НАРОДНА ОСВІТА§ 11. Плавление и кристаллизация

Автор: admin от 26-09-2016, 20:48, переглянуло: 2570

Задумывались ли вы над тем, почему комочек снега тает в руке? Почему появляются ледяные сосульки и когда это происходит — в оттепель или, наоборот, в мороз? Как охладить немного снега без морозильной камеры? Почему кусочек свинца можно расплавить в стальной ложке, а кусочек стали в свинцовой — нельзя? изучив материал данного параграфа, вы сможете ответить на эти вопросы.

Категорія: Фізика

 


§ 11. Питома теплота плавлення-кристалізації. Особливості аморфних тіл

Автор: evg от 11-08-2016, 14:10, переглянуло: 4338

Рідкий, твердий і газоподібний стани речовини називають агрегатними станами. Ми спостерігаємо переходи між агрегатними станами кожен день, коли, наприклад, кип'ятимо воду.

Плавлення кристалічних речовин. Якщо повільно нагрівати тверду кристалічну речовину за допомогою нагрівника сталої потужності, то отримаємо лінійну залежність температури тіла від часу.

Категорія: Фізика

 


§ 11. Питома теплоємність речовин

Автор: evg от 11-08-2016, 15:03, переглянуло: 20701

У цьому математичному виразі не вистачає коефіцієнта пропорційності, який враховував би залежність від роду речовини, щоб стати формулою для обчислення кількості теплоти, наданої тілу' під час нагрівання.

Ми також пересвідчилися на досліді, що різним речовинам однакової маси для однакової зміни температури під час нагрівання треба надати різну' кількість теплоти. 

Категорія: Фізика

 


§ 11. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини

Автор: admin от 8-01-2016, 23:58, переглянуло: 1884

Враховуючи розглянуте в § 10, можна сформулювати такі основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини:

1.    Усі тіла складаються із частинок (молекул, атомів).

2.    Частинки всіх тіл безперервно і хаотично (безладно) рухаються.

3.    Між частинками тіл існує взаємне притягання і відштовхування.

Категорія: Фізика

 


§ 11. Наноматеріали

Автор: evg от 10-08-2016, 12:41, переглянуло: 14020

У 1931 року німецькі фізики Макс Кнолл і Эрнст Pyска створили електронний мікроскоп, який уперше дозволив досліджувати об’єкти дуже Majuix розмірів. Цей рік уважаеться початком розвитку нанотех-нологій — науки, в якій вивчаються закономірності фізичних і хімічних систем протяжністю порядку декількох нанометрів або часток нанометра. Один нанометр — це дуже мала величина, яка становить IO-9 м.

Категорія: Фізика

 


§ 11. Кристалічні та аморфні тіла

Автор: evg от 7-08-2016, 13:57, переглянуло: 4328

Тверді тіла. Тверді тіла зберігають свою форму. У твердому стані багато речовин має кристалічну будову.

У кристалах частинки розташовані у певному порядку (мал. 23, 1). Якщо розколоти шматок кристалічної речовини (наприклад, цукру чи сірки) і

уважно подивитись на злам, то зазвичай добре помітні дрібні кристали. Зокрема, з дрібних кристалів побудовані метали.

Категорія: Фізика

 


§ 11. Кристалічні та аморфні тіла

Автор: evg от 7-08-2016, 17:09, переглянуло: 12701

Кристалічні та аморфні тіла

Пригадаймо, що нам відомо про тверде тіло. Повторіть § 2, в якому розглядаються особливості руху та взаємодії молекул речовини у твердому агрегатному стані. Вам уже відомо, що тверде тіло характеризується такими особливостями: сталістю форми та об’єму, коливальним характером теплового руху молекул, перевагою середньої потенціальної енергії взаємного притягання молекул над їхньою кінетичною енергією. Розрізняють кристалічні (від грец. krystallos — лід) й аморфні (від грец. amorphos — той, що без форми) тверді тіла.

Категорія: Фізика

 


§ 11. Кристалічні та аморфні тіла

Автор: evg от 7-08-2016, 20:39, переглянуло: 1468

Одними із найдивовижніших і найзагадковіших творінь природи є кристали. Вони бувають різних кольорів, милують око чудовою грою світла на гранях, і'м притаманна дивовижно правильна форма у вигляді багатогранників, грані яких ідеально плоскі, а ребра — прямі (мал. 1.40). Кристалам приписують чудодійні властивості.

Категорія: Фізика

 


§ 11. Кількість теплоти.

Автор: evg от 11-08-2016, 14:43, переглянуло: 958

Тут ти дізнаєшся, що енергію, яка переходить від тіла до тіла при теплопередачі без виконання механічної роботи можна розрахувати, знаючи фізичні властивості речовини.

У скляну посудину заллємо воду і опустимо в неї термометр. Після того, як посудину опустимо в гарячу воду, термометр покаже поступове збільшення температури. 

Категорія: Фізика

 


§ 11. Електричне коло та його основні елементи

Автор: evg от 7-08-2016, 20:50, переглянуло: 5455

З винайденням джерел електричного струму з’явилися можливості його використання на потреби людства: для освітлення вулиць і приміщень, надання руху різноманітним машинам і механізмам, плавлення і зварювання металів та в інших цілях. Адже енергію електричного струму можна досить просто по дротах передавати на далекі відстані і перетворювати на інші види енергії.

Категорія: Фізика