НАРОДНА ОСВІТА§ 13. Згоряння палива

Автор: evg от 12-08-2016, 10:46, переглянуло: 4345

Основним джерелом енергії для забезпечення руху залізничних локомотивів, автомобілів і тракторів, літаків тощо є різні види палива. У промисловості, на транспорті та в побуті використовують такі види палива: вугілля, горючі сланці, нафту, бензин, дизельне паливо, природний газ тощо.

З’ясуємо, за яких умов відбувається повне згоряння палива і які його наслідки.

Категорія: Фізика

 


§ 13. Випаровування та конденсація

Автор: evg от 7-08-2016, 20:13, переглянуло: 5613

Чому, виходячи з річки спекотного літнього дня, ми відчуваємо прохолоду? Куди зникають калюжі після дощу? Для чого в спеку собака висуває язика? Чому, якщо хочемо остудити руки, ми на них дмемо, а якщо хочемо зігріти, то дихаємо? щодня можна поставити собі безліч таких запитань. У цьому параграфі ви знайдете відповіді на деякі з них.

Категорія: Фізика

 


§ 13. Випаровування і конденсація

Автор: evg от 7-08-2016, 17:15, переглянуло: 20158

Випаровування і конденсація

Пароутворення та конденсація. Як ви вже знаєте, пароутворення — це процес перетворення рідини в пару. Конденсація — явище перетворення пари в рідину. Розрізняють два види пароутворення: випаровування та кипіння.

У цьому параграфі розглянемо детальніше механізми випаровування та конденсації.

Випаровування. Ми знаємо, що молекули рідини, так само як молекули твердого тіла або газу, безперервно рухаються з різними швидкостями. 

Категорія: Фізика

 


§ 12. Удельная теплота плавления

Автор: admin от 26-09-2016, 20:48, переглянуло: 2267

На фото изображены кристаллические вещества (сталь и лед) одинаковой массы, находящиеся при температуре, близкой к температуре плавления. Чтобы расплавить эти вещества, им следует передать некоторое количество теплоты. А одинаковое ли количество теплоты необходимо передать льду и стали, чтобы перевести их в жидкое состояние? Выясним.

Категорія: Фізика

 


§ 12. Розрахунок кількості теплоти, що потрібна для нагрівання тіла, та що виділяється ним під час його охолодження

Автор: evg от 11-08-2016, 15:03, переглянуло: 8323

Я навчуся застосовувати для розв’язання задач формулу розрахунку кількості теплоти, що потрібна для нагрівання тіла та виділяється ним під час його охолодження.

Не досить знати, треба й застосовувати. Не досить хотіти, треба й робити.

Категорія: Фізика

 


§ 12. Розрахунок кількості теплоти під час плавлення/ тверднення тіл

Автор: evg от 7-08-2016, 17:10, переглянуло: 5633

Розрахунок кількості теплоти під час плавлення/ тверднення тіл

Плавлення твердих тіл. Як було з’ясовано в попередньому параграфі, тверді тіла поділяються на кристалічні та аморфні. Найважливішою властивістю будь-якого кристалічного тіла є наявність деякої фіксованої температури плавлення, за якої воно перетворюється в рідину, не розм’якшуючись перед цим. Щоб розплавити кристалічне тверде тіло, треба спочатку нагріти його до певної температури. 

Категорія: Фізика

 


§ 12. Плавлення тіл. Температура плавлення.

Автор: evg от 12-08-2016, 13:11, переглянуло: 6142

Для життєдіяльності людини процеси переходу речовини з одного агрегатного стану в інший є дуже важливими. Завдяки цим процесам у металургїі отримують метали та їх сплави; щоб прокласти підземний тунель або стримати раптовий зсув грунту його заморожують разом з наявними у ньому ґрунтовими водами; пару, отриману з води, використовують на теплових електростанціях.

Категорія: Фізика

 


§ 12. Плавлення і кристалізація твердих тіл. Температура плавлення

Автор: evg от 7-08-2016, 13:58, переглянуло: 1493

Дослідження процесів плавлення і кристалізації розглянемо на прикладі нафталіну. Для цього можна заповнити пробірку нафталіном і вставити в неї термометр. Закріпити пробірку з нафталіном і термометром у штативі. У хімічній склянці нагріти воду до 90 C — 100 °С і занурити у неї пробірку

(мал. 25). Спостерігають як будуть змінюватися з часом покази термометра. 

Категорія: Фізика

 


§ 12. Плавлення і кристалізація твердих тіл. Температура плавлення

Автор: evg от 7-08-2016, 20:39, переглянуло: 2627

Ви вже знаєте, що одна й та сама речовина може перебувати в різних агрегатних станах: твердому, рідкому, газоподібному. Зміна агрегатних станів речовини, тобто перетворення рідин на тверді тіла і гази та навпаки, пов’язана зі змінами в русі, взаємодії та взаємному розташуванні молекул, а отже, зі зміною внутрішньої енергії та температури тіл.

Категорія: Фізика

 


§ 12. Питома теплота плавлення

Автор: evg от 7-08-2016, 20:10, переглянуло: 13497

На фото зображено кристалічні речовини (сталь і лід) однакової маси, які перебувають за температури, близької до температури плавлення. Ви добре знаєте: щоб розплавити ці речовини, їм слід передати певну кількість теплоти. Чи однакову кількість теплоти необхідно передати льоду і сталі, щоб перевести їх у рідкий стан? З'ясуємо.

Категорія: Фізика