§ 28. Елементи керування для введення даних

Автор: admin от 7-10-2016, 22:28, переглянуло: 1702

Для введення даних користувачем і виведення результатів роботи програми використовують компонент Edit (рис. 28.1), що являє собою однорядкове текстове поле.

Категорія: Інформатика

 


§ 27. Величини та їхні властивості

Автор: admin от 7-10-2016, 22:27, переглянуло: 1621

 

Комп’ютер як виконавець опрацьовує дані за певною програмою. Окремий інформаційний об’єкт, наприклад число, символ, називають величиною. З курсу фізики та математики ви вже знайомі з такими величинами, як швидкість руху, відстань та ін., знаєте, що вони бувають сталими і змінними. Величина, що характеризує стан деякого об’єкта, є базовим поняттям математичних і природничих наук. Усі дії в програмуванні виконуються з певними величинами.

Будь-яка величина, яку опрацьовує програма, займає певне місце в пам’яті комп’ютера. Значення величини — це дані, що зберігаються в цих комірках пам’яті.

1. Під час вивчення яких навчальних предметів ви зустрічалися з поняттям величини?

2. Наведіть приклади величин.

3. Які бувають величини?

4. Як комп’ютер опрацьовує величини?

У цьому розділі ви дізнаєтеся про алгоритми роботи з об'єктами, типи величин та алгоритми їх опрацювання.

Категорія: Інформатика

 


§ 26. Налагодження програмного коду

Автор: admin от 7-10-2016, 22:27, переглянуло: 1715

Компілятор створює виконуваний файл лише в тому випадку, коли текст не містить помилок. Більшість помилок, які виявляються під час компіляції програми, є синтаксичними. Це помилки в написанні або розміщенні ключових слів та інших елементів коду. При виявленні помилок курсор встановлюється біля першого оператора з помилкою.

Категорія: Інформатика

 


§ 25. Властивості і методи елементів керування

Автор: admin от 7-10-2016, 22:26, переглянуло: 1889

Етапи створення елемента керування

Як ви вже знаєте, елементи керування — це візуальні компоненти, кожен із яких має певний набір властивостей і методів. Елементи керування — це «будівельні блоки»: ви берете їх з Палітри компонентів і переносите на форму для створення графічного інтерфейсу користувача програми. Графічний інтерфейс дозволяє організувати діалог людини і комп’ютера.

Категорія: Інформатика

 


§ 24. Основні компоненти програми. Властивості форми

Автор: admin от 7-10-2016, 22:25, переглянуло: 1872

Вивчення середовища програмування Lazarus ви почали зі знайомства з формою. Як і будь-який об’єкт, форма має властивості. Властивостями форми є заголовок, висота, ширина, місце розташування, колір фону тощо. У середовищі програмування Lazarus для форми встановлені типові значення властивостей.

Категорія: Інформатика

 


§ 23. Запис програми

Автор: admin от 7-10-2016, 20:27, переглянуло: 1172

Складові мови програмування

Основними складовими будь-якої мови програмування є алфавіт, синтаксис і семантика.

Алфавіт мови програмування — це набір символів, які можуть використовуватися під час створення програм.

Категорія: Інформатика

 


§ 22. Створення найпростішого проекту. Поняття проекту

Автор: admin от 7-10-2016, 20:26, переглянуло: 2517

Для розв’язання конкретних задач користувача існує багато прикладних програм (застосунків). Прикладна програма, як правило, складається з багатьох файлів, кожен з яких має певне призначення. Набір файлів у певному середовищі програмування, необхідних для створення прикладної програми, називають проектом.

Категорія: Інформатика

 


§ 21. Знайомство із середовищем програмування

Автор: admin от 7-10-2016, 20:26, переглянуло: 2491

У 5-7 класах ви знайомились із алгоритмами і складали програми в навчальному програмному середовищі.

Алгоритм — це чітко визначена послідовність команд для розв’язування певної задачі. Алгоритми можна подавати словесним і графічним способами, а також у вигляді програми, записаної певною мовою програмування.

Мова програмування — це штучна мова, яка являє собою систему позначень і правил для запису алгоритмів у формі, придатній для їх виконання на комп’ютері.

Для зручної розробки програм існують спеціальні засоби створення — системи програмування.

1. Що таке програма?

2. Що таке програмування?

3. Що таке мова програмування?

4. З якими мовами програмування ви вже знайомі?

5. Що таке система програмування?

Опрацювавши цей розділ, ви навчитеся створювати програми з цікавим інтерфейсом, використовуючи широкі можливості середовища з візуальним конструктором інтерфейсу користувача.

Категорія: Інформатика

 


§ 20. Діаграми і графіки

Автор: admin от 7-10-2016, 20:25, переглянуло: 899

Діаграми

В Excel включені спеціальні засоби, названі діловою графікою, які дозволяють зобразити табличні дані в графічному вигляді.

В Excel існує велика кількість стандартних діаграм, серед яких виділяють три основні різновиди: кругову, стовпчасту, графік (рис. 20.1).

Категорія: Інформатика

 


§ 19. Розширені фільтри. Проміжні підсумки

Автор: admin от 7-10-2016, 20:25, переглянуло: 1260

Нехай потрібно отримати дані про успішність учнів, які мають оцінки більші від 9 балів з алгебри або інформатики. Застосування фільтрів з умовою (> 9) до стовпців Алгебра, Інформатика дозволить побачити лише рядок Петренко, тоді як заданим критеріям відповідають рядки:

Іванов, Петренко, Сидоров (рис. 19.1).

Категорія: Інформатика