НАРОДНА ОСВІТАУрок 10. Природні комплекси материків та океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність

Автор: admin от 29-01-2017, 12:14, переглянуло: 7181

Мета: сформувати уявлення учнів про поняття «географічна оболонка», «природний комплекс», «природна зона», «азональні та зональні природні комплекси», ознайомити із закономірностями зміни природних комплексів на рівнинах і в горах, розповісти про рослинний і тваринний світ природних зон; розвивати образне і логічне мислення, зв'язне мовлення, пам'ять...

Категорія: Географія

 


Урок 9. Кліматичні пояси і типи клімату Землі

Автор: admin от 29-01-2017, 12:14, переглянуло: 10904

Мета: ознайомити з поняттями «кліматичний пояс», «основний та перехідний кліматичні пояси», «тип клімату», «кліматична область», засвоїти закономірності простягання кліматичних поясів планети, узагальнити відомості щодо особливостей кліматичних поясів планети (тиск, переважаючі температури і повітряні маси...

Категорія: Географія

 


Урок 8. Водні маси, їх властивості. Закономірності розподілу океанічних течій у світовому океані

Автор: admin от 29-01-2017, 12:13, переглянуло: 7935

Мета: сформувати уявлення учнів про те, що таке водна маса, ознайомити з різноманіттям

водних мас залежно від широт, у яких вони формуються, узагальнити відомості про закономірності розподілу океанічних течій у Світовому океані; розвивати образне і логічне мислення, зв'язне мовлення, пам'ять, увагу, вміння висловлювати думки; виховувати допитливість і тактовність.

Категорія: Географія

 


Урок 7. Повітряні маси, їх властивості, переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас

Автор: admin от 29-01-2017, 12:12, переглянуло: 7741

Мета: розглянути поняття «повітряна маса», ознайомити з їхніми властивостями, узагальнити відомості з їх переміщення, ознайомити із загальною циркуляцією повітряних мас як одним із кліматотвірних чинників, дати визначення понять «постійні і сезонні вітри», описати механізм утворення та циркуляції пасатів...

Категорія: Географія

 


Урок 6. Кліматотвірні чинники. Закономірності зміни температури повітря

Автор: admin от 29-01-2017, 12:11, переглянуло: 3690

Мета: скласти уявлення учнів про вплив основних кліматотвірних чинників на формування клімату планети, ознайомити з проявом кліматотвірних чинників у різних куточках планети, розглянути та засвоїти закономірності зміни температури повітря, її залежність від кута падіння сонячних променів та характеру підстильної поверхні;

Категорія: Географія

 


Урок 5. Платформи і пояси складчастості

Автор: admin от 29-01-2017, 12:11, переглянуло: 14570

Мета: ознайомити учнів із будовою та особливостями розташування основних тектонічних структур, пояснити зміст понять «платформа», «складчастий пояс», «щит», «плита»...

Категорія: Географія

 


Урок 4. Геологічні ери та епохи горотворення. Походження материків та океанічних западин

Автор: admin от 29-01-2017, 12:10, переглянуло: 13092

Мета: сформувати уявлення учнів про походження материків та океанічних западин унаслідок руху літосферних плит, нагадати особливості гіпотези дрейфу материків Вегенера та теорії тектоніки літосферних плит, ознайомитися з геологічними ерами та епохами горотворення в історії розвитку Землі;

Категорія: Географія

 


Урок 3. Форма і рухи Землі

Автор: admin от 29-01-2017, 11:33, переглянуло: 5029

Мета: сформувати уявлення учнів про форму Землі, географічні наслідки її руху навколо своєї осі та навколо Сонця, ознайомити зі співвідношенням суходолу та океану в різних півкулях планети, розповісти про положення Сонця щодо головних ліній градусної сітки Землі у дні зимового та літнього сонцестояння, весняного й осіннього рівнодення, пояси освітлення Землі;

Категорія: Географія

 


Урок 2. Карти материків та океанів, їх класифікація.

Автор: admin от 29-01-2017, 11:32, переглянуло: 5646

Мета: сформувати уявлення учнів про класифікацію карт за масштабом, охопленням тери

торії, змістом, призначенням; навчити учнів класифікувати карти атласу за масштабом, охопленням території, змістом, призначенням; розвивати образне і логічне мислення, зв'язне мовлення, пам'ять, увагу, вміння висловлювати думки; виховувати доброзичливість та уважність.

Категорія: Географія

 


Урок 1. Що вивчає географія материків та океанів

Автор: admin от 29-01-2017, 11:31, переглянуло: 3129

Мета: сформувати уявлення учнів про те, що вивчає географія материків і океанів, які джерела географічних знань та методи географічних досліджень вона використовує, сформувати навички роботи з різноманітними географічними джерелами інформації; розвивати образне і логічне мислення, зв'язне мовлення, пам'ять, увагу, вміння висловлювати думки; виховувати доброзичливість та уважність.

Категорія: Географія