згідно з казковими сюжетами. У чотирьох частинах твору композитор симфонічними засобами втілює розповіді й діалоги казкових героїв, морський пейзаж, сцену народного свята. Яскрава картинність цієї музики зумовила постановку однойменного балету. Отже, у сюїті поєднано літературну і картинну програмність.

МиколаРимський-Корсаков.Симфонічна сюїта «Шехеразада» (теми Ше-херазади й Шахріара, «Синдбад-мореплавець», «Багдадськесвято»).

Уявіть мальовничу картину, яка б у всій багатоманітності барв передавала настрої бурі на морі. Як музика відтворює відповідну атмосферу? Охарактеризуйте теми головних героїв — Шехеразади й Шахріяра. Зверніть увагу на тембровий колорит оркестрової музики.

ШЕХЕРАЗАДА

Музика і слова Мусліма Магомаєва

1.    Знов у танку зорепаду Прилітає у дивні сни

 

Чарівна Шехеразада і дарує казки свої. Ніби місяць світлий, ясний,

Мов промінчики вгорі,

Словом мудрим, загадковим Заворожиш до зорі.

2.    Ніжним поглядом вітає,

Блискочей, мов іскрить з-під вій.

Та шкода, що сон минає, —

Йде за обрій юних мрій.

3.    Втім, казковий світ покину І насправді я знайду Найвродливішу дівчину —

Східну квітку чарівну.

Музика взаємодіє не тільки з літературою, а й з образотворчим мистецтвом. Відомо, що музичні твори здатні викликати в нашій уяві певні візуальні образи. Особливо, якщо їх підказує конкретна назва або програма. І навпаки: вдивляючись у живописні картини із зображенням музикантів, ми можемо ніби почути, як «звучить» музика.

Отже, усі види мистецтва народжуються з єдиного джерела — життя. Навіть, придумуючи казкові сюжети й образи, митці так чи інакше відображають те, що оточує людину. Тому між видами мистецтва — літературою, музикою, живописом тощо — існують різноманітні зв’язки, які зумовлюють і взаємодіють, і синтез мистецтв.

^МИСТЕЦЬКА СКАРБНИЧКА

Сюїта — музичний твір, який складається з кількох самостійних частин, об’єднаних спільним художнім задумом.

1.    Які засоби виразності є спільними для літератури й музики?

2.    Що таке синтез мистецтв?

3.    Пригадайте і назвіть казкові сюжети, з якими створено музику.

4.    Заспівайте куплет пісні зі словами і без слів, наспівуючи тільки мелодію. Для чого потрібні слова? Поясніть їх роль і роль музики у пісенній творчості.

5.    Завершіть думку: «Програмна музика — це ...». Наведіть приклади різних програмних музичних творів (від простої назви до сюжетних і картинних образів).

6.    Уявіть, яка музика може виконуватися на картині. Придумайте невеличку казочку за її сюжетом.

Це стаття із підручника Л. Масол Мистецтво 5 клас

Автор: admin от 24-10-2013, 12:59, Переглядів: 18197