НАРОДНА ОСВІТА§ 12. Питома теплоємність.

Автор: evg от 11-08-2016, 14:43, переглянуло: 2478

Тут ти дізнаєшся, яка фізична сутність питомої теплоємності і як вона враховується при розв'язуванні задач на калориметрикне рівняння. У давнину, коли вчені вважали, що теплота — це деяка специфічна рідина, і вважали фізичне тіло вмістилищем цієї рідини, то кожне тіло наділили характеристикою, властивою посудинам для рідини. А за кількістю рідини посудина, яку вона вміщає, може мати більшу ємність чи меншу ємність. З огляду, що розглядається тепловий процес, ввели назву теплоємність.

 

Категорія: Фізика

 


§ 12. Пароутворення і конденсація.

Автор: evg от 11-08-2016, 14:10, переглянуло: 2473

Перехід речовини з рідкого у газоподібний стан називається пароутворюванням. Цей перехід відбувається при випаровуванні або кипінні рідини.

При випаровуванні молекули покидають поверхню тіла (мал. 72.1). Тіла випаровуються при будь-якій температурі, а не лише під час кипіння. При вищій температурі випаровування відбувається інтенсивніше.

Категорія: Фізика

 


§ 12. Кипіння рідини

Автор: evg от 7-08-2016, 14:27, переглянуло: 6564

КИПІННЯ РІДИНИ. У попередньому параграфі ви дізналися, що одним зі способів пароутворення є випаровування. Пароутворення також відбувається у процесі кипіння. На відміну від випаровування, під час кипіння перетворення на пару відбувається як на поверхні, так і всередині рідини.

Розглянемо особливості перебігу процесу кипіння. Поступово під час нагрівання води на внутрішній поверхні посудини утворюються маленькі бульбашки повітря, яке завжди присутнє у воді (рис. 12.1, а).

Категорія: Фізика

 


§ 12. Дії електричного струму

Автор: evg от 7-08-2016, 20:51, переглянуло: 5037

Спостерігати електрони, іони або інші частинки, упорядкований рух яких і є електричним струмом, ми не можемо. Проте, натиснувши кнопку кишенькового ліхтарика або вимикача телевізора, одразу визначаємо, чи є струм у їхніх колах, чи ні. Про наявність струму в провідниках свідчать спричинені ними явища або, як кажуть у фізиці, — дії електричного струму. Розглянемо їх.

Категорія: Фізика

 


§ 12. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики

Автор: admin от 5-01-2016, 20:05, переглянуло: 3574

Вагомим внеском у розвиток фізики є напрацювання українських учених. Першовідкривач та один з перших дослідників рентгенівського випромінювання Іван Пулюй (1845—1918 рр.) народився і виріс на Тернопільщині.

Велика роль українських учених в освоєнні космічного простору.

Категорія: Фізика

 


§ 12. Випаровування і конденсація рідин. Питома теплота пароутворення речовини

Автор: evg от 12-08-2016, 10:46, переглянуло: 5353

Процес перетворення рідини в пару (у газуватий стан) називають пароутворенням.

Є два способи перетворення рідини в газуватий стан: випаровування і кипіння.

Випаровування — це пароутворення, яке відбувається з вільної поверхні рідини.

Випаровування відбувається за будь-якої температури, але швидкість його залежить від кількох причин. Щоб переконатися в цьому, виконаємо такі досліди.

Категорія: Фізика

 


§ 12. Випаровування і конденсація

Автор: evg от 10-08-2016, 12:41, переглянуло: 3018

Вам не раз доводилося спостерігати, як після дощу висихають калюжі, сохне випрана білизна, кипить вода в чайнику. У всіх цих випадках вода перетворюється з рідкого стану в газоподібний (в пару).

Процес перетворення рідини в пару (газ) називають пароутворенням.

Випаровування може відбуватися по-різному.

Категорія: Фізика

 


§ 12. Видатні вчені-фізики. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики

Автор: admin от 8-01-2016, 23:59, переглянуло: 8109

Основоположні фізичні теорії завжди були в центрі уваги видатних учених різних епох. Грецький філософ Демокріт ще в V ст. до н. е. висунув ідею про те, що всі тіла складаються з найдрібніших частинок.

Категорія: Фізика

 


§ 11. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу.

Автор: evg от 12-08-2016, 13:10, переглянуло: 21256

Рівняння теплового балансу як прояв закону збереження і перетворення енергії. Для практичних цілей дуже часто буває необхідно досліджувати стани різних тіл після встановлення між ними стану теплової рівноваги в теплових процесах. Такий стан називають ще тепловим балансом. Тепловий баланс - це розподіл кількості теплоти (внутрішньої енергії) між тілами, які брали участь у тепловому процесі.

Категорія: Фізика

 


§ 11. Плавлення та кристалізація

Автор: evg от 7-08-2016, 20:10, переглянуло: 5302

Чи замислювалися ви над тим, чому грудочка снігу в руці тане? Чому утворюються крижані бурульки і коли вони утворюються — у відлигу чи, навпаки, в мороз? як охолодити трохи снігу без морозильної камери? Чому шматочок свинцю можна розплавити в сталевій ложці, а шматочок сталі у свинцевій — не можна? Вивчивши матеріал цього параграфа, ви зможете відповісти на ці запитання.

Категорія: Фізика