НАРОДНА ОСВІТАПроблема чистой воды

Автор: admin от 19-01-2017, 03:30, переглянуло: 3319

Вспомните, чем отличаются чистые вещества от смесей.

Встречается ли в природе абсолютно чистая вода?

Категорія: Хімія

 


Проблема чистого повітря

Автор: admin от 12-02-2017, 11:46, переглянуло: 14686

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете

• оцінювати вплив діяльності людини на чистоту повітря.

Категорія: Хімія

 


Проблема чистої води

Автор: admin от 18-01-2017, 22:48, переглянуло: 23346

Пригадайте: чим відрізняються чисті речовини від сумішей.

Чи трапляється в природі абсолютно чиста вода?

Категорія: Хімія

 


Природні джерела органічних речовин

Автор: admin от 8-05-2013, 18:02, переглянуло: 12952

Які природні джерела органічних речовин? Чи відновлювані вони? Чим подібні і відрізняються природний і супутній нафтовий гази, для чого їх використовують?

Опрацювавши цей параграф, ви пригадаєте ознаку класифікаціїорганічних речо­вин на природні й синтетичні, зможете назвати найважливіші природні джерела органічних сполук.

Категорія: Хімія

 


Природа хімічного зв'язку та електронегативність елементів

Автор: admin от 23-10-2016, 02:17, переглянуло: 2473

Вивчення параграфа допоможе вам:

зрозуміти сутність хімічного зв’язку;

опанувати нове поняття — електронегативність;

Категорія: Хімія

 


Применение кислорода. Проблема чистого воздуха

Автор: admin от 19-01-2017, 03:27, переглянуло: 1967

Применение кислорода основано на его способности поддерживать процессы дыхания и горения. Огромное количество кислорода, который образуется в природе, поглощается в процессе дыхания живых организмов. Основная масса кислорода, который производится в промышленности, расходуется для ускорения процессов окисления.

Категорія: Хімія

 


Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом

Автор: admin от 12-02-2017, 11:27, переглянуло: 4092

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• назвати основне обладнання кабінету хімії, лабораторний посуд;

• дотримуватися правил поведінки в кабінеті хімії.

Категорія: Хімія

 


Поширеність і колообіг Оксигену в природі. Озон. Застосування кисню

Автор: admin от 12-02-2017, 11:46, переглянуло: 3023

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• описати поширеність Оксигену в природі;

• пояснити суть процесу колообігу Оксигену;

Категорія: Хімія

 


Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів та підрівнів. Електронні формули атомів

Автор: admin от 23-10-2016, 02:14, переглянуло: 3011

Вивчення параграфа допоможе вам:

характеризувати розподіл електронів за енергетичними рівнями та підрівнями; з'ясувати послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів;

Категорія: Хімія

 


Поняття про солі

Автор: admin от 23-10-2016, 02:27, переглянуло: 1768

Вивчення параграфа допоможе вам:

називати солі за сучасною науковою українською номенклатурою;

складати хімічні формули солей;

характеризувати фізичні властивості солей.

Категорія: Хімія