НАРОДНА ОСВІТА§ 10. Залежність властивостей елементів та їх сполук від електронної будови атомів

Автор: admin от 18-09-2016, 23:49, переглянуло: 4740

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• знати фізичну сутність порядкового номера елемента, номера періоду, групи, підгруп;

• розуміти залежність властивостей елементів і їх сполук від періодичної аміни електронних структур атомів;

Категорія: Хімія

 


§ 10. Закон збереження маси речовини. Хімічні рівняння

Автор: admin от 19-10-2016, 19:42, переглянуло: 4134

У цьому параграфі ви повторите:

• у чому полягає сутність хімічної реакції;

• як записують перебіг хімічної реакції;

• що означають коефіцієнти в хімічному рівнянні.

Категорія: Хімія

 


§ 10. Енергетичні рівні та підрівні

Автор: admin от 12-09-2016, 22:01, переглянуло: 28361

Опрацювавши параграф, ви дізнаєтеся:

що таке енергетичний рівень і підрівень;

як заповнюються енергетичні рівні в атомах хімічних елементів I-Ill періодів.

Категорія: Хімія

 


§ 1. Хімія — наука про речовини та їхні перетворення

Автор: admin от 19-10-2016, 19:39, переглянуло: 2361

У цьому параграфі ви повторите:

• що вивчає хімія;

• чи тотожні поняття «речовина» й «фізичне тіло»;

Категорія: Хімія

 


§ 1. Стислі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів

Автор: admin от 20-09-2016, 23:06, переглянуло: 2152

Людство століттями намагається вирішити загадки природи. Кожну науку супроводжує цікавий історичний розвиток, але найбільш цікаве й таємниче минуле у науки «Хімія».

Категорія: Хімія

 


§ 1. Основные химические понятия

Автор: admin от 16-09-2016, 23:21, переглянуло: 2352

Химия — естественная наука, которая изучает вещества и их превращения. Вещества могут состоять из молекул (вещества молекулярного строения) или из других частиц — атомов, ионов (вещества немолекулярного строения). Для веществ немолекулярного строения вместо термина «молекула» используют термин «формульная единица». В свою очередь, все молекулы и формульные единицы образуются из атомов.

Категорія: Хімія

 


§ 1. Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини. реакції розкладу, сполучення

Автор: admin от 18-09-2016, 23:32, переглянуло: 4861

Повторивши матеріал параграфа, ви зможете:

•    називати хімічні елементи (не більше 20-ти) за сучасною науковою номенклатурою; прості (метали й неметали) та складні (оксиди, основи, кислоти) речовини;

Категорія: Хімія

 


§ 1. Найважливіші хімічні поняття

Автор: admin от 12-09-2016, 07:53, переглянуло: 2789

Опрацювавши параграф, ви повторите:

основні хімічні поняття: речовина, атом, молекула, хімічний елемент, відносна атомна маса, хімічна формула; класифікацію  речовин; валентність;

Категорія: Хімія

 


§ 1. Найважливіші хімічні поняття

Автор: admin от 13-09-2016, 17:42, переглянуло: 3643

Хімічні речовини, їхній склад та властивості

Хімія — природнича наука, що вивчає речовини та їх перетворення. Речовини можуть складатися з молекул (речовини молекулярної будови) або з інших частинок — атомів, йонів (речовини немолекулярної будови). Для речовин немолекулярної будови замість терміна «молекула» використовують термін «формульна одиниця». У свою чергу всі молекули та формульні одиниці утворюються з атомів.

Категорія: Хімія

 


§ 1. Найважливіші поняття хімії

Автор: admin от 18-10-2016, 22:04, переглянуло: 2063

Ви вже знаєте, що речовини мають дискретну будову, тобто не є суцільними, а складаються з окремих структурних часток - атомів, молекул, йонів тощо.

Атом - найдрібніша частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.

У цілому атом електронейтральний, оскільки число електронів у ньому дорівнює числу протонів у ядрі, тобто величині заряду ядра.

Категорія: Хімія

 

Назад Вперед