НАРОДНА ОСВІТА



§ 15. Закон збереження енергії в механічних і теплових процесах

Автор: evg от 12-08-2016, 10:47, переглянуло: 848

Під час падіння тіла, піднятого над Землею, його потенціальна енергія зменшується, а кінетична - збільшується. Під час падіння свинцевої або пластилінової кульки на свинцеву плиту чи підлогу механічна енергія кульки зменшується до нуля, але збільшується внутрішня енергія кульки та плити або підлоги. У двигуні внутрішнього згоряння автомобіля або трактора за рахунок внутрішньої енергії палива збільшується механічна енергія рухомих частин двигуна.

Категорія: Фізика

 


§ 15. Електрична напруга

Автор: evg от 7-08-2016, 20:51, переглянуло: 672

Упорядкований рух заряджених частинок можливий лише за наявності електричного поля. Електричні сили, що діють на кожну частинку, виконують роботу з їхнього переміщення уздовж провідника. Струм зумовлює нагрівання провідника. У магнітному полі провідник із струмом переміщується. Це означає, що робота електричного поля спричинює зміну енергії заряджених частинок і перетворення набутої ними енергії в інші види енергії: внутрішню, механічну, світлову та ін.

Категорія: Фізика

 


§ 15. Горіння палива.

Автор: evg от 12-08-2016, 13:12, переглянуло: 2401

Яке значення налива для сучасної цивілізації? Паливо - джерело енергії, яке використовується практично у всіх галузях діяльності людини. Сьогодні ми вже не уявляємо свого життя без електричного освітлення, електропоїздів, побутових і промислових холодильників, телевізорів і комп’ютерів, систем опалення і вентиляції, а також величезної кількості іншого обладнання. Все це працює за рахунок електричної енергії, яка одержується на електростанціях при перетворенні теплової енергії згоряння палива. 

Категорія: Фізика

 


§ 14. Теплота і робота. Два способи змінення внутрішньої енергії тіла

Автор: evg от 11-08-2016, 14:13, переглянуло: 1290

Якщо швидко потерти руки, тісно притискуючи долоні, то відразу стає тепліше. В даному випадку механічна робота, виконана нами (рух рук з тертям), повністю перейшла в тепло. Наведемо ще один приклад. У той час, як роботу можна повністю перетворити на тепло, теплота ніколи не може повністю перейти в роботу - це ll-й закон термодинаміки.

Категорія: Фізика

 


§ 14. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу

Автор: evg от 10-08-2016, 12:42, переглянуло: 2604

Тіла з різними температурами при теплообміні обмінюються між сооою теплотою. Припустимо, що е система тіл, яка не одержує енергію ззовні і не віддає енергією назовні (така система тіл називається ізольованою). Тоді збільшення або зменшення внутрішньої енергії тіл системи відбувається тільки внаслідок теплопередачі. 

Категорія: Фізика

 


§ 14. Теплові двигуни. екологічні проблеми використання теплових двигунів

Автор: evg от 12-08-2016, 10:46, переглянуло: 3541

Теплові машини було створено на початку XYIII ст., у період бурхливого розвитку текстильної та металургійної галузей промисловості. Парову водопідйомну установку побудували англійці Томас Ньюкомен і Джон Коулі в 1712 р. У Росії паровий двигун створив Іван Ползунов у 1765р., ав 1784 р. в Англії Джеймс Ватт одержав патент на універсальний паровий двигун. Створення парових машин, двигунів внутрішнього згоряння започаткувало розвиток автомобільного транспорту і літакобудування.

Категорія: Фізика

 


§ 14. Розрахунок кількості теплоти, що виділяється внаслідок згоряння палива

Автор: evg от 7-08-2016, 14:28, переглянуло: 6798

ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА. ПИТОМА ТЕПЛОТА ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА. Одним із основних джерел енергії для сучасних виробничих технологій, транспорту та побуту є паливо. Під час горіння палива виділяється теплова енергія, що як безпосередньо використовується (наприклад, для плавлення металів та приготування їжі в побуті), так і перетворюється в інші види енергії (наприклад, у електричну на теплових електростанціях).

Категорія: Фізика

 


§ 14. Розрахунок кількості теплоти при плавленні (твердненні) тіл

Автор: evg от 7-08-2016, 20:40, переглянуло: 2162

Оскільки питома теплота плавлення показує, яку кількість теплоти потрібно передати твердому тілу масою 1 кг, щоб перетворити його на рідину за температури плавлення, то для плавлення тіла масою 5 кг, виготовленого з цієї самої речовини, потрібно витратити у 5 разів більшу кількість теплоти.

Категорія: Фізика

 


§ 14. Питома теплота пароутворення (конденсації). Розрахунок кількості теплоти під час пароутворення (конденсації).

Автор: evg от 12-08-2016, 13:12, переглянуло: 11251

Експериментально встановлено, що після початку кипіння рідини її температура перестає змінюватися і залишається сталою протягом усього часу кипіння, незважаючи на те, що теплоту ззовні рідина одержує. На що вона витрачається? Зрозуміло, що перехід рідини в пару супроводжується збільшенням відстаней між молекулами та подоланням міжмолекулярних сил.

Категорія: Фізика

 


§ 14. Пароутворення і конденсація рідин

Автор: evg от 7-08-2016, 13:58, переглянуло: 922

Явища випаровування рідин і їх конденсації відомі вам з початкової школи, курсу природознавства, географії. Випаровуванням називається явище перетворення рідини в пару, а конденсацією — перетворення пари в рідину.

Випаровування супроводиться поглинанням енергії, конденсація — її виділенням . Переконаємося в цьому на такому досліді.

Категорія: Фізика