НАРОДНА ОСВІТАУрок 16. Води суходолу Африки

Автор: admin от 29-01-2017, 12:18, переглянуло: 1359

Мета: сформувати уявлення учнів про основні гідрологічні характеристики річок Африки (місце витоку, площу річкового басейну, напрямок течії, куди впадає, характер річкової долини, основні притоки, водний режим, тип живлення), розповісти про класифікацію озер материка за походженням озерної улоговини...

Категорія: Географія

 


Урок 15. Кліматичні пояси і типи клімату Африки

Автор: admin от 29-01-2017, 12:18, переглянуло: 3559

Мета: сформувати уявлення учнів про кліматичні пояси, кліматичні області та притаманні їм типи клімату континенту; розвивати образне і логічне мислення, зв'язне мовлення, пам'ять, увагу, вміння висловлювати думки; виховувати самостійність і відповідальність.

Категорія: Географія

 


Урок 14. Загальні риси клімату Африки

Автор: admin от 29-01-2017, 12:17, переглянуло: 1632

Мета: сформувати уявлення учнів про кліматичні характеристики материка та особливості й закономірності впливу основних кліматотвірних чинників на клімат континенту; розвивати образне і логічне мислення, зв'язне мовлення, пам'ять, увагу, вміння висловлювати думки; виховувати самостійність та комунікабельність.

Категорія: Географія

 


Урок 13. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини Африки

Автор: admin от 29-01-2017, 12:16, переглянуло: 4599

Мета: сформувати уявлення учнів про тектонічну будову, рельєф Африки, пояснити закономірності розміщення родовищ корисних копалин на материку; розвивати образне і логічне мислення, зв'язне мовлення, пам'ять, увагу, вміння висловлювати думки; виховувати самостійність і відповідальність.

Категорія: Географія

 


Урок 12. Географічне положення, дослідження та освоєння Африки

Автор: admin от 29-01-2017, 12:16, переглянуло: 2341

Мета: сформувати уявлення учнів про особливості географічного положення материка, визначити координати крайніх точок, ознайомити з історією дослідження та освоєння Африки; розвивати образне і логічне мислення, зв'язне мовлення, пам'ять, увагу, вміння висловлювати думки; виховувати комунікабельність та відповідальність. Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Категорія: Географія

 


Урок 11. Узагальнення знань за темами «Вступ», «Форма і рухи землі», «материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки»

Автор: admin от 29-01-2017, 12:15, переглянуло: 1885

Мета: узагальнити, систематизувати й перевірити знання про добовий і орбітальний рухи планети, теорію тектоніки літосферних плит, гіпотези дрейфу материків і океанів, закономірності формування кліматів Землі, природних комплексів планети, закономірності будови земної кори та розподілу тектонічних структур, форм рельєфу та родовищ корисних копалин.

Категорія: Географія

 


Урок 10. Природні комплекси материків та океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність

Автор: admin от 29-01-2017, 12:14, переглянуло: 4881

Мета: сформувати уявлення учнів про поняття «географічна оболонка», «природний комплекс», «природна зона», «азональні та зональні природні комплекси», ознайомити із закономірностями зміни природних комплексів на рівнинах і в горах, розповісти про рослинний і тваринний світ природних зон; розвивати образне і логічне мислення, зв'язне мовлення, пам'ять...

Категорія: Географія

 


Урок 9. Кліматичні пояси і типи клімату Землі

Автор: admin от 29-01-2017, 12:14, переглянуло: 6495

Мета: ознайомити з поняттями «кліматичний пояс», «основний та перехідний кліматичні пояси», «тип клімату», «кліматична область», засвоїти закономірності простягання кліматичних поясів планети, узагальнити відомості щодо особливостей кліматичних поясів планети (тиск, переважаючі температури і повітряні маси...

Категорія: Географія

 


Урок 8. Водні маси, їх властивості. Закономірності розподілу океанічних течій у світовому океані

Автор: admin от 29-01-2017, 12:13, переглянуло: 4647

Мета: сформувати уявлення учнів про те, що таке водна маса, ознайомити з різноманіттям

водних мас залежно від широт, у яких вони формуються, узагальнити відомості про закономірності розподілу океанічних течій у Світовому океані; розвивати образне і логічне мислення, зв'язне мовлення, пам'ять, увагу, вміння висловлювати думки; виховувати допитливість і тактовність.

Категорія: Географія

 


Урок 7. Повітряні маси, їх властивості, переміщення. Загальна циркуляція повітряних мас

Автор: admin от 29-01-2017, 12:12, переглянуло: 4481

Мета: розглянути поняття «повітряна маса», ознайомити з їхніми властивостями, узагальнити відомості з їх переміщення, ознайомити із загальною циркуляцією повітряних мас як одним із кліматотвірних чинників, дати визначення понять «постійні і сезонні вітри», описати механізм утворення та циркуляції пасатів...

Категорія: Географія