НАРОДНА ОСВІТАСпособи добування оксидів

Автор: admin от 19-09-2016, 01:57, переглянуло: 2580

Матеріал параграфа допоможе вам:

• з'ясувати можливості добування оксидів різними способами;

• зрозуміти вимоги, які висувають до промислових методів добування речовин.

Категорія: Хімія

 


Способи добування оксидів

Автор: admin от 21-10-2016, 22:26, переглянуло: 2984

Оксиди — найрозповсюдженіший клас неорганічних сполук у природі. Вони входять до складу атмосфери, гідросфери та літосфери нашої планети. Але не всі оксиди існують у природі, їх можна, синтезувати у науково-дослідних лабораторіях чи на хімічних підприємствах.

Категорія: Хімія

 


Способи добування кислот

Автор: admin от 19-09-2016, 01:58, переглянуло: 4810

Матеріал параграфа допоможе вам:

• обирати способи добування кислоти залежно від її складу і властивостей;

• визначати умови, за яких можна здійснити реакцію обміну з утворенням кислоти.

Категорія: Хімія

 


Способи добування кислот

Автор: admin от 21-10-2016, 22:27, переглянуло: 2038

Мешканці Лондона донедавна опалювали свої помешкання вугіллям. Через що у повітря потрапляли вуглекислий та сірчистий гази, а також тонкодисперсні частинки вугілля. Водяна пара, що конденсувалася на частинках пилу, сполучалася із газами і утворювала кислоти, що складали кислотний туман — лондонський смог.

Категорія: Хімія

 


Солі (середні), їхня поширеність у природі та практичне значення, склад, назви, фізичні властивості

Автор: admin от 21-10-2016, 03:16, переглянуло: 3723

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• називатисолі за сучасною українською хімічною номенклатурою;

• наводити прикладисередніх солей, складатиформули цих сполук та розрізнятиїх;

• описуватипоширеність солей у природі;

Категорія: Хімія

 


Солі

Автор: admin от 19-09-2016, 01:54, переглянуло: 1739

Матеріал параграфа допоможе вам:

• з’ясувати, що таке солі;

• складати формули і хімічні назви солей;

• дізнатися про поширеність солей у природі.

Категорія: Хімія

 


Солі

Автор: admin от 21-10-2016, 22:16, переглянуло: 2126

Кожного дня вдома для приготування їжі ми використовуємо кухонну сіль NaCL Питну соду NaHCO3 здавна застосовували для миття посуду та приготування смачної випічки. У школі неможливо обійтись без крейди, основна складова якої кальцій карбонат CaCO3.

Усі ці сполуки належать до класу солей.

Категорія: Хімія

 


Словничок хімічних термінів за 8 клас

Автор: admin от 19-10-2016, 20:55, переглянуло: 777

Атом — це найменша хімічно неподільна частинка речовини.

Атомна орбіталь — частина простору навколо ядра, де найімовірніше перебуває електрон.

Відносна густина газу за іншим газом — відношення молярних або відносних молекулярних мас цих газів.

Категорія: Хімія

 


Словник хімічних термінів за 8 клас

Автор: admin от 12-09-2016, 22:25, переглянуло: 3263

Амфотерні гідроксиди — це гідроксиди, які виявляють основні або кислотні властивості залежно від природи речовини, з якою вони реагують.

Амфотерні оксиди — це оксиди, які залежно від умов виявляють властивості основних і кислотних оксидів.

Аніони — негативно заряджені йони.

Категорія: Хімія

 


Словник хімічних термінів за 8 клас

Автор: admin от 13-09-2016, 19:55, переглянуло: 1716

Аморфна речовина — тверда речовина, у якій атоми або групи атомів розташовані невпорядковано, або порядок не зберігається в усій речовині, як в рідинах.

Амфотерний гідроксид — гідроксид, що виявляє властивості як кислот, так і основ залежно від доданих речовин.

Амфотерність — здатність виявляти властивості кислотних і основних речовин залежно від доданих речовин.

Категорія: Хімія