Народна Освіта » Последние публикации на сайте

НАРОДНА ОСВІТАШляхи удосконалення та інтенсифікації технологічних процесів

Автор: admin от 13-12-2011, 15:11, переглянуло: 4328

Кінцевою метою технології є розширення асортименту продукції, підвищення її якості та ефективності виробництва.

Категорія: Харчові технології

 


Показники, що характеризують техніко-економічну ефективність харчового виробництва

Автор: admin от 13-12-2011, 15:08, переглянуло: 2723

Основними показниками, що характеризують техніко-економічну ефективність харчового виробництва є:
• Собівартість продукції
• Прибуток
• Рентабельність
• Продуктивність праці
• Ефективність використання економічних фондів, праці, матеріальних ресурсів
• Рентабельність капітальних вкладів та ін.

Категорія: Харчові технології

 


Технологічна стадія, спосіб технології, технологічні схеми

Автор: admin от 13-12-2011, 15:07, переглянуло: 5108

Технологічна стадія – це сукупність всіх технологічних операцій , які забезпечують отримання проміжного продукту. У більшості харчових технологій виділяють три стадії:
• Підготовчу
• Основну
• Завершальну

Категорія: Харчові технології

 


Тема 1: Загальні поняття і відомості про технологію та розвиток харчових виробництв.

Автор: admin от 13-12-2011, 15:05, переглянуло: 4081

Основні технологічні поняття та терміни
Технологія як наука і практична діяльність має свої поняття, терміни та визначення.
Технологічній термінології надається неабияке значення. Вона повинна бути простою, зрозумілою, точною, загальноприйнятою і мати однозначне тлумачення.

Категорія: Харчові технології

 


Стан і розвиток харчової та м’ясо-молочної промисловості України в ринкових умовах господарювання

Автор: admin от 13-12-2011, 15:03, переглянуло: 2851

З точки зору міністерства аграрної політики України ситуацію на ринку м’яса можна вважати стабільною.
Дефіциту м’ясної сировини немає. В кожному регіоні представлений достатньо широкий асортимент м’яса і продуктів його переробки

Категорія: Харчові технології

 


Галузі харчової промисловості України

Автор: admin от 13-12-2011, 15:02, переглянуло: 2745

Харчова промисловість України складається з підприємств первинної переробки зерна, городини і садовини та підприємств наступної переробки сировини на харчові продукти на основі новітніх технологій

Категорія: Харчові технології

 


Зв’язки дисципліни з іншими дисциплінами навчального плану підготовки молодого спеціаліста за спеціальністю

Автор: admin от 13-12-2011, 14:58, переглянуло: 2564

Дисципліна «Вступ до спеціальності» тісно пов'язана з іншими дисциплінами навчального плану. Так, щоб мати загальні уявлення про склад та властивості харчових продуктів треба добре засвоїти загальну, неорганічну, органічну, фізичну та колоїдну хімії.

Категорія: Харчові технології

 


Вступ. Предмет, мета і завдання дисципліни Харчові технології

Автор: admin от 13-12-2011, 12:36, переглянуло: 4840

Дисципліна «Вступ до спеціальності» є однією із дисциплін , які формують спеціаліста харчової галузі.
Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів:

  • Із загальними поняттями про технологію та розвиток харчових виробників;
  • З основним асортиментом та сировиною харчових підприємств, їх складом, рівнем якості та безпеки для суспільства;
  • З поняттями раціонального та адекватного харчування

Категорія: Харчові технології

 

Назад Вперед