НАРОДНА ОСВІТАСолі (середні), їхня поширеність у природі та практичне значення, склад, назви, фізичні властивості

Автор: admin от 21-10-2016, 03:16, переглянуло: 2898

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• називатисолі за сучасною українською хімічною номенклатурою;

• наводити прикладисередніх солей, складатиформули цих сполук та розрізнятиїх;

• описуватипоширеність солей у природі;

Категорія: Хімія

 


Солі

Автор: admin от 19-09-2016, 01:54, переглянуло: 1207

Матеріал параграфа допоможе вам:

• з’ясувати, що таке солі;

• складати формули і хімічні назви солей;

• дізнатися про поширеність солей у природі.

Категорія: Хімія

 


Солі

Автор: admin от 21-10-2016, 22:16, переглянуло: 1401

Кожного дня вдома для приготування їжі ми використовуємо кухонну сіль NaCL Питну соду NaHCO3 здавна застосовували для миття посуду та приготування смачної випічки. У школі неможливо обійтись без крейди, основна складова якої кальцій карбонат CaCO3.

Усі ці сполуки належать до класу солей.

Категорія: Хімія

 


Словничок хімічних термінів за 8 клас

Автор: admin от 19-10-2016, 20:55, переглянуло: 584

Атом — це найменша хімічно неподільна частинка речовини.

Атомна орбіталь — частина простору навколо ядра, де найімовірніше перебуває електрон.

Відносна густина газу за іншим газом — відношення молярних або відносних молекулярних мас цих газів.

Категорія: Хімія

 


Словник хімічних термінів за 8 клас

Автор: admin от 12-09-2016, 22:25, переглянуло: 2620

Амфотерні гідроксиди — це гідроксиди, які виявляють основні або кислотні властивості залежно від природи речовини, з якою вони реагують.

Амфотерні оксиди — це оксиди, які залежно від умов виявляють властивості основних і кислотних оксидів.

Аніони — негативно заряджені йони.

Категорія: Хімія

 


Словник хімічних термінів за 8 клас

Автор: admin от 13-09-2016, 19:55, переглянуло: 1340

Аморфна речовина — тверда речовина, у якій атоми або групи атомів розташовані невпорядковано, або порядок не зберігається в усій речовині, як в рідинах.

Амфотерний гідроксид — гідроксид, що виявляє властивості як кислот, так і основ залежно від доданих речовин.

Амфотерність — здатність виявляти властивості кислотних і основних речовин залежно від доданих речовин.

Категорія: Хімія

 


Словник хімічних термінів за 7 клас

Автор: admin от 18-01-2017, 22:53, переглянуло: 2415

Атом — найменша хімічно неподільна частинка речовини, що складається з ядра, навколо якого обертаються електрони. Ядро атома складається з протонів і нейтронів.

Категорія: Хімія

 


Склад, і номенклатура основ. Фізичні властивості основ

Автор: admin от 23-10-2016, 02:24, переглянуло: 1748

Вивчення параграфа допоможе вам:

називати основи за сучасною науковою українською номенклатурою; складати хімічні формули основ;

характеризувати фізичні властивості основ;

Категорія: Хімія

 


Склад атома і періодична система

Автор: admin от 21-10-2016, 21:37, переглянуло: 1098

Чому властивості елементів та їхніх сполук змінюються періодично? Яка природа періодичності?

Пригадайте весняний садок. Весною стовбури плодових дерев «білять» розчином (суспензією) гашеного вапна. Як приготувати суміш для побілки? Можна купити одразу гягтгйнй канно Ca(OTT)2 та розчинити його у воді. Коли у вас буде негашене вапно CaO, потрібно провести хімічну реакцію між ним і водою.

Категорія: Хімія

 


Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини

Автор: admin от 19-05-2013, 14:43, переглянуло: 28483

Опрацювавши цей параграф, ви пригадаєте суть поняття «синтез», перші синтези органічних речовин, найважливіші продукти перегонки нафти і переробки кам'яного вугілля, деякі класи органічних сполук, зможете навести приклади синтезів ор­ганічних сполук на основі вуглеводневої сировини, схарактеризувати природну вуглеводневу сировину як джерело добування органічних сполук, висловлювати судження щодо значення синтетичних методів добування органічних речовин.

Категорія: Хімія