НАРОДНА ОСВІТАСловник хімічних термінів за 8 клас

Автор: admin от 12-09-2016, 22:25, переглянуло: 2910

Амфотерні гідроксиди — це гідроксиди, які виявляють основні або кислотні властивості залежно від природи речовини, з якою вони реагують.

Амфотерні оксиди — це оксиди, які залежно від умов виявляють властивості основних і кислотних оксидів.

Аніони — негативно заряджені йони.

Категорія: Хімія

 


Словник хімічних термінів за 8 клас

Автор: admin от 13-09-2016, 19:55, переглянуло: 1450

Аморфна речовина — тверда речовина, у якій атоми або групи атомів розташовані невпорядковано, або порядок не зберігається в усій речовині, як в рідинах.

Амфотерний гідроксид — гідроксид, що виявляє властивості як кислот, так і основ залежно від доданих речовин.

Амфотерність — здатність виявляти властивості кислотних і основних речовин залежно від доданих речовин.

Категорія: Хімія

 


Словник хімічних термінів за 7 клас

Автор: admin от 18-01-2017, 22:53, переглянуло: 2764

Атом — найменша хімічно неподільна частинка речовини, що складається з ядра, навколо якого обертаються електрони. Ядро атома складається з протонів і нейтронів.

Категорія: Хімія

 


Склад, і номенклатура основ. Фізичні властивості основ

Автор: admin от 23-10-2016, 02:24, переглянуло: 2047

Вивчення параграфа допоможе вам:

називати основи за сучасною науковою українською номенклатурою; складати хімічні формули основ;

характеризувати фізичні властивості основ;

Категорія: Хімія

 


Склад атома і періодична система

Автор: admin от 21-10-2016, 21:37, переглянуло: 1467

Чому властивості елементів та їхніх сполук змінюються періодично? Яка природа періодичності?

Пригадайте весняний садок. Весною стовбури плодових дерев «білять» розчином (суспензією) гашеного вапна. Як приготувати суміш для побілки? Можна купити одразу гягтгйнй канно Ca(OTT)2 та розчинити його у воді. Коли у вас буде негашене вапно CaO, потрібно провести хімічну реакцію між ним і водою.

Категорія: Хімія

 


Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини

Автор: admin от 19-05-2013, 14:43, переглянуло: 29055

Опрацювавши цей параграф, ви пригадаєте суть поняття «синтез», перші синтези органічних речовин, найважливіші продукти перегонки нафти і переробки кам'яного вугілля, деякі класи органічних сполук, зможете навести приклади синтезів ор­ганічних сполук на основі вуглеводневої сировини, схарактеризувати природну вуглеводневу сировину як джерело добування органічних сполук, висловлювати судження щодо значення синтетичних методів добування органічних речовин.

Категорія: Хімія

 


Розчини. Кількісний склад розчинів

Автор: admin от 18-01-2017, 22:46, переглянуло: 4718

Поняття про розчини

Вода — найпоширеніший розчинник серед усіх існуючих у природі. Можна впевнено стверджувати, що вода є універсальним розчинником. Це не означає, що вона може розчиняти всі існуючі речовини, але серед усіх існуючих розчинників вона розчиняє більше речовин, ніж інші.

Категорія: Хімія

 


Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій

Автор: admin от 21-10-2016, 03:09, переглянуло: 4444

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• обчислюватиза хімічними рівняннями кількість речовини, масу та об'єм газу за відомою кількістю речовини, масою, об'ємом газу одного з реагентів чи продуктів реакції.

Категорія: Хімія

 


Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакцій

Автор: admin от 23-10-2016, 02:35, переглянуло: 840

Вивчення параграфа допоможе вам:

  • здійснювати розрахунки маси реагентів за відомою масою продуктів реакції і навпаки;
  • за рівняннями хімічних реакцій обчислювати об’єм газуватого (ну.) реагента чи продукту реакції; 
  • за хімічним рівнянням установлювати кількість речовини реагента чи продукту реакції;

Категорія: Хімія

 


Розрахунки за хімічними рівняннями

Автор: admin от 19-09-2016, 01:55, переглянуло: 2060

Матеріал параграфа допоможе вам:

• обчислювати кількості речовини, маси та об'єми реагентів і продуктів реакцій за хімічними рівняннями;

• складати пропорції та використовувати Tx для розв'язування задач.

Категорія: Хімія