НАРОДНА ОСВІТАУрок 10. Суспільний і політичним устрій та господарське життя Київської держави наприкінці Х — у першій половині ХІ ст

Автор: admin от 18-01-2017, 19:33, переглянуло: 2698

Мета: визначити особливості суспільного життя політичного устрою й стану господарства русі у зазначений період пояснити зміст термінів і понять «централізована монархія», «князівська рада»...

Категорія: Історія України

 


Урок 9. Київська держава за правління князя Ярослава Мудрого

Автор: admin от 18-01-2017, 19:31, переглянуло: 2949

Мета: проаналізувати внутрішню і зовнішню політику князя Ярослава Мудрого пояснити зміст термінів і понять «міжусобна боротьба», «руська правда», «правові норми», «лавра», «митрополія»...

Категорія: Історія України

 


Урок 8. Київська держава за правління князя Володимира Великого

Автор: admin от 18-01-2017, 19:31, переглянуло: 2086

Мета: проаналізувати внутрішню і зовнішню політику князя Володимира визначи

ти передумови та історичне значення запровадження християнства як державної релігії пояснити зміст термінів і понять «червенські міста», «Устав земляний»...

Категорія: Історія України

 


Урок 7. Узагальнення і тематичний контроль за розділом «Виникнення та становлення Русі-України»

Автор: admin от 18-01-2017, 19:30, переглянуло: 4172

Мета: здійснити узагальнення й тематичний контроль знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми удосконалити наявні вміння й навички виховувати шанобливе ставлення до минулого України. узагальнення й оцінювання знань.

Категорія: Історія України

 


Урок 6. Практичне заняття «Князь Святослав та його походи»

Автор: admin от 18-01-2017, 19:29, переглянуло: 2993

Мета: скласти уявлення учнів про місце і значення діяльності князя Святослава

в розвитку Київської держави закріпити теоретичні знання учнів, набуті впродовж вивчення навчального матеріалу розвивати вміння виступати з повідомленнями або презентаціями перед класом сприяти формуванню толерантного ставлення до думок інших і вмінню шукати з ними порозуміння.

Категорія: Історія України

 


Урок 6. Суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі-України в ІХ—Х ст

Автор: admin от 18-01-2017, 19:28, переглянуло: 1527

Мета: пояснити, якою була система правління і склад населення Русі-України в цей період розповісти про особливості життя у селі та місті пояснити зміст термінів і понять «дружинна держава», «бояри», «старці», «челядини», «верв», «гради», «дитинець», «посад» розвивати аналітичні здібності учнів виховувати повагу до минулого нашої Батьківщини.

Категорія: Історія України

 


Урок 5. Русь-Україна за князювання Ольги та Святослава

Автор: admin от 18-01-2017, 19:28, переглянуло: 2410

Мета: ознайомити учнів із діяльністю правителів Русі-України Ольги та Святослава по

яснити зміст термінів і понять «реформи», «Балканські походи» розвивати вміння учнів систематизувати матеріал виховувати повагу до історичного минулого України.

Категорія: Історія України

 


Урок 4. Київська держава за перших князів

Автор: admin от 18-01-2017, 19:27, переглянуло: 1772

Мета: пояснити, як відбувався розвиток Київського князівства за князя Аскольда;

розповісти про розвиток Київської держави за правління олега та Ігоря пояснити зміст термінів і понять «рюриковичі», «Київська держава (русь-Україна)»...

Категорія: Історія України

 


Урок 3. Східні слов'яни у VI—IX ст.

Автор: admin от 18-01-2017, 19:26, переглянуло: 3247

Мета: розповісти про те, як відбувалося розселення слов'ян унаслідок Великого

переселення народів пояснити, як відбувалося розселення східних, західних і південних слов'ян, а також східнослов'янських племен — предків українців визначити особливості етнічних і державотворчих процесів у східних слов'ян пояснити зміст термінів і понять «Велике розселення слов'ян»

Категорія: Історія України

 


Урок 2. Вступ. Історія України в Середні віки. Періодизація. Джерела з історії України.

Автор: admin от 18-01-2017, 19:26, переглянуло: 3503

Мета: дати учням початкове уявлення про середньовічну історію України і джере

ла її вивчення ознайомити з тим, як необхідно працювати з підручником на уроках і вдома пояснити зміст термінів і понять «історія», «історичний факт»

Категорія: Історія України