НАРОДНА ОСВІТА§ 10. Конвекція

Автор: evg от 11-08-2016, 14:42, переглянуло: 779

Тут ти дізнаєшся, що теплота може передаватися шляхом конвекції - при-роднього переміщення шарів рідини і га рячої води чи газу; що такий спосіб передачі теплоти застосовується в побуті і промислових установках.

Повітря, вода і інші речовини в рідкому чи газоподібному стані погано проводять тепло. Але повітря в кімнаті швидко прогрівається, коли з’являється яке-небудь теплове джерело - радіатор, піч, камін тощо.

Категорія: Фізика

 


§ 10. Кількість теплоти. Одиниці кількості теплоти

Автор: evg от 11-08-2016, 15:02, переглянуло: 4711

Спочатку треба дослідити, від яких фізичних величин залежить зміна внутрішньої енергії тіла під час теплообміну. Потім узагальнити результати цих досліджень з метою отримання математичної формули для обчислення шуканої величини.

На початку шукану величину, як завжди, треба означити і позначити, адже результатом досліджень має бути фізична формула, яка складається з позначень фізичних величин, пов’язаних певними математичними діями.

Категорія: Фізика

 


§ 10. Джерела електричного струму

Автор: evg от 7-08-2016, 20:50, переглянуло: 2716

Електричне освітлення, робота станків, електропотягів потребує тривалого існування електричного струму, який надходить до різних споживачів. Для створення і тривалого підтримування струму в провідниках використовують джерела електричного струму. У них відбувається розділення електричних зарядів і нагромадження їх на полюсах: на одному позитивних — позначається знаком “+”, на іншому негативних — позначається “—”.

Категорія: Фізика

 


§ 10. Визначення питомої теплоємності речовини Лабораторна робота №2

Автор: evg от 7-08-2016, 13:57, переглянуло: 2597

Мета роботи: навчитися використовувати калориметричний метод для визначення питомої теплоємності речовин на основі рівняння теплового балансу.

Обладнання:    склянка з водою, калориметр,

термометр, терези з важками, досліджуване тіло, посудина з гарячою водою, мірний циліндр.

Категорія: Фізика

 


§ 10. Агрегатное состояние вещества. Наноматериалы

Автор: admin от 26-09-2016, 20:47, переглянуло: 1524

Приходилось ли вам бывать в морозный зимний день на берегу быстрой горной речки? Вокруг лежит снег, замерли деревья, покрытые сияющим в солнечных лучах инеем, а вода в речке не замерзает. очень чистая, прозрачная, она течет, разбиваясь об обледенелые камни.

Категорія: Фізика

 


§ 10. Агрегатний стан речовини. наноматеріали

Автор: evg от 7-08-2016, 20:09, переглянуло: 4921

Чи доводилось вам бачити морозним зимовим днем швидку гірську річку? навколо лежить сніг, завмерли дерева, вкриті інеєм, що сяє в сонячних променях, а вода в річці не замерзає. надзвичайно чиста, прозора, вона тече, розбиваючись об обмерзле каміння. Чому вода не замерзає? Чому з'явився на деревах іній? У чому відмінність води і льоду? У цьому параграфі ви обов'язково знайдете відповіді на ці запитання.

Категорія: Фізика

 


§ 10. Агрегатні стани речовини

Автор: evg от 12-08-2016, 10:45, переглянуло: 1713

Залежно від умов одна й та сама речовина може перебувати в різних станах: твердому, рідкому і газуватому. Ці стани називають агрегатними (з лат. aggregatus - приєдную, зв’язую). Речовина може переходити з одного агрегатного стану в інший. У природі агрегатні стани змінюються в широких масштабах (мал. 70). З поверхонь океанів, морів, озер, річок випаровується вода, а під час охолодження водяної пари утворюються хмари, роса, туман, сніг.

Категорія: Фізика

 


§ 10. Історичний характер фізичного знання

Автор: admin от 5-01-2016, 20:02, переглянуло: 1635

Фізика як наука не лише задовольняє потреби людини щодо пізнання навколишнього світу. Розвиток фізики набув істотного науково-технічного прогресу. Ми вже звикли до благ цивілізації і сприймаємо як належне телебачення, радіо, мобільні телефони і персональні комп’ютери, повідомлення про чергові запуски космічних кораблів і міжпланетних станцій.

Категорія: Фізика

 


§ 1. Що вивчає фізика

Автор: admin от 8-01-2016, 23:08, переглянуло: 2880

Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

Спостереження Досліди Науковий експеримент Теорія Фізичні явища, процеси і тіла Фізичні величини Вимірювання Засоби вимірювання Міжнародна система одиниць фізичних величин Будова речовини Молекули Атоми Ядерна модель атома Йони Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини Видатні вчені-фізики Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики Фізика в побуті, техніці, виробництві

Категорія: Фізика

 


§ 1. Фізика як фундаментальна наука про природу. Зв’язок фізики з іншими науками

Автор: admin от 5-01-2016, 18:13, переглянуло: 2396

Людина — одне з найдивовижніших створінь природи. Вона може подумки перенести себе у будь-яке місце на Землі, описати словами, створити в своїй уяві образи речей, навіть таких, які не існують у природі, і зобразити їх на малюнку. На відміну від інших представників живої природи людина завжди прагне поліпшити умови свого існування.

Категорія: Фізика