НАРОДНА ОСВІТА§ 16. Принцип действия тепловых двигателей. КПД теплового двигателя

Автор: admin от 26-09-2016, 20:51, переглянуло: 1959

Физически развитый человек может за сутки выполнить работу, равную примерно 1 млн джоулей. Среднесуточное потребление энергии одним жителем Земли больше в сотни раз. из всей энергии, потребляемой человеком, около 90 % — энергия топлива. на обогрев помещений и приготовление пищи идет только незначительная часть этой энергии — в основном люди используют энергию топлива, превращая ее в механическую.

Категорія: Фізика

 


§ 16. Принцип дії теплових двигунів.

Автор: evg от 7-08-2016, 20:14, переглянуло: 4082

Фізично розвинена людина може за добу виконати роботу, що дорівнює близько 1 млн джоулів. Середньодобове споживання енергії одним жителем Землі є більшим у сотні разів. З усієї енергії, яку споживає людина, близько 90 % становить енергія палива. На обігрівання приміщень і готування їжі йде тільки незначна частина цієї енергії — переважно людина використовує енергію палива, перетворюючи її на механічну. Як це відбувається і за яких умов є можливим таке перетворення?

Категорія: Фізика

 


§ 16. Питома теплота пароутворення.

Автор: evg от 11-08-2016, 14:45, переглянуло: 735

Тут ти дізнаєшся, що для характеристики процесу випаровування використовується спеціальна фізична ве личина, знаючи значення якої можна розрахувати процес перетворення рідини в пару за температури кипіння.

Щоб рідина в процесі кипіння повністю випаровувалася, необхідно, щоб до неї весь час надходила енергія. В описаному в попередньому параграфі досліді енергія (теплота) надходила від нагрітої електричної плитки.

Категорія: Фізика

 


§ 16. Перетворення енергії в теплових процесах

Автор: evg от 7-08-2016, 17:20, переглянуло: 3716

Відтоді як людство пізнало закономірності перебігу теплових явищ, учені намагались винайти спосіб використання теплової енергії, зокрема перетворення її в механічну.

Пригадаймо, що нам відомо про перетворення енергії. Вивчаючи механічні явища в 7 класі, ви переконалися, що кінетична енергія тіла може перетворюватися в його потенціальну енергію й навпаки. 

Категорія: Фізика

 


§ 16. Коефіцієнт корисної дії (ккд) теплового двигуна

Автор: evg от 12-08-2016, 10:47, переглянуло: 6665

Для оцінки будь-якого теплового двигуна дуже важливо знати, яку частину енергії, що виділяється під час згоряння палива, він перетворює в корисну роботу. Що більша ця частина енергії, то більш економічним є тепловий двигун.

Для характеристики економічності різних теплових двигунів вводять поняття коефіцієнта корисної дії (ККД) теплового двигуна.

Відношення тієї частини енергії, яка витрачається на виконання корисної роботи двигуном, до всієї енергії, що виділяється внаслідок згоряння палива, називають коефіцієнтом корисної дії (ККД) теплового двигуна.

Категорія: Фізика

 


§ 16. Кипіння. температура кипіння

Автор: evg от 7-08-2016, 20:41, переглянуло: 6737

Найінтенсивніше випаровування відбувається, коли рідина кипить. Що ж являє собою процес кипіння? Вам, мабуть, неодноразово доводилося кип’ятити воду, чекаючи, поки вона закипить у чайнику. Відтворимо процес кип’ятіння так, щоб його можна було спостерігати. Наллємо воду в прозору посудину і почнемо її нагрівати.

Категорія: Фізика

 


§ 16. Енергія палива. Питома теплота згоряння палива. Обчислення кількості теплоти, що виділяється під час повного згоряння палива

Автор: evg от 11-08-2016, 15:05, переглянуло: 4645

Теплову енергію часто отримують шляхом спалювання різних речовин.

Приклади таких речовин:    природний газ, вугілля, дрова, торф, горючі сланці, порох. Найчастіше використовують такі речовини, які під час горіння дають найбільший тепловий ефект.

Такі речовини називають паливом. Горіння відбувається обов’язково з доступом кисню.

Категорія: Фізика

 


§ 16. Вода у різних агрегатних станах

Автор: evg от 7-08-2016, 14:00, переглянуло: 1994

Агрегатні перетворення води відіграють надзвичайно важливу роль у природі через її особливі властивості.

Однією з важливих властивостей води є те що вода при температурах, які спостерігаються в біосфері,

перебуває в трьох агрегатних станах.

Категорія: Фізика

 


§ 16. Вимірювання напруги. вольтметр

Автор: evg от 7-08-2016, 20:52, переглянуло: 5905

Прилади, за допомогою яких вимірюють напругу, називають вольтметрами. Відрізнити вольтметр від амперметра можна за літерою V на його шкалі. На схемах вольтметр зображують у вигляді кола з літерою V в середині. Будова вольтметрів майже така сама, як і амперметрів.

Вольтметри, призначені для вимірювання високих напруг у кіловольтах, мають позначку kV.

Категорія: Фізика

 


§ 15. Траєкторія

Автор: admin от 5-01-2016, 20:26, переглянуло: 915

Коли ви пишете, кінчик ручки, рухаючись, залишає на папері слід — лінію. Ці лінії складаються з послідовності точок поверхні аркуша, в яких перебував кінчик ручки під час свого руху. Якщо паста в ручці скінчилася, а ви продовжуєте писати, то аркуш залишиться чистим. Проте й у цьому випадку кінчик ручки, послідовно рухаючись від однієї точки до іншої, описуватиме певні лінії.

Категорія: Фізика