НАРОДНА ОСВІТАПравління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого

Автор: admin от 18-01-2017, 14:24, переглянуло: 16710

Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь: яким був життєвий шлях Володимира Мономаха та чим він уславив себе; яку внутрішню і зовнішню політику здійснював Володимир Мономах, посідаючи великокнязівський престол; чому князя Мстислава Володимировича назвали Великим.

Категорія: Історія України

 


Київська держава (Русь-Україна) за правління Ярославичів

Автор: admin от 18-01-2017, 14:23, переглянуло: 4267

Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь: яким було становище держави за часів Ярославичів; чому точилася боротьба Ярославичів за київський престол; що таке князівські з’їзди та які рішення на них приймалися.

Категорія: Історія України

 


Культура Русі-України

Автор: admin от 18-01-2017, 14:23, переглянуло: 5119

У творі «Сказання про письмена» болгарського письменника Чорноризця Храбра, який жив на зламі IX—X ст., згадується, що до прийняття християнства слов’яни користувалися для письма власними «чертами і резами». Слов’янський просвітник Кирило Со-лунський повідомляв, що на початку 60-х рр. ІХ ст.

Категорія: Історія України

 


Суспільний і політичний устрій та господарське життя Русі

Автор: admin от 18-01-2017, 14:22, переглянуло: 4205

Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь: про політичний устрій Русі наприкінці X — у першій половині XI ст.; якими були особливості становища представників різних верств населення; про сутність феодальних відносин на Русі; про стан розвитку господарства і торгівлі; що таке «централізована монархія», «князівська рада», «домен», «уділ», «соціальна верства», «сюзерен», «гривна», «віче», «вотчина», «помістя».

Категорія: Історія України

 


Київська держава (Русь-Україна) за правління Ярослава Мудрого

Автор: admin от 18-01-2017, 14:22, переглянуло: 2504

Міжусобна боротьба між синами Володимира. Утвердження Ярослава в Києві. Незадовго до смерті Володимир призначив спадкоємцем великокнязівського престолу свого молодшого сина Бориса. Проте коли 1015 р. князь помер, владу в Києві захопив його пасинок Святополк Ярополкович, скориставшись відсутністю Бориса.

Категорія: Історія України

 


Київська держава (Русь-Україна) Володимира Великого

Автор: admin от 18-01-2017, 14:21, переглянуло: 4789

Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь: про внутрішню і зовнішню політику князя Володимира; про передумови й історичне значення запровадження християнства як державної релігії Русі; як відбувалося територіальне зростання Русі за князювання Володимира; про князя Володимира як особистість і державного діяча;

Категорія: Історія України

 


Суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі-України в IX—X ст.

Автор: admin от 18-01-2017, 14:21, переглянуло: 4385

Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь: про систему правління і склад населення Русі-України; яким було життя людей на селі; про особливості розвитку руських міст і міського життя; що таке «дружинна держава», «бояри», «старці», «гради».

Категорія: Історія України

 


Русь-Україна за князювання Ольги та Святослава

Автор: admin от 18-01-2017, 14:20, переглянуло: 5418

Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь: про діяльність княгині Ольги; про воєнні походи князя Святослава; про значення діяльності княгині Ольги і князя Святослава для розвитку Ру-сі-України; що таке «реформи», «Балканські походи».

Категорія: Історія України

 


Київська держава (Русь-Україна) за перших князів

Автор: admin от 18-01-2017, 14:19, переглянуло: 3260

Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь: про розвиток Київського князівства за князя Аскольда; про формування Русі-України за правління князів Олега та Ігоря; про походження назви «Русь»; що таке «печеніги», «полюддя».

Категорія: Історія України

 


Східні слов'яни у VI—IX ст.

Автор: admin от 18-01-2017, 14:19, переглянуло: 9590

Велике розселення слов'ян — розселення слов'янських племен із їхньої прабатьківщини, розташованої між Дніпром і Віслою, на сусідні землі в V—VII ст.

Категорія: Історія України