НАРОДНА ОСВІТАРедагування мультимедійних даних

Автор: admin от 19-12-2016, 20:22, переглянуло: 1227

Зверніть увагу на те, як змонтовано телепередачі: один сюжет замінюється іншим не раптово, а з якимось ефектом (наповзання, розчинення тощо), під час інтерв’ю в субтитрах вказують інформацію про людину, а починається передача із заставки.

Категорія: Інформатика

 


Основи обробки мультимедійних даних

Автор: admin от 19-12-2016, 20:21, переглянуло: 2020

«Життєвий цикл» будь-якого електронного документа складається з кількох фаз: спочатку його створюють, потім редагують, поширюють та переглядають. Створюють і редагують документи, як правило, за допомогою програм-редаїсторів, а переглядають або в тих самих редакторах, або в спеціальних переглядачах чи програвачах.

Категорія: Інформатика

 


Зберігання і відтворення мультимедійних даних

Автор: admin от 19-12-2016, 20:20, переглянуло: 2301

Щоб зафіксувати звуки довкола нас (голоси, музику, звуки природи тощо), застосовують техніку звукозапису. Загалом для цього потрібно мати:

1) мікрофон — пристрій, що перетворює акустичні коливання (рис. 4.2) па електричний сигнал, або звуковий синтезатор;

2) пристрій, що перетворює електричні коливання на послідовність цифр (ми розглядатимемо цифровий запис);

Категорія: Інформатика

 


Опрацювання об'єктів мультимедіа

Автор: admin от 19-12-2016, 20:19, переглянуло: 3186

Важко знайти поняття, яке б мало більше трактувань, аніж мультимедіа. Під цим терміном розуміють одночасне використання різних форм подання інформації, дані, що містять інформацію в різних формах (зазвичай у звуковій і візуальній), системи, що підтримують інтерактивне використання тексту, аудіо, відео й графіки, особливий вид комп’ютерної технології, сукупність комп’ютерних технологій і т. д.

Категорія: Інформатика

 


Верстка сторінок документа. Створення змісту і покажчика

Автор: admin от 19-12-2016, 20:18, переглянуло: 2941

Будь-який документ Word базується на певному шаблоні, в якому серед інших налаштувань задано формат сторінки — за умовчанням це А4 (297x210 мм).

Якщо у вікні програми включено відображення лінійок, ви побачите вертикальну і горизонтальну лінійки, що складаються з кількох шкал. Темні шкали визначають розміри полів сторінки, а білі — розміри ділянки тексту.

Категорія: Інформатика

 


Використання стилів і шаблонів документів

Автор: admin от 19-12-2016, 20:17, переглянуло: 5586

Вивчаючи засоби і методи форматування тексту, ви користувалися панеллю Форматування (Microsoft Word 2003) або групами Шрифт і Абзац на вкладці Основне (Microsoft Word 2007, 2010). Параметри форматування при цьому призначалися окремо для кожного абзацу та фрагмента тексту. Цей метод називається безпосереднім форматуванням.

Категорія: Інформатика

 


Символи, формули, графічні об'єкти в текстовому документі

Автор: admin от 19-12-2016, 20:15, переглянуло: 3369

Крім тексту, набраного з клавіатури, в документ Word молена вставити різноманітні символи, знаки і навіть формули.

Щоб вставити в текст символ, відсутній па клавіатурі, потрібно перейти на вкладку Вставлення і натиснути кнопку S2 символ - (Символ). Відкриється панель (рис. 3.16), на якій молена обрати символ за допомогою миші.

Категорія: Інформатика

 


Таблиці в текстових документах

Автор: admin от 19-12-2016, 20:14, переглянуло: 2852

Подання інформації у вигляді таблиці дас змоіу представити її наочно.

У програмі MS Word передбачено зручні засоби для створення таблиць.

Таблиця — це об’єкт текстового документа, що складається з клітинок, упорядкованих за стовпцями та рядками. Клітинки таблиці можуть містити текст, цифри, малюнки та інші таблиці.

Категорія: Інформатика

 


Списки в текстових документах

Автор: admin от 19-12-2016, 20:13, переглянуло: 9703

У документі, створеному в текстовому процесорі Microsoft Word, можна виділити такі текстові об’сісти: символ, слово, речення, абзац, рядок. Окрім того документ може містити автофігури, малюнки, таблиці, формули, діаграми, об’єкти WordArt, SmartArt та ін.

Категорія: Інформатика

 


Стиснення та архівування даних

Автор: admin от 19-12-2016, 20:13, переглянуло: 3687

Хоча місткість пристроїв зберігання постійно збільшується, питання ефективного використання дискового простору й досі залишається актуальним. Це пов’язано не лише із загальним збільшенням обсягів інформації у світі, а й зі зміною її структури — зростанням частіш графічної, відео- та аудіоіиформації, що зберігається у файлах великих обсягів. Обсяг файлів зменшують, стискаючи дані.

Категорія: Інформатика