НАРОДНА ОСВІТАРозчини. Кількісний склад розчинів

Автор: admin от 18-01-2017, 22:46, переглянуло: 3993

Поняття про розчини

Вода — найпоширеніший розчинник серед усіх існуючих у природі. Можна впевнено стверджувати, що вода є універсальним розчинником. Це не означає, що вона може розчиняти всі існуючі речовини, але серед усіх існуючих розчинників вона розчиняє більше речовин, ніж інші.

Категорія: Хімія

 


Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій

Автор: admin от 21-10-2016, 03:09, переглянуло: 4000

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• обчислюватиза хімічними рівняннями кількість речовини, масу та об'єм газу за відомою кількістю речовини, масою, об'ємом газу одного з реагентів чи продуктів реакції.

Категорія: Хімія

 


Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакцій

Автор: admin от 23-10-2016, 02:35, переглянуло: 769

Вивчення параграфа допоможе вам:

  • здійснювати розрахунки маси реагентів за відомою масою продуктів реакції і навпаки;
  • за рівняннями хімічних реакцій обчислювати об’єм газуватого (ну.) реагента чи продукту реакції; 
  • за хімічним рівнянням установлювати кількість речовини реагента чи продукту реакції;

Категорія: Хімія

 


Розрахунки за хімічними рівняннями

Автор: admin от 19-09-2016, 01:55, переглянуло: 1830

Матеріал параграфа допоможе вам:

• обчислювати кількості речовини, маси та об'єми реагентів і продуктів реакцій за хімічними рівняннями;

• складати пропорції та використовувати Tx для розв'язування задач.

Категорія: Хімія

 


Розрахунки за хімічними рівняннями

Автор: admin от 21-10-2016, 22:22, переглянуло: 499

Вміння розв'язувати хімічні задачі допомагають хімікам-техно-логам великих підприємств і звичайним людям. Наприклад, коли мама чи бабуся печуть великий іменинний торт, потрібно перерахувати співвідношення продуктів з рецепту однієї порції на кілька порцій.

Категорія: Хімія

 


Робота в хімічній лабораторії. Маркування небезпечних речовин. Спостереження й експеримент у хімії

Автор: admin от 18-01-2017, 22:32, переглянуло: 10991

Лабораторне обладнання та хімічний посуд

Робота в хімічній лабораторії для необізнаних людей іноді нагадує чаклунство чарівника, а для інших вона нічим не відрізняється від звичайних дій господині на кухні.

Категорія: Хімія

 


Речовини та їхні фізичні властивості

Автор: admin от 18-01-2017, 22:32, переглянуло: 5530

Початкові хімічні поняття

У цьому розділі ви дізнаєтесь...

• у чому полягає відмінність між тілом і речовиною;

• чим відрізняються речовини від матеріалів;

• чим відрізняється залізо від борошна;

• чи можна відокремити цукор від солі;

• із чого складаються речовини;

• чим відрізняються атоми від молекул;

• звідки хіміки дізналися назви елементів;

• яка шпаргалка найкраща на контрольних із хімії;

• як можна спілкуватися з хіміком з племені тумба-юмба;

• як зважити атом;

• чому маси атомів відносні;

• яку інформацію містить хімічна формула;

• чим відрізняється кисень від озону;

• як складають формули речовин;

• як записують хімічні процеси;

• чи багато металів у природі.

Категорія: Хімія

 


Речовини молекулярної та атомної будови

Автор: admin от 19-09-2016, 01:49, переглянуло: 15569

Матеріал параграфа допоможе вам:

• з'ясувати будову речовин, які складаються з молекул;

• пояснювати фізичні властивості молекулярних речовин;

Категорія: Хімія

 


Растворы. Количественный состав растворов

Автор: admin от 19-01-2017, 03:29, переглянуло: 1987

Понятие о растворах

Вода — самый распространенный растворитель в природе. Можно смело утверждать, что вода является универсальным растворителем. Это не означает, что она может растворять все существующие вещества, но среди всех существующих растворителей она растворяет больше веществ, чем другие.

Категорія: Хімія

 


Работа в химической лаборатории. Маркировка опасных веществ. Наблюдение и эксперимент в химии

Автор: admin от 19-01-2017, 03:19, переглянуло: 3351

Лабораторное оборудование и химическая посуда

Работа в химической лаборатории неосведомленным людям иногда напоминает колдовство волшебника, а для других она ничем не отличается от обычных действий хозяйки на кухне. И действительно, химик в лаборатории — это все равно, что повар на кухне.

Категорія: Хімія