НАРОДНА ОСВІТА§ 11. Випаровування рідини. Конденсація

Автор: evg от 7-08-2016, 14:27, переглянуло: 5811

ВИПАРОВУВАННЯ РІДИН. Чекаючи, поки остигає щойно заварений чай, придивіться уважно, що відбувається над поверхнею чашки.

Говорять, що гаряча вода “парує”.

Насправді, водяна пара, яка міститься в повітрі — невидима. Про її наявність, наприклад, над поверхнею чашки або озера свідчить туман — маленькі краплинки води, які утворюються внаслідок того, що частина пари перетворюється знову в рідину (рис. 11.1).

Категорія: Фізика

 


§ 11. Видатні вчені-фізики

Автор: admin от 5-01-2016, 20:03, переглянуло: 5944

Зрозуміти будову навколишнього світу люди намагалися дуже давно. Давньогрецькі вчені Філолай, Аристарх Сам ос -ський, Клавдій Птолемей запропонували перші моделі будови Всесвіту. Назви таких наук, як математика, механіка, фізика, біологія, географія, наукові поняття — атом, маса, електрон, протон беруть початок від стародавньої грецької науки й пов’язані з іменами Фалеса, Демокріта, Епікура, Аристотеля, Піфагора, Евкліда та інших учених.

Категорія: Фізика

 


§ 10. Тепловий баланс

Автор: evg от 7-08-2016, 17:08, переглянуло: 25636

Рівняння теплового балансу. На практиці досить часто виникає потреба у визначенні значень фізичних величин, що характеризують теплообмінні процеси, після встановлення теплової рівноваги. Наприклад, визначити температуру суміші внаслідок змішування гарячої й холодної води або обчислити кількість теплоти, отриманої тілом під час теплообміну, або визначити температуру тіла, яку воно матиме в результаті досліду.

В усіх цих випадках треба складати рівняння відносно кількості теплота, яку втрачають та якої набувають усі тіла, що перебувають у теплообмінному процесі.

Категорія: Фізика

 


§ 10. Рух і взаємодія молекул

Автор: admin от 8-01-2016, 23:56, переглянуло: 4145

До основних дослідних доказів того, що молекули рухаються, належить явище, яке першим спостерігав у 1827 р. англійський ботанік Роберт Броун (1773-1858), розглядаючи в мікроскоп спори рослин, що перебувають у рідині. Тому рух дуже дрібних твердих частинок у рідині (мал. 25) і називають броунівським рухом.

Категорія: Фізика

 


§ 10. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні (охолодженні) тіла

Автор: evg от 7-08-2016, 20:38, переглянуло: 21898

Очевидно, так само можна розраховувати кількість теплоти при нагріванні будь якого тіла.

Щоб знайти значення кількості теплоти, яку потрібно витратити на нагрівання тіла, необхідно його питому теплоємність помножити на масу і на різницю температур до і після нагрівання:

 

Категорія: Фізика

 


§ 10. Розрахунок кількості теплоти під час нагрівання або охолодження тіла. Теплоємність

Автор: evg от 12-08-2016, 13:10, переглянуло: 14314

Кількість теплоти, передану тілу у процесі теплообміну, прийнято вважати додатною, а кількість теплоти, що забирається від тіла -від'ємною.

Кількість теплоти Q є мірою зміни внутрішньої енергії тіла в процесі теплообміну і, як побачимо далі, істотно залежить від характеру цього процесу, тобто від того, яким способом тіло переходить із початкового в кінцевий стан.

Категорія: Фізика

 


§ 10. Рівняння теплового балансу. Питома теплота згоряння палива

Автор: evg от 11-08-2016, 14:09, переглянуло: 10249

Коли тіла знаходяться в тепловому контакті, то теплота передається від більш нагрітих тіл до менш нагрітих. Врешті-решт встановлюється теплова рівновага, коли всі тіла мають однакову температуру. Щоб запобігти втратам теплоти, помістимо кілька тіл, що мають різну температуру, в теплоізольова-ний резервуар (наприклад, у термос).

Категорія: Фізика

 


§ 10. Плавлення твердих тіл. Кристалізація

Автор: evg от 7-08-2016, 14:26, переглянуло: 16109

ПЛАВЛЕННЯ ТВЕРДИХ ТІЛ. КРИСТАЛІЗАЦІЯ. Вивчаючи агрегатні стани речовини ви ознайомилися з плавленням і кристалізацією твердих тіл. Плавленням називають процес переходу речовини з твердого стану в рідкий (рис. 10.1).

Зворотний процес переходу речовини з рідкого стану в твердий називають кристалізацією (тверд-

ненням). Кристалічні тіла плавляться та тверднуть за певної сталої для кожної речовини температури, яку називають температурою плавлення. Різні кристалічні тіла плавляться та тверднуть при різних температурах (табл. 10.1).

Категорія: Фізика

 


§ 10. Плавлення і твердіння кристалічних речовин

Автор: evg от 10-08-2016, 12:41, переглянуло: 3683

Ви добре знаєте, що одна і та ж речовина може перебувати в трьох агрегатних станах: у твердому, рідкому і газоподібному. Ці стани речовини розрізняються розташуванням, характером руху і взаємодії молекул.

При деяких умовах, наприклад, при певних значеннях температури і тиску, речовини можуть переходити з одною агрегатного етану в інший. Так, метал при відповідній температурі може плавитися, тобто ставати рідким, при зниженні температури знову переходити в твердий стан; ефір легко випаровується, тобто переходить в газоподібний етан навіть при кімнатній температурі.

Категорія: Фізика

 


§ 10. Конвекція

Автор: evg от 11-08-2016, 14:42, переглянуло: 883

Тут ти дізнаєшся, що теплота може передаватися шляхом конвекції - при-роднього переміщення шарів рідини і га рячої води чи газу; що такий спосіб передачі теплоти застосовується в побуті і промислових установках.

Повітря, вода і інші речовини в рідкому чи газоподібному стані погано проводять тепло. Але повітря в кімнаті швидко прогрівається, коли з’являється яке-небудь теплове джерело - радіатор, піч, камін тощо.

Категорія: Фізика